kapcsolt vallalkozas bejelentese

Kapcsolt vállalkozás bejelentése

Kapcsolt vállalkozás bejelentése

A kapcsolt vállalkozásokkal kapcsolatos szabályok legutóbbi jelentős változása a transzferárral kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség volt, azonban továbbra is gyakran felmerülnek kérdések például a kapcsolt vállalkozás bejelentése, vagy a kapcsolt viszony adózási szabályozása kapcsán.

Adózási vonatkozásban, kapcsolt vállalkozási viszony esetén az egyik első és legfontosabb kötelezettség a kapcsolt vállalkozás bejelentése, amelyet az adóigazgatási eljárás részletes szabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Kormányrendelet (röviden Adóig. vhr.) ír elő.

Az Adóig. vhr. 16. § (4) bekezdése b) pontja alapján az adózónak – az adókötelezettséget érintő változások szabályai szerint – kötelessége az állami adó- és vámhatóság felé bejelenteni a másik személyt, aki kapcsolt vállalkozásnak minősül, és ezzel kapcsolatban a következő adatokat:

  • A kapcsolt vállalkozás neve
  • A kapcsolt vállalkozás székhelye (telephelye)
  • A kapcsolt vállalkozás adóazonosító száma

Ezt a bejelentést az adózónak az első szerződéskötést követő tizenöt napon belül kell teljesítenie, illetve szükség esetén a kapcsolt vállalkozási viszony megszűnését a megszűnést követő tizenöt napon belül kell bejelentenie a NAV felé.

A bejelentési kötelezettség megtételére a ‘T201-es’ (illetve ‘T201T’) adatlapok szolgálnak.

A bejelentés célja, hogy az adóhatóság naprakészen tudja nyomon követni a kapcsolt vállalkozások közötti tranzakciókat és ügyleteket, ami segít az adóelkerülés és az adóalap áthelyezésének megakadályozásában.
A szabályozás kiemelendő része, hogy a bejelentési kötelezettség csak az első szerződéskötés után keletkezik, tehát nem áll fenn addig, amíg nincs tényleges üzleti megállapodás. Ennek megfelelően a tizenöt napos határidő nem a kapcsolt vállalkozási viszony létrejöttétől, hanem az első szerződéskötéstől számítódik.

Ezenkívül, egy speciális esetre vonatkozóan az Art. 40. § külön bejelentési kötelezettséget ír elő. Ez a rendelkezés rögzíti, hogy ha a kapcsolt vállalkozások között létrejött és egymillió forintot meghaladó értékű szolgáltatásokat készpénzben teljesítenek, akkor a készpénzfizetés napjától számított tizenöt napon belül a vevő, azaz a szolgáltatás igénybevevője köteles bejelentést tenni az állami adó- és vámhatóság felé. Csak a vállalkozási tevékenységet nem folytató természetes személyek jelentenek kivételt a szabály alól.

***

Amennyiben további kérdése merül fel a kapcsolt vállalkozásokkal vagy transzferárazással kapcsolatban, forduljon bizalommal szakértő kollégáinkhoz.