Konszolidált éves beszámoló könyvvizsgálata

Konszolidációs csomagok könyvvizsgálata

 

Konszolidált éves beszámoló

 

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásai alapján konszolidált éves beszámolót és konszolidált üzleti jelentést köteles készíteni – a mentesített anyavállalatok kivételével – az a vállalkozó, amely egy vagy több vállalkozóhoz fűződő viszonyában anyavállalatnak minősül.

 

A törvény meghatározza, hogy a konszolidált beszámolóban a konszolidálásba bevont vállalkozások vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetét úgy kell bemutatni, mintha ezek a vállalkozások egyetlen vállalkozásként működnének. Ennek érdekében az eszközök és a források, a bevételek és a ráfordítások (a teljesítmények és a költségek), a nyereség és a veszteség értékéből – az anyavállalat és a hozzátartozó leányvállalatok, közös vezetésű vállalkozások, illetve ez utóbbiak egymás közötti kapcsolataiból adódó – halmozódásokat ki kell szűrni.

 

A konszolidáció folyamatában tehát mindkét félnek – anya- és leányvállalatnak is – fontos teendői vannak. A lányvállalatnak össze kell állítania azt az adatszolgáltatást, amely alapján a szükséges kiszűrések végrehajthatóak, az anyavállalatnak pedig a leányvállalatoktól érkező adatszolgáltatásokat (konszolidációs csomagokat) felhasználva el kell végeznie a halmozódó tételek kiszűrését.

Alkalmazott szabályrendszer

 

Napjaink globalizálódó világában egyre nagyobb igény van a különböző államokban készült pénzügyi kimutatások összehasonlíthatóságára, ez pedig hatványozottan érvényesül abban az esetben, amikor a különböző számviteli szabályozások szerint működő vállalkozások adatait felhasználva, azokat összehangolva kell a konszolidált éves beszámolót készíteni. Gyakori megoldás, hogy az egyedi beszámolóknál alkalmazott nemzeti szabályrendszertől függetlenül a konszolidációs adatszolgáltatást a nemzetközileg elfogadott és széles körben ismert Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS-ek) alkalmazásával állítják össze. Ez lehetővé teszi, hogy a különböző nemzeti, pénzügyi kimutatások összeállítására vonatkozó szabályozások közötti eltéréseket már a leányvállalatnál áthidalják, ott, ahol az adott vállalkozás gazdálkodását a legjobban ismerik, így a konszolidációt elvégző anyavállalatnak ezzel már nem kell minden konszolidálásba bevont leányvállalatával kapcsolatban foglalkoznia.

 

Felmerülhet, hogy költséghatékonysági szempontokat figyelembe véve a vállalkozás az egyedi beszámolóját is IFRS-ek szerint készítse el, szükségtelenné téve különböző szabályrendszerek közötti eltérések miatti módosító tételek alkalmazását. Ma Magyarországon csupán azon vállalkozások számára kötelező előírás, hogy az egyedi beszámolójukat az IFRS-ek alkalmazásával állítsák össze, amelyek értékpapírjait az Európai Gazdasági Térség bármely államának szabályozott piacán forgalmazzák, illetve amelyek a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény szerint hitelintézetnek, vagy hitelintézettel egyenértékű prudenciális szabályozásnak megfelelő pénzügyi vállalkozásnak minősülnek. Továbbá lehetősége van az egyedi pénzügyi beszámolóját IFRS-ek szerint összeállítani többek között annak a vállalkozónak is, amelynek közvetlen vagy közvetett anyavállalata a konszolidált éves beszámolóját IFRS-ek szerint készíti el. Ennek alkalmazásával elkerülhető a korábban említett módosító tételek alkalmazása.

