Részesedések értékelése

Részesedések értékelése

Részesedések értékelése

A számviteli törvény előírása szerint, ha egy gazdasági társaságban lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetés értéke veszteséges különbséget mutat és ez a különbség tartósnak bizonyul és jelentős a befektetés könyv szerinti értéke és a piaci értéke között, akkor értékvesztést kell elszámolni.

Az értékvesztés elszámolásánál szükséges figyelembe venni a számviteli törvény vonatkozó előírásait, miszerint értékvesztést kell elszámolni a részesedés esetében, még akkor is, ha a piaci érték csökkenése véglegessé válik. Egy ilyen helyzet például akkor áll fenn, amikor a részesedésre opciós eladási szerződést kötöttek a mérlegkészítés időpontjáig, ahol az eladási ár alacsonyabb a könyv szerinti értéknél, vagy ha a részesedés ténylegesen eladásra került a mérlegkészítés időpontjáig, és az ára alacsonyabb a könyv szerinti értéknél.

A részesedések értékelése a saját tőke vagy jegyzett tőke arányának alapján történhet, amelyet a tulajdonos által elfogadott beszámoló (esetleg közbenső mérleg) alapján lehet meghatározni. Ennek értelmében a 2023. évi beszámoló összeállításakor a kibocsátó 2023 évi beszámolója csak akkor vehető figyelembe, ha azt tulajdonosok a mérlegkészítés időpontjáig jóváhagyták.

Nem tőzsdén jegyzett, elismert piacon nem forgalmazott részesedéseknél értékelni kell, hogy a kibocsátó piaci megítélése a mérlegkészítést megelőző egy évben romlott-e. Továbbá, a kibocsátó fizetésképtelenségének, csőd- vagy felszámolási eljárásának esetén mérlegelni kell, hogy a részesedés megtérül-e. Ez különösen akkor fontos, ha az eljárás már elindult, és a megszűnéskor a befektetés könyv szerinti értéke a felszámoló vagy más illetékes személy nyilatkozata alapján várhatóan megtérül. Ezenkívül, ha a kibocsátó megelőző két üzleti éve során saját tőke/jegyzett tőke aránya mindkét évben alacsonyabb, mint a részesedés könyv szerinti értéke, ezt is mérlegelni szükséges.

További speciális feladatok számviteli záráskor az üzleti év végén

***

Amennyiben bármilyen további kérdése van az éves beszámoló elkészítésének részleteivel kapcsolatban, forduljon könyvvizsgáló kollégáinkhoz!