lakásáfa

Vállalkozásokat érintő változások az ingatlanok tekintetében – 2023

Vállalkozásokat érintő változások az ingatlanok tekintetében 2023-ban – fordított adózás, illeték, lakásáfa

Lényeges változás történt a fordított adózás terén, valamint az illetékekkel kapcsolatban. Maradt az 5%-os lakásáfa.

Változás a fordított adózásban

A 2023. évi adótörvény módosító jogszabályok alapján mostantól minden olyan, ingatlan létesítésére, átalakítására, rendeltetésének megváltoztatására irányuló építési-szerelési, egyéb szerelési munka a fordított adózás hatálya alá esik, amely hatósági engedélyhez vagy bejelentéshez kötött. Vagyis gyakorlatilag a fordított adózás akkor is alkalmazható, ha építési engedélyre, vagy egyszerűsített bejelentésre nincs szükség, viszont más hatósági engedélyre szükség van.

Fontos tudni, hogy a változás miatt előfordulhat, hogy egy adott szolgáltatás számlázása 2022-ben még egyenesen adózott, viszont az új szabály szerint már a fordított adózás szabályai alá tartozik, és a számlát is eszerint szükséges kiállítani.

Vagyonátruházási illetékmentesség kapcsolt vállalkozások között

A változás szerint az illetékmentesség mostantól csak abban az esetben lesz alkalmazható, amennyiben a vagyonszerző az ingatlanra vonatkozó, kedvezményezett tevékenységekből származó (előző évi) árbevétele az összes árbevételben legalább 50 százalékos arányt képvisel.

Az ingatlanátruházások kapcsolt vállalkozások között, eddig is mentesültek vagyonátruházási illetékkötelezettség alól. A mentesség feltétele volt, hogy az illetékkötelezettség keletkezése időpontjában a vevő főtevékenysége saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése, vagy saját tulajdonú ingatlan adásvétele legyen. (Ezt a feltételt csak egy meghatározott időpontban kellett eddig teljesíteni)

Ha az árbevétel megoszlására vonatkozó feltétel bármely okból nem teljesül és ezt az adózó nem jelenti be, szankciókra számíthat. Ekkor az állami adóhatóság adóellenőrzés keretében állapítja meg a nyilatkozatban foglaltak vagy a vállalás teljesülésének elmaradását, a vagyonszerző terhére a meg nem fizetett illeték kétszeresét kell pótlólag előírni.

Az 5 %-os lakásáfa továbbra is alkalmazható lesz

Új ingatlan értékesítése esetén az 5 százalékos lakásáfa továbbra is alkalmazható lesz 2024. december 31-ig. Sőt  az 5%-os adómérték 2024. december 31. után is alkalmazható a már megkezdett projektekre is 2028. december 31-ig, ha az építési engedély legkésőbb 2024. december 31- én véglegessé vált, vagy az építést eddig az időpontig bejelentették.

Az alábbi esetekben alkalmazható a kedvezményes kulcs:

  • Ha az összes hasznos alapterület nem haladja meg többlakásos lakóingatlan esetében a 150 négyzetmétert, egylakásos családi házak esetében pedig a 300 négyzetmétert
  • Új ingatlan estében: akkor minősül új ingatlannak egy lakóingatlan, ha első rendeltetésszerű használatbavétele még nem történt meg, vagy megtörtént ugyan, de az arra jogosító hatósági engedély véglegessé válása és az értékesítés között még nem telt el két év. Az új ingatlan fogalma egyébként kiegészült: adókötelessé válik annak a beépített ingatlannak az értékesítése, amelynél az első rendeltetésszerű használatbavétel megtörtént, de mint önálló rendeltetési egység rendeltetését, vagy a rendeltetési egységeinek a számát megváltoztatták, valamint az ezt igazoló hatósági bizonyítvány kiállítása és az értékesítés között még nem telt el két év.

***

Amennyiben bármilyen további kérdése van az adóváltozások 2023 -as részleteivel kapcsolatban, forduljon adószakértő kollegáinkhoz!