Céltartalék képzés várható kötelezettségekre

Céltartalék képzés várható kötelezettségekre

Céltartalék képzés várható kötelezettségekre

A számviteli törvény óvatosság elve alapján a tárgyévi eredmény meghatározása során fontos, hogy a céltartalék képzésével figyelembe vegyük az előrelátható kockázatokat és a valószínű veszteséget, még abban az esetben is, ha ezek az információk az üzleti év mérlegfordulónapja és a mérlegkészítés időpontja között váltak ismertté. A várható kötelezettségekre a céltartalék képzési kötelezettség független az adott év eredményétől, így azt meg kell tenni abban az esetben is, ha az adott üzleti év eredménye veszteséges. A céltartalék képzésének és felhasználásának részletes szabályait a számviteli törvény 41. §-a tartalmazza.

Céltartalékot a végkielégítésekre akkor kell képezni, amikor a következő év(ek)re vonatkozó dolgozói elbocsátásokra vagy leépítésekre konkrét döntés születik. A mérlegkészítés időpontjáig szükséges figyelembe venni, hogy a döntés megtörtént-e vagy sem.

A prémiumok és jutalmak megfelelő időszakra történő elszámolása gyakran dilemmát okoz. A számviteli törvény részletes rendelkezése alapján a passzív időbeli elhatárolásként kell kimutatni az üzleti év zárásához kapcsolódó, a jóváhagyásra jogosult testület által megállapított, kötelezettségként nem kimutatott prémiumokat és jutalmakat, valamint az ezekre vonatkozó járulékokat. Az előző üzleti évhez kötődő jutalmak és prémiumok, amelyeket a mérlegkészítés időpontjáig nem hagyott jóvá a jogosult testület, csak a jóváhagyást követően lehet kötelezettségként elszámolni. Ha az időbeli elhatárolás feltételei nem teljesülnek, mert a mérleg jóváhagyását megelőzően nem határozták meg pontosan (név szerint) a jutalmak vagy prémiumok összegét, és ez csak később történik meg, és ez nem rendszeresen, csak esetenként fordul elő, akkor a céltartalékképzés indokolt lehet a még jóvá nem hagyott prémiumok és jutalmak esetében.

Átfogó cikkünket a céltartalék képzésről és a céltartalék képzés könyveléséről a linkre kattintva érheti el.

További speciális feladatok számviteli záráskor az üzleti év végén

***

Amennyiben bármilyen további kérdése van az éves beszámoló elkészítésének részleteivel kapcsolatban, forduljon könyvvizsgáló kollégáinkhoz!