A cégérték meghatározása a gyakorlatban

A cégérték meghatározása – kiindulópont a cégértékeléshez

A cégértékelési folyamat számos szakmai ismeretet és megítélést, valamint tapasztalatot igényel. A cégérték meghatározása egy olyan folyamat, mely kiterjed a vállalatot befolyásoló értéknövelő szempontok felismerésére, magába foglalja az értékelés célját, az iparágra vonatkozó kellő ismereteket, illetve a versenytársak és gazdasági tényezők megértését, valamint a megfelelő értékelési megközelítést és módszer kiválasztását.

A cégérték meghatározásának célja és tárgya

Mi a cégértékelés célja?

A cégérték meghatározásának első kritikus fázisa az értékelés céljának és felhasználóinak meghatározása, (kinek és miért készül a cégértékelés?), mivel ez határozza meg az értékelés során figyelembe vett megközelítések és módszerek alkalmazhatóságát, illetve figyelembe veszi a feltételezett ügyletben részt vevő felek szempontjait.

Az üzleti cégérték számítás célja lehet akvizíció vagy eladás, peres ügyek, adózás, fizetésképtelenség vagy pénzügyi beszámolás, hogy csak néhány példát említsünk.

Mi a cégértékelés tárgya?

Az értékelés tárgya alapvető fontosságú az értékelési folyamat és az üzleti cégérték számítási módszerének kiválasztása szempontjából. Az értékelési módszerek, más néven technikák, úgy vannak kialakítva, hogy tükrözzék az értékelés szempontjából fontosnak ítélt sajátos jellemzőket és feltételeket. A vállalkozás folytatásának feltételezése a leggyakoribb értékelési feltételezés. Ez feltételezi azt, hogy a vállalat továbbra képes lesz az üzleti tevékenységét folytatni.

Historikus adatok ismeretének fontossága

A cégérték meghatározása során elengedhetetlen a tulajdonosi struktúra, valamint a múltbéli teljesítmény pénzügyi mérőszámainak megértése. A pénzügyi mutatók, a növekedés elemzése, amelyek jellege iparáganként eltérő lehet, amely szükséges betekintést nyújthat a társaság múltbeli teljesítményébe. Az iparágra vonatkozó benchmarkok további összehasonlíthatóságot nyújtanak a vizsgált vállalat teljesítményének értékeléséhez a hasonló iparági csoportokhoz viszonyítva.

A múltbeli teljesítmény elemzése során, fontos az egyszeri rendkívüli eseményeket kiszűrni, hogy minél megbízhatóbb mérőszámot kapjunk az az egyes évek gazdasági teljesítményéről.

A cégérték meghatározása különböző módszerekkel

A jövedelem, piaci és a költségalapú megközelítés a három általánosan elfogadott értékelési megközelítés.

Az alábbiakban röviden összefoglaljuk az egyes megközelítéseket.

Bevételi megközelítés

A legismertebb módszer a diszkontált cash flow („DCF”), mint bevételi megközelítés. A DCF módszer legnagyobb előnye, hogy figyelembe veszi a pénz időértékét.

A módszer vizsgálja, hogy a vállalat a jövőben milyen mértékben lesz képes teljesíteni a tőkejuttatók által elvárt megtérülést. Megadja a jövőbeni szabad pénzáramok (diszkontált) jelenértékét, miközben tükrözi a várható jövőbeni pénzáramokkal kapcsolatos várakozásokat. A DCF módszer alkalmazható a cégérték meghatározására az elérhető jövőbeni pénzáramlások jelenértékén keresztül, vagy a saját tőke értékének közvetlen mérésére a saját tőke szintű pénzáramlások diszkontálásával.

Piaci megközelítés

A piaci megközelítés az azonos vagy összehasonlítható (hasonló) vállalatokat vagy eszközöket érintő piaci tranzakciókból származó árakat és egyéb releváns információkat használ a cégérték meghatározásához. A piaci megközelítés alkalmazásakor kiemelkedő fontosságú a vizsgált vállalat és az irányadó vállalatok vagy tranzakciók összehasonlíthatósága, valamint a megfelelő típusú szorzók kiválasztása, ahogyan azokat a vizsgált vállalatra alkalmazzák.

A piaci megközelítés során támpontot és összehasonlíthatóságot a pénzügyi mutatók (pl. kamatkiadások, értékcsökkenés és amortizáció előtti eredmény „EBITDA”, adózás utáni eredmény, bevétel) vagy nem pénzügyi mutatók (pl. előfizetők száma) alkalmazásával tudunk biztosítani.

Költségalapú megközelítés

A költségalapú megközelítés azt az összeget tükrözi, amely jelenleg szükséges egy eszköz pótlásához. Sokan a költségalapú megközelítést a pótlási költség módszerével hozzák összefüggésbe, amely inkább egy egyedi eszközre, mint egy vállalkozás értékelésére alkalmazható.

A költségalapú megközelítés azonban hasznos lehet a korai szakaszban lévő vagy induló vállalkozások számára (start-up társaságok), ahol az irányadó vállalkozásokkal való összehasonlítás nem megbízható, vagy az előrejelzések annyira szubjektívek, hogy nem lehet megbízhatóan megbecsülni őket.

***

Mint látható, egy vállalkozás vagy üzletág értékelése, az üzleti cégérték kiszámítása gyakran összetett folyamat, amely számos megfontolást és feltételezést foglal magába, kezdve az értékelés céljának meghatározásától, a társaság múltbeli teljesítménytől az értékelés tárgyának jövőbeli eredményéig.

Cégértékelés során megbízható és alátámasztott üzleti tervekre van szükség, amely összhangban van a társaság, illetve üzletág piaci helyzetével, múltbeli teljesítményével és jövőbeli lehetőségeivel.