Számviteli és adó hírek

Törvényi változások – naprakészen és érthetően

 

Blogunk folyamatosan, heti rendszerességgel frissül. Oldalunkon mindig megtalálhatók az aktuális számviteli és adó hírek , melyekről naprakészen és érthetően tájékoztatjuk ügyfeleinket. Beszámolunk az aktualitásokról, sokakat érintő számviteli változásokról, adózást érintő kérdésekről, legújabb adó hírekről.

Bejelentett részesedés

Részesedések utólagos bejelentése

Részesedések utólagos bejelentése – Kivételes adómegtakarítási lehetőség május 31-ig! A globális minimumadót bevezető törvény számos adójogszabályt módosított, ideértve a társasági adóról szóló törvényt is. A Tao tv. kiegészítése lehetővé teszi a társaságok számára, hogy utólag bejelentsék a 2023. december 31. előtti időszakban szerzett, korábban be nem jelentett részesedéseiket 2024. május 31-ig vagy az éves társasági…

egyszerűsített foglalkoztatás

Egyszerűsített foglalkoztatás 2024

Egyszerűsített foglalkoztatás 2024 – amit minden munkáltatónak tudnia kell A hazai foglalkoztatási gyakorlat folyamatosan igazodik a jogszabályi változásokhoz.  A különböző foglalkoztatási formák közül kiemelt figyelmet érdemel az egyszerűsített foglalkoztatás és a hagyományos munkaviszony, illetve azok egymástól való elkülönítése. Az egyszerűsített foglalkoztatás keretein belül nem áll fenn biztosítási jogviszony, szemben a teljes körű biztosítási jogviszonyt nyújtó,…

halasztott adó

Halasztott adó

Halasztott adó Halasztott adó kapcsolata a magyar számviteli törvénnyel Az egyik fontos módosítás a számviteli törvényben az, hogy 2023-tól a Globális Minimumadó alkalmazásának harmonizálása miatt bekerült a halasztott adó fogalma a magyar számvitelbe. Ez a változás jelentős hatással lehet a vállalkozások adózási elszámolási gyakorlatára és pénzügyi kimutatásaira. A halasztott adó alkalmazása a magyar számvitelben opcionális,…

kisvállalati adó (KIVA)

Kisvállalati adó

Kisvállalati adó (KIVA) előnyei és hátrányai – Kinek érdemes áttérni vagy választani ezt az adózási formát? Ki lehet KIVA alany? A Kisvállalati adó alanyává azok a vállalkozások válhatnak, amelyek a jogszabály által meghatározott szervezeti formában működnek, megfelelnek az adóalanyiság további feltételeinek, és hivatalosan bejelentik szándékukat a KIVA választására az állami adó- és vámhatóságnál. Kisvállalati adóalany…

HIPA-2024

Hipa változások 2024

Hipa változások 2024: Fontos információk és új irányelvek Az idei év jelentős változásokat hozott a helyi iparűzési adózási szabályokban. Ezek a módosítások minden egyéni vállalkozót és gyártó szektort érintően hatályba lépnek, különös tekintettel a kötelező betéti díjat illetően. Továbbá, szigorításokra került sor az adóalap szétosztási metodikájának tekintetében, amelyek specifikusan érintenek bizonyos tevékenységi köröket. Alkalmazott szakértők…

szamviteli feladatok

Számviteli feladatok

A 2023-as üzleti év zárása, számviteli feladatok Ebben a cikkben nemcsak a szokásos zárási számviteli feladatok kerülnek bemutatásra, hanem olyan beszámolási kérdések is, amelyek fontosak lehetnek a számviteli beszámoló összeállítása során, figyelembe véve a jelenlegi gazdasági környezetet. Ebben a cikkben az időbeli elhatárolásokkal kapcsolatos speciális  teendőket emeltük ki és külön cikkeket szenteltünk az egyes lényegesebb…

Devizás tételek év végi átértékelése

Devizás tételek év végi átértékelése

Devizás tételek év végi átértékelése A devizás tételek év végi átértékelése (vagy mérlegfordulónapi átértékelése) az alábbi devizaeszközökre terjed ki: pénzeszközök (valutapénztár, devizabetétszámla), külföldi pénznemben fennálló követelések, külföldi pénznemre szóló részesedések és értékpapírok, külföldi pénznemben adott előlegek, valamint külföldi pénznemben meghatározott követelés jellegű aktív időbeli elhatárolások (például devizában járó kamatok). A részesedés (üzletrész, részvény, egyéb társasági…

Céltartalék képzés várható kötelezettségekre

Céltartalék képzés várható kötelezettségekre

Céltartalék képzés várható kötelezettségekre A számviteli törvény óvatosság elve alapján a tárgyévi eredmény meghatározása során fontos, hogy a céltartalék képzésével figyelembe vegyük az előrelátható kockázatokat és a valószínű veszteséget, még abban az esetben is, ha ezek az információk az üzleti év mérlegfordulónapja és a mérlegkészítés időpontja között váltak ismertté. A várható kötelezettségekre a céltartalék képzési…

