ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Jelen tájékoztató célja a www.centralaudit.hu (a továbbiakba Weboldal) üzemeltetésével összefüggő adatkezelési tevékenység ismertetése az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.) (a továbbiakban: GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek eleget téve.

 

Kérjük, hogy amennyiben a jelen tájékoztatóban foglaltakkal vagy a már megadott személyes adatai kezelésével kapcsolatban további kérdése lenne, forduljon hozzánk mindenkor bizalommal az alábbi elérhetőségeink valamelyikén.

 

 1. Az adatkezelő

 

A jelen tájékoztatóban foglaltak szerinti adatkezeléseket érintően a személyes adatok kezelője:

 

Név: Gyémánt Tibor

székhely: 3300 Eger, Trinitárius utca 2 fszt. 16-17.

 

Elérhetőségeink az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekben:

postai levelezési cím: 3300 Eger, Trinitárius utca 2 fszt. 16-17.

e-mail postafiók: audit@centralaudit.hu

telefon: +36 70 770 7425

 

 1. A WEBOLDALLAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉSEK

 

II/A. A WEBOLDALON TÖRTÉNŐ ÜZENETKÜLDÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉS

 

 1. A kezelt adatok köre

 

Önnek a „Kapcsolat” menüpont alatt lehetősége van üzenetet küldeni a részünkre. Amennyiben Ön üzenetet küld a Weboldalon keresztül, úgy az alábbi személyes adatai kezelésére kerül sor.

 

Az Ön által a kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adatok:

 

Az üzenettel kapcsolatban kezelt egyéb adatok:

 

A *-al jelölt adatok megadása (mezők kitöltése) kötelező, ezen adatok megadása nélkül az üzenet nem küldhető el. A Weboldalon történő adatmegadásra kizárólag 16. életévüket betöltött személyek jogosultak!

 

 1. Az adatkezelés célja

 

Amennyiben Ön a Weboldalon üzenetet küld számunkra, az ennek során Ön által megadott, illetve tudomásunkra jutott személyes adatait a megkeresés megválaszolása, illetve ezzel kapcsolatban az Önnel való kapcsolattartás céljából kezeljük.

 

 1. Az adatkezelés jogalapja

 

A személyes adatok kezelése az Ön jelen tájékoztatás birtokában adott, önkéntes hozzájárulásán alapul. A hozzájárulás alapján történő adatkezelést a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja teszi lehetővé.

 

Hozzájárulását az üzenet elküldése előtt a vonatkozó jelölőnégyzet bejelölésével adhatja meg.

 

 1. Az adatkezelés időtartama

 

A megkeresésekkel kapcsolatosan kezelt személyes adatok (ideértve az e-mailek is) az adatkezelés céljának megszűnését követően törlésre kerülnek. Ennek megfelelően, ha a megkeresésre és az arra adott válaszra további ügyintézés érdekében nincs szükség, úgy azok haladéktalanul törlésre kerülnek, egyéb esetben a törlésére a megkereséssel kapcsolatos ügyintézés lezárultát követően kerül sor. Személyes adatai törlésre kerülnek továbbá abban az esetben is, ha Ön ezt kéri vagy visszavonja a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását.

 

II/B. Cookie-k

 

 1. Mik azok a cookie-k?

 

A cookie (magyarul „süti”) egy olyan kisméretű, szöveges fájl, amely akkor kerülhet a számítógépére, vagy a böngészéshez használt egyéb eszközére, amikor Ön egy weboldalt látogat meg. A cookie-t az Ön által meglátogatott weboldal helyezi el az Ön eszközére, amely azt meghatározott ideig tárolja.

 

A cookie-k információkat tárolhatnak vagy kereshetnek az Ön böngészőjében. Ezáltal lehetővé teszik például, hogy a felkeresett weboldal meghatározott időtartamon keresztül emlékezzen az Ön által végzett műveletekre, pl. megjegyezze az Ön egyéni beállításait (pl. nyelvi és egyéb megjelenítési beállítások), vagy lehetővé tehetik pl. azt is a weboldal tulajdonosa számára, hogy átfogó forgalmi adatokat szerezzen a weboldal használatáról.

