Tag / Éves beszámoló

Ezen az oldalon az éves beszámoló témaköréhez kapcsolódó cikkeinket találod.

Az éves beszámoló egy, az üzleti év zárását követően a számviteli törvény szerint készített kimutatás a gazdálkodó működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, melyet minden gazdasági társaságnak készíteni kell. A beszámoló formája az éves nettó árbevétel nagyságától, a mérleg főösszegétől, a foglalkoztatottak létszámától, mindezek határértékeitől függ, amely lehet

  • éves
  • egyszerűsített éves
  • összevont (konszolidált) éves
  • egyszerűsített beszámoló

A beszámoló elkészítésével kapcsolatos törvényváltozások, elszámolás változások óriási hatással vannak a vállalkozások működésére. A sikeres, jövedelmező és szabályos működés érdekében folyamatosan nyomon követjük a legfrissebb törvényi változásokat és összegyűjtjük azokat az éves beszámoló készítés témakörében is.