Részesedések értékelése

Részesedések értékelése

Részesedések értékelése A számviteli törvény előírása szerint, ha egy gazdasági társaságban lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetés értéke veszteséges különbséget mutat és ez a különbség tartósnak bizonyul és jelentős a befektetés könyv szerinti értéke és a piaci értéke között, akkor értékvesztést kell elszámolni. Az értékvesztés elszámolásánál szükséges figyelembe venni a számviteli törvény vonatkozó előírásait, miszerint értékvesztést…

negatív saját tőke

Saját tőke vesztés rendezésének lehetőségi, a negatív saját tőke

Saját tőke vesztés rendezésének lehetőségi, a negatív saját tőke A tulajdonosoknak számos lehetőségük van a saját tőke rendezése során. A megfelelő választás kiválasztásakor érdemes figyelembe venni, hogy melyik lehetőség lehet a legmegfelelőbb mind a társaság, mind a tulajdonosok szempontjából. a) Pótbefizetés Amennyiben a társasági szerződés feljogosítja a taggyűlést a veszteségek fedezésére előírt pótbefizetési kötelezettség kivetésére,…

adovaltozasok-2024-2. resz

Adóváltozások 2024 2. rész

Adóváltozások 2024 – 2023. évi őszi adócsomag tartalma Adóváltozások 2024 2. rész 2024 adóváltozások 1. cikkünket folytatjuk ezzel a bejegyzéssel a jövő évet érintő, aktuális adóváltozásokkal kapcsolatban. SZJA 2024-es változások Az amerikai-magyar kettős adóztatás kizáró egyezmény megszűnéséhez kapcsolódó változások 2024. január 1-jétől az értékpapírból vagy kamatból származó jövedelem már nem számít egyéb jövedelemnek abban az…

adóváltozások 2024

Adóváltozások 2024

Adóváltozások 2024 – 2023. évi őszi adócsomag tartalma Adóváltozások 2024 Cikkünket folyamatosan frissítjük a jövő évet érintő, aktuális adóváltozásokkal kapcsolatban. Adóváltozások 2024 cikk rövid tartalma: 1. Társasági adó 2024 -es változások 2. KIVA 2024 -es változások 3. Helyi iparűzési adó 2024 -es változások 4. Számviteli változások 2024   1. Társasági adó 2024 -es változások Energiahatékonysági…

K+F

Adózási szabályok a kutatás-fejlesztési (K+F) tevékenységekhez kapcsolódóan

Adózási szabályok a kutatás-fejlesztési (K+F) tevékenységekhez kapcsolódóan A hazai adótörvények, azoknak a társaságoknak, amelyek saját tevékenységi körükben kutatás-fejlesztési tevékenységet végeznek, adóalap-kedvezményeket és adókedvezményeket biztosíthatnak. Az ilyen kedvezmények célja az innováció elősegítése és a vállalatok támogatása a kutatás-fejlesztési projektek végrehajtásában. Jogszabályi háttér A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) és…

A magyar globális minimumadó

Globális minimumadó

A Globális Minimumadó Magyarországon: Új Adószabályok a Multinacionális Vállalatok Számára A Pénzügyminisztérium 2023. október 18-án nyilvánosságra hozta a globális minimumadó (GloBE) bevezetésére vonatkozó törvénytervezetet, amely az EU 2022/2523 irányelvét implementálja a magyar jogrendszerbe. Az EU 2022/2523 irányelv a GloBe alkalmazásának kötelezővé tételét 2024-től írja elő, és a záró rendelkezések értelmében a tagállamoknak 2023. december 31-ig…

IAS 12 Nyereségadók standard módosításai

IAS 12 Nyereségadó

Az IASB közzétette a Kis- és középvállalatok IAS 12 Nyereségadók standard módosításait a nemzetközi adóreformhoz kapcsolódóan A Nemzetközi Számviteli Standard Testület (IASB) közzétette a Kis- és középvállalatok (SMEs) érintő módosításait. Ezek a módosítások az IAS 12 Nyereségadók standard 2023 májusában kiadott módosításain alapulnak, amelyek az OECD második pilléres modellszabályainak bevezetéséből származnak. 2022 márciusában az OECD…

Eu-Kesedelmi-kamat-rendelet

Új európai késedelmi kamat rendeletjavaslat

Új európai késedelmi kamat rendeletjavaslat – Minden vállalkozást érinthet Az Európai Bizottság 2023. szeptember 12-én több adózási tárgyú irányelvjavaslatot fogadott el, melyekről korábban cikkeinkben ( 1. Fontos fejlemények az Európai Unió jövedelemadózásában – BEFIT  valamint 2. Fontos fejlemények az Európai Unió jövedelemadózásában – A nagyvállalatok és a KKV-k is érintettek 2. rész) írtunk. Ezen a…

KKV-k szekhely szerinti adozas

Fontos fejlemények az Európai Unió jövedelemadózásában 2.