 

 1. Milyen információk gyűjtése történik a cookie-k segítségével?

 

A Weboldalon használt cookie-k nem gyűjtenek vagy kezelnek Önre vonatkozóan személyes adatot olyan módon, amely alapján Ön személy szerint beazonosítható lenne.

 

Olyan adatokat gyűjtenek, mint az Ön bejelentkező számítógépének azon adatai, amelyek a Weboldal használata során generálódnak és, amelyeket a cookie-k a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzítenek. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer – az Ön külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül – a Weboldalra látogatáskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.

 

Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal nem kerülnek összekapcsolásra, azaz Önt ezen adatok alapján nem tudjuk beazonosítani.

 

A cookie-k által rögzített adatokhoz rajtunk, illetve az általunk igénybe vett adatfeldolgozókon kívül kizárólag a cookie-kat kezelő külső szolgáltatók férnek hozzá.

 

 1. Milyen cookie-kat alkalmazu a Weboldal és mire használjuk az általuk gyűjtött információkat?

 

A Weboldalon alkalmazott cookie-k típusai:

 

 

 

 

A Weboldal működéséhez feltétlenül szükséges cookie-k kivételével a cookie-k használata az Ön hozzájárulásán alapul, amelyet a cookie-kra vonatkozó felugró ablakban az „Elfogadom” gombra kattintással vagy az adott funkció használatával adhat meg. A cookie-k használatára kizárólag akkor kerül sor, ha Ön ezt engedélyezte. A beállítások módosítására (hozzájárulás visszavonására) bármikor lehetősége van.

 

A Weboldalon alkalmazott cookie-k részletes felsorolása:

 

Cookie neve Szolgáltató Funkciója Lejárati idő Típusa
pll_language Polylang A felhasználó nyelvi beállításait tárolja. 1 év Funkcionális
complianz_policy_id Complianz Az elfogadott cookie tájékoztató (Adatkezelési tájékoztató) azonosítóját tárolja, így, ha a tájékoztató változik, akkor a korábban megadott hozzájárulást automatikusan visszavontnak tekinti a Weboldal. 1 év Szükséges
complianz_consent_status Complianz A felhasználó cookie hozzájárulási állapotát tárolja. 1 év Szükséges
rc::c Google reCAPTCHA – Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland) Kiszűri az automata rendszerek vagy robotok általi tevékenységet a Weboldalon. a munkamenet időtartama Szükséges
rc::b Google reCAPTCHA – Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland) Kiszűri az automata rendszerek vagy robotok általi tevékenységet a Weboldalon. a munkamenet időtartama Szükséges
rc::a Google reCAPTCHA – Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland) Kiszűri az automata rendszerek vagy robotok általi tevékenységet a Weboldalon. a munkamenet időtartama Szükséges
wordpress_test_cookie WordPress Ellenőrzi, hogy a cookie-k elhelyezhetők-e. a munkamenet időtartama Funkcionális

 

A Google cookie-kal kapcsolatos adatkezeléséről bővebb információt a Google adatvédelmi irányelveiben talál: https://policies.google.com/privacy?hl=hu.

 

 1. Hogyan tudja kikapcsolni a cookie-kat?

 

A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan engedélyezi a cookie-k használatát. Amennyiben nem szeretné, hogy a fentiekben írt információkat gyűjtsenek Önről a Weboldal használatával összefüggésben, az internetböngésző beállításaiban részben vagy egészben kikapcsolhatja a cookie-k használatát, vagy egyébként módosíthatja a cookie üzenetek beállításait.

 

Felhívom a figyelmét, hogy mivel a Weboldal által használt egyes cookie-k célja a Weboldal használhatóságának megkönnyítése vagy lehetővé tétele, ezen cookie-k alkalmazásának tiltása esetén előfordulhat, hogy nem lesz képes a Weboldal funkcióinak teljes körű használatára, illetve, hogy a Weboldal a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében.

