Devizás tételek év végi átértékelése

Devizás tételek év végi átértékelése

Devizás tételek év végi átértékelése

A devizás tételek év végi átértékelése (vagy mérlegfordulónapi átértékelése) az alábbi devizaeszközökre terjed ki: pénzeszközök (valutapénztár, devizabetétszámla), külföldi pénznemben fennálló követelések, külföldi pénznemre szóló részesedések és értékpapírok, külföldi pénznemben adott előlegek, valamint külföldi pénznemben meghatározott követelés jellegű aktív időbeli elhatárolások (például devizában járó kamatok).

A részesedés (üzletrész, részvény, egyéb társasági részesedés) devizás eszköznek minősül, amennyiben a tulajdonolt társaság jegyzett tőkéje devizában meghatározott. Ennek megfelelően a részesedés minősítését nem befolyásolja az, hogy a részesedés vételárát milyen pénznemben fizették meg. A részesedés devizanemét a tulajdonolt társaság jegyzett tőkéjének devizaneme határozza meg.

Az átértékelés az alábbi devizakötelezettségekre vonatkozik: külföldi pénznemben fennálló kötelezettségek, külföldi pénznemben kibocsátott értékpapírok, külföldi pénznemben kapott előlegek, valamint külföldi pénznemben meghatározott tartozás jellegű passzív időbeli elhatárolások.

Az átértékelés összevont különbözetét a pénzügyi műveletek egyéb bevételeként kell elszámolni, az előjelétől függően (amennyiben egyenlegében árfolyamnyereség), vagy pedig a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításaként (amennyiben egyenlegében árfolyamveszteség).

Az árfolyamveszteség elhatárolását be lehet vezetni, még akkor is, ha az előző években nem történt év végi átértékelési árfolyamveszteség elhatárolása. Ebben az esetben az elhatároláshoz kapcsolódóan kötelező céltartalékot képezni.

További speciális feladatok számviteli záráskor az üzleti év végén

***

Amennyiben bármilyen további kérdése van az éves beszámoló elkészítésének részleteivel kapcsolatban, forduljon könyvvizsgáló kollégáinkhoz!