Fontos fejlemények az Európai Unió jövedelemadózásában – A nagyvállalatok és a KKV-k is érintettek (2. rész) Mint a korábbi blogbejegyzésünkben ismertettük, 2023. szeptember 12-én az Európai Bizottság kulcsfontosságú javaslatcsomagot fogadott el, amely megreformálja az európai jövedelemadózást. Ez lényeges lépés évtizedek óta, mivel az eddigi európai adóharmonizációs törekvések elsősorban a közvetett adózást érintették. Blogbejegyzésünk második részében…

BEFIT

BEFIT

Fontos fejlemények az Európai Unió jövedelemadózásában – A nagyvállalatok és a KKV-k is érintettek (1. rész) A múlt héten az Európai Bizottság kulcsfontosságú javaslatcsomagot fogadott el, amely, mind az EU-ban működő határokon átnyúló tevékenységet folytató nagyvállalatok, mind pedig az európai KKV-k adóügyi megfelelési költségeinek csökkentésére irányul, ezzel egységes feltételrendszert alkotva mindkét szektor számára. Két részből…

kapcsolt vallalkozas bejelentese

Kapcsolt vállalkozás bejelentése

Kapcsolt vállalkozás bejelentése A kapcsolt vállalkozásokkal kapcsolatos szabályok legutóbbi jelentős változása a transzferárral kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség volt, azonban továbbra is gyakran felmerülnek kérdések például a kapcsolt vállalkozás bejelentése, vagy a kapcsolt viszony adózási szabályozása kapcsán. Adózási vonatkozásban, kapcsolt vállalkozási viszony esetén az egyik első és legfontosabb kötelezettség a kapcsolt vállalkozás bejelentése, amelyet az adóigazgatási eljárás…

Kapcsolt vállalkozások közötti hitelek transzferárazása

Kapcsolt vállalkozások közötti hitelek transzferárazása

Kapcsolt vállalkozások közötti hitelek transzferárazása Kapcsolt vállalkozások közötti hitelek transzferárazása fontos aspektusa a transzferárazási szabályozásnak. Tapasztalataink szerint a kapcsolt vállalkozások közötti hitelek szokásos piaci árának a megállapítása az egyik legösszetettebb feladat. Kölcsönügyletek esetén a transzferár szabályozás azt jelenti, hogy a vállalatcsoporton belüli kölcsönöket a piaci körülményeknek megfelelően kell kezelni. Azaz a kölcsönökre alkalmazott kamatlábaknak és…

ESG jelentés

ESG jelentés és könyvvizsgálat

ESG jelentés és könyvvizsgálat Az elmúlt években az ESG-jelentés és az ESG-teljesítmény szerepe egyre növekszik az üzleti világban, tekintve, hogy egyre több vállalat és befektető ismeri fel az ESG szempontok hosszú távú értéket teremtő potenciálját és az átláthatóság fontosságát. Mi az ESG és mi a szerepe a vállalatok számára? Az ESG (Environment, Social, Governance) egy…

adovaltozasok-2024-2-resz

Adóváltozások 2024-re – hogyan adózunk jövőre? 2. rész

Hogyan adózunk 2024-ben? Nyári adócsomag – Összefoglaló a jövő évi adótörvényváltozásokról 2. rész Személyi jövedelemadó Bizalmi vagyonkezelés A szabályozás módosítja a bizalmi vagyonkezelésekre és a magánalapítványokra vonatkozó szabályokat. A módosítás értelmében ezentúl értékesítésnek kell tekinteni, ha a bizalmi vagyonkezelési szerződéssel a vagyonrendelő, vagyis a vagyon tulajdonosa a tulajdonában álló vagyoni értéket vagyonkezelésbe adja. Az új…

adovaltozasok 2024

Adóváltozások 2024-re – hogyan adózunk jövőre?

Adóváltozások 2024-re avagy hogyan adózunk jövőre? Nyári adócsomag – Összefoglaló a jövő évi adótörvényváltozásokról   Adóváltozások 2024-re – Társasági adó Veszteségelhatárolás – megszűnik az időbeli korlát Megszűnik a 2014-ben kezdődő adóév utolsó napjáig és az azt megelőző üzleti években keletkezett és még fel nem használt elhatárolt veszteség felhasználására vonatkozó időbeli korlát (2030.12.31). Ezek után korlátlan…

szep kartya rendelet

Szép kártya rendelet

A Szép-kártya rendelet módosul 2023 augusztus 1-től A sokféle felhasználású SZÉP-kártya a munkáltatók kedvenc cafeteria eleme már évek óta, ami a juttatásokat illeti. A módosuló szép-kártya rendelet 237/2023. (VI. 19.) Korm.rendelet egyfelől bővülő felhasználási lehetőségeket biztosít 2023. augusztus 1-től egészen 2023. december 31-ig: Ebben az időszakban a kereskedő által értékesített élelmiszer vásárlására is felhasználható lesz a SZÉP-kártya.…

menedzsmentszolgaltatasok

Menedzsmentszolgáltatások a transzferár dokumentációban

Menedzsmentszolgáltatások a transzferár dokumentációban   A menedzsmentszolgáltatások témaköre évek óta nagy figyelmet kap mind a hazai, mind a nemzetközi gyakorlatban. Korábban inkább csak az igénybe vevői oldalt érintették a magyar adózók esetében a szolgáltatások, ma már azonban, a hazai cégcsoportok fejlődésével egyre inkább gyakoribb lett a menedzsmentszolgáltatásokat nyújtó hazai vállalkozások száma. A menedzsmentszolgáltatások elsődleges célja…

