szamviteli feladatok

Számviteli feladatok

A 2023-as üzleti év zárása, számviteli feladatok

Ebben a cikkben nemcsak a szokásos zárási számviteli feladatok kerülnek bemutatásra, hanem olyan beszámolási kérdések is, amelyek fontosak lehetnek a számviteli beszámoló összeállítása során, figyelembe véve a jelenlegi gazdasági környezetet. Ebben a cikkben az időbeli elhatárolásokkal kapcsolatos speciális  teendőket emeltük ki és külön cikkeket szenteltünk az egyes lényegesebb feladatköröknek, melynek tartalmát az alcímekre kattintva olvashatják külön bejegyzésként.

Számviteli feladatok az üzleti év zárásakor

Részesedések értékelése

Devizás tételek év végi (mérlegfordulónapi) átértékelése

Céltartalék képzés várható kötelezettségekre

Saját tőke vesztés rendezésének lehetőségi

Időbeli elhatárolások

Amennyiben egy gazdasági esemény a szerződés szerinti teljesítés alapján megtörténik, azt a követelések és kötelezettségek közötti állományba kell venni. Ez független attól, hogy az esemény áfa törvény szerinti teljesítési időpontja a mérlegfordulónapot követő időszakra esik. Az ilyen eseményeket nem lehet az időbeli elhatárolások között kimutatni.

Az aktív időbeli elhatárolásokkal szemben árbevételt folyamatos szolgáltatásnyújtás esetében akkor kell elszámolni, ha a nyújtott szolgáltatás ellenértékének számlázása csak később esedékes.

Ami a termékbeszerzést illeti, sem számla alapján, sem számla nélkül nem lehet elszámolni a passzív időbeli elhatárolással szemben mindig a szállítóval szemben kell könyvelni. Ha rendelkezésre áll számla, akkor a konkrét szállítóval, és ha nincs számla, de a teljesítés megtörtént, akkor mint nem számlázott szállító könyveljük.

***

Amennyiben bármilyen további kérdése van az éves beszámoló elkészítésének részleteivel kapcsolatban, forduljon könyvvizsgáló kollégáinkhoz!