BEFIT

BEFIT

Fontos fejlemények az Európai Unió jövedelemadózásában – A nagyvállalatok és a KKV-k is érintettek (1. rész)

A múlt héten az Európai Bizottság kulcsfontosságú javaslatcsomagot fogadott el, amely, mind az EU-ban működő határokon átnyúló tevékenységet folytató nagyvállalatok, mind pedig az európai KKV-k adóügyi megfelelési költségeinek csökkentésére irányul, ezzel egységes feltételrendszert alkotva mindkét szektor számára. Két részből álló blogbejegyzésünkben rövid betekintést adunk minden kezdeményezésbe.

A javaslatcsomag három irányelvjavaslatot tartalmaz:

1. Vállalkozások Európában: a jövedelemadózás keretrendszere („Business in Europe: Framework for Income Taxation” – „BEFIT”),

2. Transzférárirányelv-javaslat,

3. A mikro-, kis- és középvállalkozások székhely szerinti adózási rendszer létrehozásáról („Proposal for a Council Directive Establishing a Head Office Tax System for Micro, Small and Medium-Sized Enterprises […]” – „HOT”).
Ha az Európai Tanács elfogadja a javaslatcsomagot, akkor a BEFIT a 2028. július 1-jén, míg a transzferárirányelv és a HOT 2026. január 1-jén lép hatályba.
Az alábbiakban részletesebben is kitérünk mindegyik irányelvjavaslatra.

BEFIT

Az irányelvjavaslat tartalma röviden:

  • Az azonos multinacionális vállalatcsoporthoz („MNE-hez”) tartozó vállalatok közös szabályok szerint fogják kiszámítani társasági adóalapjukat.
  • A csoport valamennyi tagjának adóalapja egyetlen adóalapban kerül összevonásra.
  • A BEFIT-csoport egyes tagjaira eső adóalap az összevont adóalapból az adott vállalat előző három adóév adóköteles eredményeinek átlaga alapján jutó részeként kerül meghatározásra.

Az új szabályok az EU-ban működő, legalább 750 millió eurós éves konszolidált árbevétellel rendelkező csoportokra lesznek kötelezőek, amennyiben a végső anyavállalat közvetlenül vagy közvetve a tulajdonosi jogok vagy a nyereségre jogosító jogok legalább 75%-ával rendelkezik. A harmadik országokban székhellyel rendelkező vállalatcsoportok esetében az EU-illetőségű csoporttagoknak a megelőző négy adóévből legalább két évben legalább 50 millió EUR éves konszolidált árbevételt vagy a vállalatcsoport teljes bevételének legalább 5%-át kell elérniük.

A konszolidált beszámolót készítő KKV vállalatcsoportok számára választható lesz az új szabályok alkalmazása. Egyes ágazatokra (különösen a nemzetközi szállításra, a hajózási tevékenységekre és a nyersanyag-kitermelő vállalatokra) ágazatspecifikus előírások vonatkoznak majd.

Az egyablakos ügyintézési rendszer lehetővé teszi majd a csoportos adóbevallás kitöltését és egyetlen tagállam adóhatósága felé történő benyújtását.

Az adóellenőrzés és a vitarendezés továbbra is az egyes tagállamok szintjén marad. Egyes esetekben sor kerülhet az egyes tagállamok adóhatóságai által közösen tartott adóellenőrzésekre.

A BEFIT-csoporthoz nem tartozó (pl. a harmadik országokban illetékességgel rendelkező) kapcsolt vállalkozások és a BEFIT-csoport tagjai közti tranzakciók tekintetében az úgynevezett „jelzőlámpás rendszer” („traffic light system”) alkalmazandó, amely egyszerűsíti az ilyen transzakciók transzferár-adminisztrációját.

A következő blogbejegyzésünkben ismertetjük a transzferárirányelv-javaslat és a KKV-k székhely szerinti adózási irányelvjavaslat („HOT”) tartalmát.

***
Amennyiben további kérdéseik merülnének fel az európai adózással kapcsolatosan, forduljon szakértőinkhez.