termekdij valtozas

Termékdíj változás

Környezetvédelmi termékdíj változás Ahogy azt a Környezetvédelmi termékdíj törvény változásairól szóló cikkünkben már nagy vonalakban összefoglaltuk, a hulladék kezeléssel kapcsolatos szabályok átalakulnak 2023.07.01-jétől. Alábbi cikkünk pedig környezetvédelmi termékdíj változás tételeit, illetve az új termékdíjszámítási módszert mutatja be. Termékdíj változások A tárgynegyedévet követő hónap 20. napjáig továbbra is fennáll a termékdíj-kötelezettség az EPR rendszerrel (EPR rendszer =…

környezetvédelmi termékdík törvény

Környezetvédelmi termékdíj törvény

Környezetvédelmi termékdíj törvény – változások 2023 júliusától A hulladék kezeléssel kapcsolatos szabályok átalakulnak 2023.07.01-jétől. Az új környezetvédelmi termékdíj törvény egyrészt változásokat tartalmaz a korábbiakhoz képest, másrészt pedig kibővíti a szabályozás körét: azokra is kiterjed, akik a törvény hatálya alá tartozó termékkör beszerzését, gyártását, értékesítését végzik. Ez az úgynevezett Kiterjesztett gyártói felelősség, továbbiakban EPR. Az új…

lakásáfa

Vállalkozásokat érintő változások az ingatlanok tekintetében – 2023

Vállalkozásokat érintő változások az ingatlanok tekintetében 2023-ban – fordított adózás, illeték, lakásáfa Lényeges változás történt a fordított adózás terén, valamint az illetékekkel kapcsolatban. Maradt az 5%-os lakásáfa. Változás a fordított adózásban A 2023. évi adótörvény módosító jogszabályok alapján mostantól minden olyan, ingatlan létesítésére, átalakítására, rendeltetésének megváltoztatására irányuló építési-szerelési, egyéb szerelési munka a fordított adózás hatálya…

cegertek meghatarozasa

A cégérték meghatározása a gyakorlatban

A cégérték meghatározása – kiindulópont a cégértékeléshez A cégértékelési folyamat számos szakmai ismeretet és megítélést, valamint tapasztalatot igényel. A cégérték meghatározása egy olyan folyamat, mely kiterjed a vállalatot befolyásoló értéknövelő szempontok felismerésére, magába foglalja az értékelés célját, az iparágra vonatkozó kellő ismereteket, illetve a versenytársak és gazdasági tényezők megértését, valamint a megfelelő értékelési megközelítést és…

szokásos piaci ár 2023

Szokásos piaci ár

Új adatszolgáltatás a szokásos piaci ár tekintetében a társasági adóban – transzferár változások 2023   A társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 2022. augusztus 26-tól hatályos módosítása szerint, a hazai transzferárazással kapcsolatos kötelezettségekben 2023-tól több jelentős változással kell számolnunk. Egyéb transzferárazást érintő változások mellett fontos teendő lesz például az egyes ügyletek vonatkozásában…

tao kedvezmeny energiahatekonysag

TAO kedvezmény energiahatékonysági célokat szolgáló  beruházás, felújítás esetén

TAO kedvezmény energiahatékonysági célokat szolgáló  beruházás, felújítás esetén TAO kedvezmény vehető igénybe az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás, felújítás üzembe helyezése és üzemeltetése esetén. A kedvezmény egy adóéven belül a számított társasági adó legfeljebb 70 százalékáig vehető igénybe. A kedvezmény az adózó döntése szerint 2 féle módon vehető igénybe vagy a beruházás, felújítás üzembe helyezését követő…

transzferár szabályozás 2023

Transzferár szabályozás 2023

Transzferár szabályozás 2023 Ismét módosult a transzferár szabályozás. Bár a szabályozás 2022 december 31-től hatályos, fontos tudni, hogy a módosítások egy részét a 2022. adóévre is alkalmazni kell (A. pont), más részét viszont csak 2024-től kell majd elkészíteni egyes 2023-as nyilvántartásokra vonatkozólag (B. pont) A. Transzferár szabályozás 2023 – 2022. adóévre vonatkozó változások A transzferár…

kornyezetvedelmi termekdij

Környezetvédelmi termékdíj 2023

Környezetvédelmi termékdíj 2023 Jelentősen átalakul a környezetvédelmi termékdíj szabályozása 2023 július 1-től. Az EU jogharmonizáció miatt bekerültek a kiterjesztett gyártói felelősséggel kapcsolatos rendelkezések a Hulladékgazdálkodáról szóló törvény (2012. évi CLXXXV. tv) módosításaiba. A kiterjesztett gyártói felelősség a bevezetésre kerülő koncessziós rendszer egyik meghatározó eleme, melynek részletes és elfogadott szabályi később fognak megjelenni.  A jogszabályváltozás egyébként…

számviteli törvény 2023

Számviteli törvény 2023

Számviteli törvény 2023 -as változásai A számviteli törvény 2023 -as változásait az alábbi cikkünkben foglaljuk össze: Beszámolót érintő változások Plusz jelentési kötelezettségek 2023. január 1-től két új jelentéstételi kötelezettség érinti majd az éves beszámolót IFRS szerint készítő vállalkozásokat. Ezeket az új jelentéseket ugyanúgy letétbe kell helyezni és közzé kell tenni mint az éves beszámolót. Nézzük,…

