Transzferár nyilvántartás

Transzferár dokumentáció, transzferár nyilvántartás, transzferárhoz köthető egyéb szolgáltatások

 

Mi a transzferár?

A transzferár az az ár, amelyet a kapcsolt vállalkozások termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás, illetve immateriális javak egymás közötti értékesítése során alkalmaznak. Ez adómegtakarítást is jelenthet a vállalkozások számára, amennyiben a kapcsolt felek eltérő árat alkalmaznak, mint azt tennék független felek irányába, ezzel pedig átcsoportosíthatják az adóalapjukat egy másik társaságba.

Hazai adóalanyokat tekintve a jövedelem és a hozzá tartozó jövedelemadó átcsoportosíthatósága minden esetben kapcsolt vállalkozások között fordulhat elő, mint magyar adóalany határon túli kapcsolt vállalkozásával, vagy magyar adóalany belföldön működő kapcsolt vállalkozásával összefüggésben. A jövedelemadó átcsoportosítása határon túli kapcsolt vállalkozáshoz egyes nemzeti adóbevételek hátrányára vagy előnyére történhet. Tekintve, hogy minden adóhatóság a saját adóbevétele növelésére törekszik, a kapcsolt vállalkozások ügyleteit az adóhatóságok kiemelten ellenőrzik és szigorú szabályozás alá esnek.

Mi a szokásos piaci ár elve a transzferárazásban?

A szokásos piaci ár elve egy nemzetközi standard a transzferárakra vonatkozóan, melyet az OECD tagországokban működő vállalkozásoknak és adóhatóságoknak kell alkalmazniuk. A szokásos piaci ár elve kimondja, hogy minden piaci szereplőnek úgy kell viselkednie, és árait kialakítani egymás között, mintha független társaságok lennének egymástól.  Amennyiben a kapcsolt vállalati tranzakciók nem a szokásos piaci ár elve szerint kerültek meghatározására, úgy számszerűsíteni szükséges a különbséget, és az adózónak az adóalapját korrigálnia kell. Az adóalap növelése kötelező ez esetben, a csökkentés lehetősége feltételekhez kötött.

Mi az a transzferár nyilvántartás?

A transzferár nyilvántartás célja az, hogy meghatározzuk a kapcsolt ügyletek piaci árát (ártartományát), és megállapítsuk, hogy a kapcsolt vállalkozások által alkalmazott ellenérték piaci volt-e.

Milyen ügyletekre vonatkozóan kötelező elkészíteni a transzferár nyilvántartást?

A 32/2017. NGM rendelet alapján továbbra sem szükséges transzferár nyilvántartást készíteni az olyan tranzakcióra, amelyek esetében a teljesítések értéke nem éri el a nettó 50 millió Ft-ot évente.

Frissítés: 2022. december 28-án közzétételre került a szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartási kötelezettségről szóló 32/2017. (X. 18.) NGM rendelet módosításáról szóló 27/2022 (XII. 28.) PM rendeletet. Eszerint a transzferár-nyilvántartási kötelezettség alól mentes tranzakciók értékhatára a korábbi 50 millió forintról a 2022. adóévtől 100 millió forintra növekedett, tehát, csak a 100 millió forint összegű teljesítést meghaladó ügyletekre kell transzferár-dokumentációt készíteni.

A rendelet alapján a közvetített szolgáltatások tekintetében továbbra sem szükséges transzferár nyilvántartás készítése, amennyiben haszonkulcs nélküli közvetlen továbbszámlázásra kerül sor a cégcsoport tagjai között.

Többszintű transzferár dokumentációs kötelezettség

2018-as adóévtől minden kapcsolt vállalat számára már kötelező az új, több szintű nyilvántartási forma alkalmazása, amelynek minimálisan a fődokumentumból (Master file) és helyi dokumentumból (Local file) kell állnia. A transzferár-nyilvántartás harmadik eleme a CbC (országonkénti) jelentés, amely jelenleg csak a 750 millió eurós konszolidált árbevételt elérő cégcsoportba tartozó hazai vállalatokat érinti.

A fődokumentum a cégcsoportot mutatja be, míg a helyi dokumentum az adózó kapcsolt vállalkozásaival fennálló ügyleteinek szokásos piaci jellegét vizsgálja.

Milyen szankcióval kell számolni hiányzó transzferár nyilvántartás (fődokumentum, helyi nyilvántartás) esetében?

Alapesetben továbbra is 2 millió Ft mulasztási bírság szabható ki hiányzó dokumentációnkként, ügyletenként. Az adózó a mulasztási bírság ellenére továbbra is kötelezett a transzferár nyilvántartás elkészítésére, ezen kötelezettség nem teljesítését további mulasztási bírság kiszabásával szankcionálhatja a magyar adóhatóság.

A magyar adózónak szükséges rendelkeznie fődokumentummal?

A magyar adózó helyi dokumentumai mellett szükséges, hogy rendelkezésre álljon a fődokumentum is. Az adóhatósági vizsgálat során a helyi dokumentumok mellett a fődokumentum is bekérésre kerül az adózótól.

A fődokumentum elkészítéséhez szükséges információk leginkább az anyavállalatnál állnak rendelkezésére, így ezen dokumentum minőségben történő elkészítése alapvetően az anyavállalat feladata.

Milyen határidőig kell rendelkezésre állni a magyar adózónál a helyi nyilvántartásnak?

A társasági adóbevallás benyújtásának időpontjáig a helyi nyilvántartásnak el kell készülnie, azaz naptári éves adózók esetében a 2021. adóévi helyi nyilvántartásoknak 2022. május végéig rendelkezésre kell állniuk.

Milyen nyelven kell elkészíteni a fődokumentumot, illetve a helyi dokumentumot?

A magyar nyelven kívül általánosan elfogadottnak tekinthető az angol, német, francia nyelv alkalmazása a nyilvántartások elkészítésére. Ezen idegen nyelvek alkalmazása esetén az adóhatóság nem kérheti az adózótól a magyar nyelvre lefordított nyilvántartást.

Társaságunk vállalja angol nyelven történő dokumentációk elkészítését is.

Piaci ár meghatározása – helyi dokumentáció készítés

A piaci ár meghatározásához nemzetközileg elismert adatbázist használunk, amely megbízható, az adóhatóság előtt megfelelően alátámasztható. Nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy ezeket a nyilvántartásokat a későbbiekben évről évre frissíteni kell.

Amennyiben transzferár szabályozással, nyilvántartás készítéssel kapcsolatban segítségére lehetünk, keressék a Central Audit szakértőit.

 

Adótanácsadási szolgáltatásainkért keresse szakértő kollégáinkat!

Üzleti fókusz

Könyvvizsgálat

Számviteli tanácsadás

Pénzügyi átvilágítás

Vállalatértékelés

Adótanácsadás

Speciális minősítések

IFRS minősítés

Befektetési vállalkozási minősítés

Pénzügyi intézményi minősítés

Iparági fókusz

Autóipar

Kereskedelem

Termelés/Gyártás

Ingatlankezelés

Nonprofit szervezetek

Szolgáltatások

 • Éves beszámolók könyvvizsgálata
 • Konszolidációs csomagok könyvvizsgálata
 • Átalakulások könyvvizsgálata
 • Apportértékelés
 • Cégértékelés
 • Tranzakciós tanácsadás
 • Pénzügyi átvilágítás
 • Számviteli tanácsadás
 • IFRS tanácsadás
 • Adótanácsadás
 • Transzferár nyilvántartás

Bővebben »

Lépjen velünk kapcsolatba!