Konszolidációs csomagok könyvvizsgálata

 

A számviteli törvény 155. § (5) bekezdése előírja, hogy a konszolidálásba bevont vállalkozásoknál minden esetben kötelező a könyvvizsgálat. Ez azt is jelenti a gazdálkodóra nézve, hogy a leányvállalatok által készített konszolidációs csomagok könyvvizsgálói hitelesítése éppúgy szükséges, mint az anyavállalatok által készített konszolidált beszámolóké. Érdemes ezekkel a feladatokkal a vállalkozás megválasztott könyvvizsgálóját megbízni, aki az egyedi beszámoló ellenőrzését is végezte, de természetesen lehetőség van másik könyvvizsgáló megbízására is. Költséghatékonyság szempontjából azonban előnyösebb, ha ugyanaz a személy vagy társaság ellenőrzi a beszámolót és a csomagot.

 

Leányvállalatként sokszor nem dönthetünk szabadon arról, hogy kit bízzunk meg a konszolidációs csomagunk (és egyedi beszámolónk) hitelesítésével, mivel az anyavállalatok legtöbbször csoportszintű megállapodások keretében határozzák meg, hogy ki lehet az egyes leányvállalatok könyvvizsgálója. Többször találkoztunk azonban olyan esettel, ahol a helyi ügyvezetés szabad kezet kapott ebben a döntésben, ilyenkor érdemes több szempontot is figyelembe venni a könyvvizsgáló kiválasztásakor.

 

Természetesen sok vállalkozás számára az ajánlati ár a legmeghatározóbb, amelyet a könyvvizsgáló csak a konszolidációs csomag szerkezetének, az abban jelentendő információknak és adatoknak ismeretében tud kialakítani. Ne hagyjuk azonban figyelmen kívül a többi szempontot sem!

Ellenőrizzük, hogy a felkérni kívánt könyvvizsgáló rendelkezik-e azokkal a képesítésekkel és kompetenciákkal, amelyek szükségesek a konszolidációs csomag hitelesítéséhez. Gondoljunk itt elsősorban az alkalmazandó szabályrendszer (pl. IFRS) ismeretére, de ne feledkezzünk meg a nyelvismeretről sem, mivel a kommunikáció idegen nyelven történik a csoport más tagjainak könyvvizsgálóival.

Érdeklődjünk a könyvvizsgáló által bevezetett minőségbiztosítási eljárásokról (pl. kereszt-ellenőrzések), amelyek alkalmassá teszik őt arra, hogy a lehető legmagasabb szintű szolgáltatást nyújtsa számunkra.

Figyelmeztető jel lehet a feltűnően alacsony ajánlati ár, ez ugyanis azt jelenti, hogy vagy nem megfelelő tudású kolléga fogja az ellenőrzést végezni, vagy a szükségesnél kevesebb időt fog csak a munkára szánni. Ezzel tehát azt kockáztatjuk, hogy a konszolidációs csomag ellenőrzése és annak kommunikációja nem a megfelelő színvonalon fog történni, vagy akár elhúzódó munka esetén a csoport által meghatározott határidőket nem tudjuk betartani.

***

Társaságunk széles körű tapasztalattal rendelkezik a könyvvizsgálat területén, így abban az esetben, ha a leírtakkal kapcsolatosan további kérdések merülnek fel, szívesen állunk rendelkezésre.

Üzleti fókusz

Könyvvizsgálat

Számviteli tanácsadás

Pénzügyi átvilágítás

Vállalatértékelés

Adótanácsadás

Speciális minősítések

IFRS minősítés

Befektetési vállalkozási minősítés

Pénzügyi intézményi minősítés

Iparági fókusz

Autóipar

Kereskedelem

Termelés/Gyártás

Ingatlankezelés

Nonprofit szervezetek

Szolgáltatások

  • Éves beszámolók könyvvizsgálata
  • Konszolidációs csomagok könyvvizsgálata
  • Átalakulások könyvvizsgálata
  • Apportértékelés
  • Cégértékelés
  • Tranzakciós tanácsadás
  • Pénzügyi átvilágítás
  • Számviteli tanácsadás
  • IFRS tanácsadás
  • Adótanácsadás

Bővebben »

Lépjen velünk kapcsolatba!