adóváltozasok 2023

Adóváltozások 2023

Adóváltozások 2023   Adóváltozások 2023 „Az életben csupán két dolog biztos: a halál és az adó.” No meg az adóváltozások, amik természetesen nem maradnak el 2023 -ban sem. Cikkünket folyamatosan frissítjük a jövő évet érintő, aktuális adóváltozásokkal kapcsolatban. Adóváltozások 2023 cikk rövid tartalma: 1. KIVA 2023 -as változások 2. Társasági adó 2023 -as változások 3.…

adóellenőrzés, transzferárazás

Transzferárazás új szabályai

Transzferárazás új szabályai a 2022-es adóévre A transzferárazás szabályai jelentősen változtak az idei évben (2022). A változások több törvényt is érintenek és újra szabályozzák például a határidőket, a transzferár nyilvántartásra -, valamint az adatszolgáltatásra kötelezettek körét, illetve magát a nyilvántartás szabályit is. Ezeket a változásokat tekintjük át röviden a transzferárazásban az adóellenőrzés tükrében. Transzferár adatszolgáltatásra…

csoportos tarsasagi ado

Csoportos társasági adó

Csoportos társasági adó A csoportos társasági adóalanyiság a negatív adóalapok közös felhasználásának lehetősége és a transzferárazási könnyítések miatt igen vonzó választás lehet vállalatcsoportok részére. Ki választhatja a csoportos társasági adót és miért éri meg? A csoportos társasági adóalanyiságot olyan belföldi kapcsolt vállalkozások választhatják, amelyek: – egymással legalább 75 százalékos közvetlen vagy közvetett többségi befolyási viszonyban…

szep kartya valtozas

SZÉP kártya változás

SZÉP kártya változás – 2022 október Az októberben megjelent a 381/2022. (X.6.) kormányrendelet a SZÉP kártyákon lévő egyenlegek kezelését szabályozza. A rendelet célja, hogy a korábbi szabályozáshoz képest a kártyatulajdonosokat minél inkább ösztönözze a SZÉP kártyán lévő vagy SZÉP kártyán elköltetlenül maradt összegek felhasználására. A SZÉP kártya változás lényege a következő: 1. A SZÉP kártyán…

egyesules szetvalas atalakulas

Egyesülés, szétválás – A társasági forma megváltoztatása

Egyesülés, szétválás – A társasági forma megváltoztatása A mai gyorsan változó piaci környezettel és legújabb trendek követésével nem könnyű lépést tartani. Állandóan változtatni, alkalmazkodni kell a megváltozott körülményekhez, jogszabályi háttérhez. Előfordul, hogy a vállalkozás korábbi keretei már nem teszik lehetővé a gyors és rugalmas alkalmazkodást. Ilyenkor jöhet szóba az egyesülés, szétválás vagy a társasági forma…

távmunka költségtérítés

Távmunka költségtérítés 2022 -ben

Távmunka költségtérítés 2022 -ben A Munka Törvénykönyve szerint a munkavállalónál a munkaviszony teljesítésével indokoltan felmerült költség megtérítése a munkáltató kötelezettsége. Ezt nevezzük költségtérítésnek. Eddig is kaphattak a munkavállalók költségtérítést például munkaruhára, vagy éppen a munkába járásra.  Az otthoni vagy részben otthoni munkavégzés elterjedésével, valamint az elszálló energia árakra  való tekintettel egyre több munkáltató megfontolja a…

KATA változás 2022

KATA változás 2022

Teljesen átalakul a kisadózók adózása: a KATA változásai A törvényjavaslat megjelenése után 1 nappal már el is fogadta az Országgyűlés a kisadózó vállalkozások tételes adójának új szabályait, és a törvénymódosítás hatályba lépése is meglehetősen hirtelen, már szeptember 1-jén megtörténik. Már régóta sejthető volt, hogy a jogalkotó hozzá fog nyúlni a jelenleg rendkívül engedékeny szabályokhoz, de…

extraprofit adó 2022

Itt az extraprofit adó – 2022

Itt az extraprofit adó – 2022 2022. június 4-én megjelent a Magyar Közlöny 2022/93. számában a 197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet, amely mintegy nyolc gazdasági szektor különadó részletszabályait tartalmazza, illetve más meglévő már ismert különadó szabályainak változását is bemutatja. Ismertetjük az extraprofit adó legfontosabb szabályait és a kapcsolódó adó módosításokat. Extraprofit adó 2022- Hitelintézetek és…

transzferár 2022

Transzferár dokumentáció 2022-ben

Transzferár dokumentáció 2022 –szigorúbb szabályozás, több millió forintos büntetés várhat a kapcsolt vállalkozásokra Jelentősen változik a transzferár szabályozási környezet, a közzétett T/360. számú törvényjavaslat alapján. Ugyan a cégcsoportok eddig is kötelezettek voltak transzferár nyilvántartás készítésére, ahol a kapcsolt tranzakciók értéke elérte az 50 millió Ft-ot évente, de idáig arról adatot szolgáltatni nem kellett az adóhivatal…