 

Az egyes böngészőkben az alábbiak szerint eljárva állíthatja be a cookie-k használatát:

 

Internet Explorer, lásd itt:
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17479/windows-internet-explorer-11-change-security-privacy-settings

 

Firefox, lásd itt:
https://support.mozilla.org/hu/kb/tovabbfejlesztett-kovetes-elleni-vedelem-az-asztal#w_tovaabbfejlesztett-kaivetaes-elleni-vaedelem-beaallagtaasai

 

Google Chrome, lásd itt:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu

 

Safari, lásd itt:
https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/sfri11471/mac

 

 

Személyes adatait az adatkezelési cél megvalósításában eljáró munkatársaink, valamint adatfeldolgozóink és ezek munkatársai jogosultak megismerni. E személyek az általuk megismert személyes adatokat bizalmasan kötelesek kezelni.

 

Személyes adatokat bíróság, ügyészség, egyéb hatóság részére jogszabályban foglalt kötelezettségeink teljesítése keretében adjuk ki az ott előírt terjedelemben és módon.

 

Önnel szemben fennálló valamely jogi igényünk érvényesítése esetén a megadott személyes adatait az igényérvényesítéshez szükséges mértékben megismerhetik továbbá a mindenkori jogi együttműködő partnereink, valamint követeléskezelő partnereink.

 

III/A. ADATFELDOLGOZÓINK

 

A fenti adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzésére az alábbi táblázatban felsorolt adatfeldolgozók igénybevételére kerül sor. Az adatfeldolgozók az adatkezelési műveletek végrehajtása során a jogszabályok és az adatkezelő utasításai szerint járnak el. Fenntartjuk a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozót vonjunk be az adatkezelésbe, amelyről a jelen tájékoztató módosításával tájékoztatjuk az érintetteket.

 

Az igénybe vett adatfeldolgozók és azok feladatai:

 

Az adatfeldolgozó Az adatfeldolgozó által az adatkezeléshez kapcsolódóan végzett tevékenység
név: Zihernet Bt.

székhely: 5000 Szolnok, Dr. Sebestyén Gyula út 7. D. ép. fsz. 4. a.

 

elérhetőség: Herczeg Ferenc

+3620 263-7926

Tevékenység: Weboldal tárhelyének biztosítása

 

 

 1. Adatbiztonság

 

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a szükséges adatbiztonsági intézkedéseket megtesszük. Ennek keretében elfogadjuk és kialakítjuk, rendszeresen felülvizsgáljuk mindazokat a technikai és szervezési intézkedéseket, eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy az általunk kezelt személyes adatok biztonsága biztosított legyen, és megteszünk minden tőlünk telhetőt, hogy megakadályozzuk az adatok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását vagy megváltoztatását, gondoskodunk arról, hogy a kezelt személyes adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, azokat ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint ne módosíthassa, törölhesse. Felhívjuk mindazok figyelmét, akiknek a személyes adatokat továbbítjuk, hogy tegyenek eleget az adatbiztonság követelményének, valamint ezt az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalóink részére is előírjuk.

 

A fentiek keretében az információtechnológiai megoldásokat úgy alakítjuk ki, illetve választjuk meg, hogy biztosítsuk az adatokhoz hozzáféréssel rendelkezők kizárólagos hozzáférését, és azt, hogy az adatok megőrizzék a hitelességüket és változatlanságukat.

 

Ezen kívül mindenkor figyelemmel kísérjük a technika fejlődését, az elérhető műszaki, technológiai, szervezési megoldásokat és az adatkezeléseink által indokolt védelmi szintnek megfelelő megoldásokat alkalmazzuk.

 

 1. ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE

 

Adatvédelmi incidensnek minősül minden olyan eset, amely révén a személyes adatokhoz jogosulatlan személy férhet hozzá vagy az adatok megsemmisülnek, elvesznek, megváltoznak, így pl. megsemmisül az adatbázis vagy elveszik az adathordozó, amelyen adatok kerültek tárolásra.

