Bejelentett részesedés

Részesedések utólagos bejelentése

Részesedések utólagos bejelentése – Kivételes adómegtakarítási lehetőség május 31-ig!

A globális minimumadót bevezető törvény számos adójogszabályt módosított, ideértve a társasági adóról szóló törvényt is. A Tao tv. kiegészítése lehetővé teszi a társaságok számára, hogy utólag bejelentsék a 2023. december 31. előtti időszakban szerzett, korábban be nem jelentett részesedéseiket 2024. május 31-ig vagy az éves társasági adóbevallás benyújtásáig.

A részesedéseket a T201T nyomtatványon lehet bejelenteni az adóhatóság felé. Ne felejtsék, hogy a határidő jogvesztő, és igazolási kérelem benyújtására nincs lehetőség.

Az utólagos részesedésbejelentés feltételei

Részvények jogszabályi megfelelősége:

A részesedésnek meg kell felelnie a társasági adó törvény által meghatározott „bejelentett részesedés” fogalmának a bejelentéskor.

Adókötelezettség bevallása és fizetése:

Az adózónak a részesedés független felek által alkalmazott piaci értéke és könyv szerinti értéke közötti 2023. december 31-én fennálló nyereségjellegű különbözet 20%-a után 9%-os társasági adót kell bevallania és meg is kell fizetnie az éves társasági adó bevallásában.

Szakértői jelentés -piaci érték validálása:

Az utólag bejelentett részesedés piaci értékét független könyvvizsgálói vagy részesedés értékeléséhez szakértői jelentésnek kell alátámasztania. Ez a jelentésnek a bevallás benyújtásakor rendelkezésre kell állnia.

Adminisztrációs kötelezettségek:

A bejelentett részesedések alátámasztására külön nyilvántartást kell vezetni a jogosultságok igazolása céljából.

Milyen adóelőnyök várhatók a társasági részesedés utólagos bejelentésével?

Az egyik legfontosabb adóelőnye a bejelentett részesedéseknek az, hogy ha egy vállalkozás legalább egy éven át birtokolja és később értékesíti vagy kivezeti könyveiből a részesedést, akkor az ebből származó nyereségre nem kell 9%-os társasági adót fizetni. Az értékesítés vagy kivezetés során keletkezett árfolyamnyereség csökkenti a társasági adóalapot. Ugyanakkor, ha az értékesítés veszteséget eredményez, ez a veszteség nem csökkenti az adóalapot.

Kiknek érdemes utólag bejelenteniük részesedésüket?

Az utólagos részesedésbejelentés kiemelten előnyös lehet olyan társaságok számára, ahol a korábban megszerzett részesedés piaci értéke jelenleg meghaladja vagy várhatóan a közeljövőben meghaladja annak könyv szerinti értékét.

A legnagyobb előnyt azok a vállalkozások élvezhetik az utólagos bejelentés során, ahol a jelenlegi részesedés könyv szerinti értéke már közelít a piaci értékhez, és várhatóan a jövőben jelentős értéknövekedés várható.

***

Central Audit Consulting Kft. rendelkezik a szükséges tapasztalattal és szakértelemmel a Társaságok értékelése és részesedés értékelése terén. Mint megbízható könyvvizsgáló társaság, szívesen állunk rendelkezésére az értékelés elvégzésére. Bízzon bennünk, hogy segítségünkkel hatékonyan és pontosan meghatározhatja vállalkozása értékét és részesedésének piaci értékét.