tagi kölcsön

Tagi kölcsön

A tagi kölcsön keletkezése és megszűnése Tagi kölcsön fogalma, szabályozása A tagi kölcsön fogalmát arra vonatkozó előírt jogszabály nem szabályozza, ezért a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénynek (a továbbiakban: Ptk.) a kölcsönre vonatkozó általános szabályait kell alkalmazni, figyelembe véve a tagi kölcsönnel kapcsolatos jellegzetes előírásokat. A tagi kölcsön alapvető célja, hogy a gazdasági…

iparűzési adó 2022

Iparűzési adó csökkentése, támogatás könyvelése

Iparűzési adó csökkentése, támogatás könyvelése A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében a 639/2000 XII. 22. Korm. rendelet (a továbbiakban: „Kormányrendelet”) szerint azon vállalkozások, amelyek megfelelnek a törvényben előírt mikor-, kis- és középvállalkozás fogalmának a KKV törvény szerint, helyi iparűzési adó könnyítésére jogosultak. Iparűzési adó támogatás adminisztrációs feladatai A 2022. adóévben esedékes helyi iparűzési adóelőleg…

Covid 19 és a transzferár dokumnetáció

Transzferár dokumentáció és a COVID

COVID-19 hatása a 2021.évi transzferár dokumentációra   A COVID-19 világjárvány közegészségügyi válságot váltott ki, és súlyos zavarokat okozott a világ országaiban. Az ellátási láncok akadozott működése, az üzemek időszerű leállása, a munkaerő megtartása és az otthoni munkavégzésre való átálláson kívül, a vállalkozásoknak az adóhatáság által bevezetett, a nyomás enyhítésére és a gazdaság élénkítésére irányuló adószabályoknak…

céltartalék képzés

Céltartalék képzés

Céltartalék képzés számviteli elszámolása   Könyvviteli zárlat során gyakran kerülnek a számviteli szakemberek szembe a céltartalék képzés nehézségeivel. Jelen blogunkban a céltartalék képzés elszámolását és a leggyakrabban előforduló gyakorlati típusokat mutatjuk be. Céltartalék fogalma – számviteli törvény A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 41.§ § (1)-(3) alapján, az óvatossági elvből fakadóan az adózás előtti…

osztalék adózása

Osztalék adózása

Osztalék adózása   Az osztalék az az összeg, melyet a tagok a vállalatban meglévő részvényeik után, a vállalat számviteli törvény szerint meghatározott adóévi adózott eredmény, illetve a szabad eredménytartalék terhére kapnak. Az osztalékból származó jövedelem, mint jövedelemtípus akkor jelentkezik, mikor a társaság tagja a nyereségből részesednek. Az osztalék adózása körüli szabályok 2022 -ben az alábbiak…

ingatlan bérbeadás áfa

Ingatlan bérbeadás áfa 2022

Ingatlan bérbeadás áfa szabályai   Alábbi cikkünkben az ingatlan bérbeadás áfa szabályait járjuk körül. Elsőként definiáljuk, hogy mit értünk az ingatlan fogalma alatt:   Ingatlan fogalma Az európai jogszabályok értelmében a 2006/112/EK tanácsi irányelv a közös hozzáadott érték adórendszerről 13.b alkalmazásában az alábbiak tekintendők ingatlannak: a) a föld bármely meghatározott területe, akár a földfelszínen vagy…

tao támogatás

Tao támogatás, Társasági adó felajánlások

Társasági adó felajánlás, tao támogatás hatása a társasági adóalapra 2022 -ben   A társasági adóalanyok számos jogcímen ajánlhatnak fel támogatást más adózóknak, némi adóelőny megszerzése érdekében. Az alábbiakban a közhasznú szervezetek, illetve a látvány-csapatsportágak valamelyikében működő sportszervezeteknek nyújtott támogatások társasági adóalapra gyakorolt hatását vizsgáljuk.  A Central Audit szakértői segítséget nyújtanak a tao támogatás kérdéskörében, illetve…

fejlesztési tartalék

Fejlesztési tartalék

Fejlesztési tartalék képzése a társasági adó rendszerében   Számviteli zárlat során, gyakran felmerülő kérdés és mérlegelési szempont, miszerint kívánunk-e élni a társasági adó adta adóalap kedvezménnyel, a fejlesztési tartalékkal. Amennyiben a Társaság a következő évekre beruházásokat igénylő fejlesztési lehetőséget lát, megfontolandó lehet fejlesztési tartalékot képeznie. A fejlesztési tartalék kizárólag a vállalkozás saját döntése, képzését jogszabály…

ifrs 16

IFRS 16 Lízingek

IFRS 16 Lízingek Ebben a bejegyzésben szeretnénk összefoglalni az IFRS 16 Lízing Standard rendelkezésit, illetve esetpéldákon keresztül bemutatni a standard alkalmazását, illetve a lízinggel kapcsolatos közzétételi kötelezettségeket.   Az IFRS 16 Standard tárgyi hatálya Az IFRS 16 Standard minden olyan lízingügyletre alkalmazandó, amely megfelel a lízingügylet tartalmának, az alábbiak kivételével: az ásványkincsek, kőolaj, földgáz és…