 

Adatvédelmi incidens esetén annak hatásait és kockázatait értékeljük (milyen adatok érintettek, milyen mennyiségben, pótolhatók-e, stb.) és haladéktalanul megtesszük az elhárításhoz szükséges lépéseket. Az incidensről való tudomásszerzésünket követő 72 órán belül bejelentjük az incidenst az adatvédelmi hatóságnak, illetve, ha az incidensnek súlyos következményei lehetnek, arról tájékoztatást teszünk közzé a honlapunkon, illetve a lehetőségekhez képest közvetlenül is értesítjük Önöket. Az adatvédelmi incidensekről ezen felül a jogszabályban előírt részletességgel nyilvántartást is vezetünk.

 

 1. Az Ön jogai

 

Hozzájárulás visszavonása: Ön jogosult a hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonni. A hozzájárulás visszavonását követően személyes adatait nem kezeljük tovább. A hozzájárulás visszavonása az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

 

Hozzáférés joga: Az I. pontban megadott elérhetőségeinken bármikor tájékoztatást kérhet arról, hogy kezeljük-e az Ön személyes adatait, és ha igen, további felvilágosítást kérhet az alábbiak tekintetében:

 

az adatkezelés céljai, jogalapja, az Ön általunk kezelt személyes adatai, azok kategóriái, azon címzettek vagy címzettek kategóriái (ideértve általunk igénybe vett adatfeldolgozókat), akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk (az adatok harmadik országba történő továbbítása esetén az adatok megfelelő védelmét biztosító garanciák), az adattovábbítás jogalapja, az adatok tárolásának időtartama, az Ön azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, a NAIH-hoz címzett panasz benyújtásának joga, az adatok forrása, az esetleges adatvédelmi incidens körülményei, hatásai és az elhárítására megtett intézkedések

 

A tájékoztatással együtt az Ön rendelkezésére bocsátjuk a személyes adatai általunk kezelt másolatát is. Az első másolat díjmentes, minden további másolatért azonban jogosultak vagyunk az adminisztratív költségeinken alapuló, észszerű díjat felszámítani. Ennek összegét előzetesen közöljük Önnel.

 

Helyesbítéshez, kiegészítéshez való jog: Ha észleli, hogy valamely személyes adatát hibásan, tévesen vagy hiányosan tartjuk nyilván, kérjük, hogy a helyes vagy kiegészítő adatokat mielőbb közölje velünk annak érdekében, hogy a helyesbítést, kiegészítést elvégezhessük.

 

Törléséhez való jog („az elfeledtetéshez való jog”): Ön jogosult arra, hogy kérje személyes adatainak törlését. Az adatkezeléshez adott hozzájárulása visszavonása egyben az adatok törlésével is együtt jár, ha az adatkezelésnek nincs más jogalapja. Tájékoztatjuk, hogy az adattörlést megtagadhatjuk különösen akkor, ha az adatokra jogszabályi kötelezettségünk teljesítése vagy igényérvényesítés érdekében szükségünk van vagy lehet.

 

Törlésnek továbbá akkor van helye, ha

 1. az adatokra az adatkezelés eredeti céljából már nincs szükség;
 2. az adatok kezelése jogellenes;
 3. a törlésre európai uniós vagy hazai jogszabály kötelez minket.

 

Adatkezelés korlátozásához való jog: Az adatkezelés folyamata során Ön kérheti az adatkezelés korlátozását, ha (i) vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát; (ii) az adatkezelés jogellenes, de Ön az adatok törlését ellenzi, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; (iii) már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, (iv) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a jogos indokok elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

 

Korlátozás esetén az adatot csak tároljuk, azon egyéb műveletet nem végezünk, kivéve, ha a további műveletekhez Ön hozzájárul vagy azokra saját vagy harmadik személy jogainak védelme érdekében vagy közérdekből van szükség.

 

Az adatkezelés korlátozása esetén annak feloldásáról Önt előzetesen tájékoztatjuk.

 

Tiltakozáshoz való jog: Jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén Ön tiltakozhat az általunk folyatott adatkezelés ellen, amennyiben úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés Önre nézve sérelmes.