ingatlan értékesítés áfa

Ingatlan értékesítés áfa szabályai

Ingatlan értékesítéshez kapcsolódó áfaszabályok   Ingatlan fogalma Az európai jogszabályok értelmében a 2006/112/EK tanácsi irányelv a közös hozzáadott érték adórendszerről 13.b alkalmazásában az alábbiak tekintendők ingatlannak: a föld bármely meghatározott területe, akár a földfelszínen vagy a földfelszín alatt, amely tulajdonjog tárgyát képezheti és amely birtokba vehető, bármely épület vagy építmény, amely tengerszint fölött vagy alatt…

fioktelep

Fióktelep

Külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepének számviteli, adózási és jogi szabályai   Fióktelep fogalma A fióktelep fogalmát az 1997. évi CXXXII. törvény a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről 2.§ szabályozza. A fióktörvény szerint a fióktelep a külföldi vállalkozásnak jogi személyiséggel nem rendelkező, gazdálkodási önállósággal felruházott olyan szervezeti egysége, amelyet önálló cégformaként a belföldi…

transzferár

Transzferár kiigazítás az iparűzési adóban

Transzferár kiigazítás az iparűzési adóban   A globális világjárvány arra kényszerítette a multinacionális vállalatokat, hogy újraértékeljék a korábbi transzferár politikát, és fontolják meg kompenzációs kiigazítások végrehajtását annak érdekében, hogy a kapcsolt tranzakciók közötti transzferárát, ugyan gyakran visszamenőlegesen, elfogadható tartományba igazítsák. A COVID-19 világjárvány pénzügyi hatásai között említhető továbbá, hogy kritikusan megzavarta az ellátási láncokat, egyes…

KIVA adozas 2022

KIVA adózás 2022

KIVA adózás 2022 – A Kisvállalati adó előnyei, áttérési szabályok   2022 január 1-jétől a KIVA mértéke vagyis a kisvállalati adókulcs 11 százalékról 10 százalékra csökken, így a Kisvállalati adózási forma, azaz a KIVA adózás 2022 -ben már sokkal vonzóbb lehet, azon Társaságok számára is, akik jelenleg társasági adó szabályai szerint teljesítik adófizetési kötelezettségüket. Tevékenységi…

adováltozások 2022

Adóváltozások 2022

Adóváltozások 2022   Adóváltozások 2022 Az adóváltozások 2022 -ben sem maradnak el. Cikkünket folyamatosan frissítjük a jövő évet érintő, aktuális adóváltozásokkal kapcsolatban. Adóemelési moratórium, helyi iparűzési adó 2022 A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 639/2020 (XII.22) Korm. rendeletben meghatározott helyi adómérték, mely 2021. adóévben legfeljebb 1 százalék volt, a törvényjavaslat 2022. adóévben is…

számviteli törvény változásai 2022

Számviteli törvény változásai 2022

Számviteli törvény változásai 2022   Számviteli törvény 2022 A számviteli törvény változásai 2022 -ben röviden összefoglalhatók.  Amint a konkrét törvényi változások napvilágot látnak, cikkünket azonnal frissítjük. Fejlesztési támogatások elszámolása – Számviteli törvény változásai 2022 2022. január 1-jétől aktív időbeli elhatárolásként lehet kimutatni az egyéb bevétellel szemben, a rendeltetésszerűen használatba vett immateriális javakhoz és tárgyi eszközökhöz kapcsolódó, jogszabályi…

reprezentacio

Reprezentáció

Online rendezvényen nyújtott juttatások adókötelezettsége- reprezentáció   Reprezentáció jelentése A reprezentáció az Szja tv. 70§ (4) bekezdés értelmében egyes meghatározott juttatásnak minősül. A reprezentáció, az Szja tv. 3. § 26. pontja alapján: „reprezentáció: a juttató tevékenységével összefüggő üzleti, hivatali, szakmai, diplomáciai vagy hitéleti rendezvény, esemény keretében, továbbá az állami, egyházi ünnepek alkalmával nyújtott vendéglátás (étel,…

beruhazasi tamogatasok

Beruházási támogatások számviteli elszámolása

Beruházási támogatások számviteli elszámolása 2022. január 1-jétől     2022. január 1-jétől aktív időbeli elhatárolásként lehet kimutatni az egyéb bevétellel szemben, a rendeltetésszerűen használatba vett immateriális javakhoz és tárgyi eszközökhöz kapcsolódó, jogszabályi előíráson, szerződésen, megállapodáson alapuló, fejlesztési célra adott, beruházási támogatások várható, még el nem számolt összegét. Beruházási támogatások – összemérés elve   A jogalkotó…

csoportos társasági adóalanyiság

Közeleg a csoportos társasági adóalanyiság döntésének határideje

A Társasági adó rendszerében 2019 óta van lehetőség TAO csoport kialakítására. A csoportos adóalanyiság nem csak jelentős finanszírozási és adminisztrációs terhet vesz le a társaságok válláról, de akár adótervezési lehetőségeket is magába foglal.   Feltételek a csoportos társasági adóalanyiságra Csoportos társasági adóalanyiság kialakítására, akkor van lehetőség, ha a leendő tagok megfelelnek a 1996. évi LXXXI.…

Könyvvizsgálati kötelezettség 2021

Könyvvizsgálati kötelezettség 2023

Gyakran szembesülünk tanácsadóként azzal a problémával, hogy a gazdasági társaságoknak a mai napig fejtörést okoz eldönteni, hogy részükre kötelező-e a könyvvizsgálat, avagy sem? Az alábbi összefoglalóval szeretnénk iránymutatást adni a könyvvizsgálati kötelezettség 2023 –ra vonatkozó szabályozásával kapcsolatban. Mi a könyvvizsgálat? A könyvvizsgálat célja annak megállapítása, hogy a gazdasági társaság által az üzleti évről készített éves…

szja visszatérítés 2022

Családi SZJA visszatérítés 2022-ben!