 

Tiltakozás esetén a személyes adatokat töröljük, kivéve, amennyiben azok megőrzése fontosabb okból szükséges. Ilyen fontosabb ok lehet az, ha Önnel szemben igényt kívánunk érvényesíteni.

 

Adathordozhatósághoz való jog: Szerződéses jogalapon vagy hozzájárulás alapján történő adatkezelés esetén Ön igényelheti, hogy az Ön által a rendelkezésünkre bocsátott, általunk elektronikusan kezelt személyes adatait közismert és könnyen felhasználható elektronikus formátumban átadjuk az Ön részére vagy az Ön által kijelölt másik személy részére.

 

 

Kérjük, hogy a fenti jogai érvényesítése esetén megkeresését lehetőség szerint írásban küldje meg részünkre a www.centralaudit.hu e-mail címre vagy postai levélben 3300 Eger, Darvas utca 2/A szám alatti címünkre. A levélben kérjük, hogy a személyazonosításhoz szükséges adatait és levelezési címét is szíveskedjen megadni. Amennyiben az Ön személyazonosságával kapcsolatban kétségünk merül fel vagy a megadott adatok az azonosításhoz nem elégségesek, jogosultak vagyunk Öntől további azonosító adatokat kérni.

 

A kérelmét 1 hónapon belül teljesítjük. Szükség esetén jogosultak vagyunk ezt a határidőt további 2 hónappal meghosszabbítani, amelyről indokolással ellátott tájékoztatást küldünk Önnek.

 

A megalapozott kérelmeket díjmentesen teljesítjük. Ugyanakkor, ha a kérelem nyilvánvalóan megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellegére tekintettel – túlzó, jogosultak vagyunk ésszerű összegű díjat felszámítani vagy akár a kérelem alapján történő intézkedést megtagadni.

 

Az adatok helyesbítéséről, törléséről, korlátozásáról tájékoztatjuk mindazokat, akikkel az érintett adatokat közöltük, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul vagy aránytalan nagy erőfeszítést igényel. Az Ön kérésére tájékoztatjuk Önt arról, hogy kik, melyek azok a címzettek, akiket az előzőek szerint tájékoztatunk, tájékoztattunk.

 

 

Amennyiben személyes adatai jogszerűtlen kezelésével vagy az adatok nem biztonságos kezelésével Önnek vagy másnak kárt okoznánk, akkor azt Ön, illetve a kárt szenvedő személy jogosult velünk szemben érvényesíteni. Amennyiben pedig e körben az Ön személyiségi jogát sértenénk, Ön jogosult sérelemdíjat érvényesíteni.

 

Tájékoztatjuk, hogy kártérítés, sérelemdíj fizetési kötelezettség nem terhel bennünket, amennyiben a kárt bizonyíthatóan az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan külső ok idézte elő, illetve, amennyiben a kár az Ön szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származik.

 

 1. Igényérvényesítés módja

 

 1. Adatkezelő megkeresése

 

Amennyiben Ön úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelése során nem járunk el jogszerűen, kérjük, hogy észrevételét, illetve igényét először velünk, mint adatkezelővel az I. pontban feltüntetett elérhetőségink valamelyikén közölje annak érdekében, hogy az észrevételét minél gyorsabban és hatékonyabban feldolgozhassuk, kezelhessük.

 

 1. Az adatvédelmi hatósághoz fordulás, panasz tétele

 

Jogellenes adatkezelés esetén Ön jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) is fordulni, és annak eljárását kezdeményezni.

 

A NAIH elérhetőségei:

 

honlap: http://www.naih.hu/

cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

postai cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

elektronikus levelezési cím (e-mail): ugyfelszolgalat@naih.hu

telefonszám: +36 (1) 391-1400

 

 1. Bírósághoz fordulás

 

Tájékoztatjuk, hogy igényét bíróság előtt is jogosult érvényesíteni. A perre a törvényszékek rendelkeznek hatáskörrel. A pert a mi székhelyünk vagy akár az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.

 

Budapest, 2021. szeptember 1.

 

Gyémánt Tibor

adatkezelő