SZJA visszatérítés 2022-ben kinek jár? Döntött a kormány, 2022. február 15-ig visszatérítik a gyereket nevelő szülőknek az általuk 2021-ben befizetett személyi jövedelemadó előlegét. A személyi jövedelemadó azaz SZJA visszatérítés 2022-ben minden olyan szülőnek jár, aki családi pótlékra jogosult, várandós nő és vele egy háztartásban élő házastárs, illetve azok, akik rokkantsági járadékban részesülnek. Amennyiben a szülő…

szakképzési hozzájárulás 2021

Szakképzési hozzájárulás 2021 – változások 2021. július 1-től

Szakképzési hozzájárulás 2021 – változások 2021. július 1-től   A Magyar Közlöny 119. számában került kihirdetésre a 2021. évi LXXXIII. törvény, amely pontosította a szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettség szabályait. A jogalkotó pontosan meghatározza, hogy ki kötelezett és ki nem kötelezett szakképzési hozzájárulás fizetésére. A változások 2021. július 1-én léptek hatályba és a szakképzési hozzájárulás megszűnéséig,…

TT

Tényleges tulajdonosok központi nyilvántartása

A 2021. évi XLIII. törvény elsődleges célja a társaságok tényleges tulajdonosának nyilvántartása. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a számlavezető bankoknak ezentúl jelenteniük kell a tényleges tulajdonosi adatokat a NAV által működtetett központi nyilvántartás felé, az adózási és számviteli szolgáltatóknak pedig ellenőrizniük kell az általuk azonosított tényleges tulajdonost a létrehozott központi nyilvántartás adataival. Kik a…

Külföldi áfa

Szeptember 30.- Külföldi általános forgalmai adó visszaigénylésének határideje

Jogszabályi háttér Az EU tagállamok esetében az 2008/9/EK tanácsi irányelv (8. direktíva) szabályozza, hogy az egyik tagállamban nyilvántartásba vett adóalany által egy másik tagállamban igénybe vett szolgáltatás vagy onnan beszerzett termék áfatartalma milyen jogszabályok alapján kérhető vissza. A 2020. évi számlákra vonatkozóan az áfa levonásra jogosult belföldi adóalanyoknak, 2021. szeptember 30-ig van lehetőségük a külföldi…

Home_office

Távmunkavégzést érintő változások

2021. július 3-i hatállyal a 126. számú Magyar Közlöny, jelentősen módosította a veszélyhelyzet során a távmunkával kapcsolatos szabályok alkalmazásáról szóló 487/2020. (XI.11.) számú Kormányrendeletet. A módosítás a munkavédelmi előírásokat (Mt.), a személyi jövedelemadóról szóló törvényt (Szja tv.), illetve a Munka Törvénykönyvét (Mvt.) egyaránt érinti. Munkavédelmi szabályok módosítása A módosítás értelmében a távmunkavégzés olyan munkavégzési forma,…

Eredménytartalék felhasználása

Eredménytartalék felhasználása osztalék fizetésre

Eredménytartalék felhasználása osztalék fizetésre   A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 39§ (3) bekezdése rendelkezik az eredménytartalék felhasználásáról. Pontosan meghatározza, hogy  az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalék akkor fizethető ki osztalékként, ha a lekötött tartalékkal, továbbá a pozitív értékelési tartalékkal csökkentett saját tőke összege az osztalék figyelembevétele után sem csökken a…

Projektek számviteli elszámolása

Projektek számviteli elszámolása – szabály változások!

Projektek számviteli elszámolása   A projektek számviteli elszámolásával kapcsolatban fontos tudni, hogy a 2020-ban kötött szerződések tekintetében már kötelező az új szabályozás alkalmazása a gazdaság szereplői számára, a korábbi szerződések tekintetében pedig ez a gazdálkodó saját döntése. A számviteli törvény szabályozásának elsődleges célja az volt, hogy a hazai projektek számviteli elszámolása az IFRS-ek szerinti előírásokhoz…

michael-longmire-lhltMGdohc8-unsplash

Teendők vagyonvesztés esetén

Az Online Beszámoló Rendszer bevezetése óta a cégbíróság szinte azonnal ellenőrizni tudja a cégek tőkehelyzetét, ezért az egészséges sajáttőke-helyzet fenntartása már nem pusztán a vállalkozások hosszú távú működésének alapfeltétele, de a társasági jogban szabályozott törvényi elvárás is. A tartósan fennálló saját tőke probléma akár a társaság megszűnését is eredményezheti, amennyiben a Társaság nem rendezi azt…