Kapcsolt vállalkozások közötti hitelek transzferárazása

Kapcsolt vállalkozások közötti hitelek transzferárazása

Kapcsolt vállalkozások közötti hitelek transzferárazása fontos aspektusa a transzferárazási szabályozásnak. Tapasztalataink szerint a kapcsolt vállalkozások közötti hitelek szokásos piaci árának a megállapítása az egyik legösszetettebb feladat.

Kölcsönügyletek esetén a transzferár szabályozás azt jelenti, hogy a vállalatcsoporton belüli kölcsönöket a piaci körülményeknek megfelelően kell kezelni. Azaz a kölcsönökre alkalmazott kamatlábaknak és feltételeknek összhangban kell lenniük azokkal, amelyeket független, azaz nem kapcsolt felek alkalmaznának hasonló ügyletek esetén.

Néhány dolog, amit érdemes figyelembe venni a kapcsolt vállalkozások közötti hitelek transzferárazásával kapcsolatban, azért, hogy az adóhatóságok ne tekintsenek a hitelezésből vagy kölcsönzésből származó kamatokra vonatkozóan szabálytalan átcsoportosításra vagy adóelkerülésre.

  1. Kamat mértéke: A kapcsolt vállalkozások közötti hitelek kamatjainak meghatározása során fontos, hogy az árak összehasonlíthatóak legyenek a piacon elérhető kamatlábakkal. Az adóhatóságok gyakran vizsgálják, hogy az alkalmazott kamatlábak valós piaci alapokon nyugszanak-e. Az összehasonlítható adatok kiválasztásán túl az ügyletek gazdasági tartalmának megítélése is fontos, hiszen jelentős hatással lehet az ügyletben alkalmazott piaci ár meghatározására.
  1. Összehasonlíthatóság: Az árazás alapjául szolgáló adatoknak tükrözniük kell a piaci viszonyokat és azonos vagy hasonló hitelezési/kölcsönzési feltételeket.
  1. Dokumentáció: Az árazási döntéseket és a kamatok meghatározását dokumentálni kell. Ezek a dokumentációk segítenek megérthetővé tenni a transzferárazási politikát és az azt alátámasztó elemzéseket.
  1. Változó körülmények: Fontos figyelembe venni a piacon változó körülményeket, és szükség esetén felülvizsgálni az alkalmazott kamatlábakat.

A kölcsönügyletek transzferárazása során származó összehasonlító adatok számos forrásból származhatnak. Ezek a források lehetnek pénzügyi intézmények, vagy az adózó és egy független fél között kötött szerződésből, független felek egymás között kötött szerződéséből, és nyilvános adóhatóság számára ellenőrizhető adatbázisokból.

Az adatbázis összeállításakor a következő elemeket érdemes figyelembe venni:

  1. Közvetlenül összehasonlítható ügyletek: Az adatbázis tartalmazzon olyan ügyleteket, amelyek hasonlóak a vizsgált tranzakcióhoz, például hasonló kölcsönösszeg, futamidő, kamatláb, biztosítékok stb. Ezek a közvetlen összehasonlítások lehetővé teszik az árazás piaci értékelését.
  1. Indirekt összehasonlítható ügyletek: Olyan ügyletek, amelyek nem teljesen azonosak a vizsgált tranzakcióval, de azokhoz hasonlóak lehetnek más szempontok alapján. Például azonos iparágban működő vállalatok által végrehajtott kölcsönügyletek vagy hasonló gazdasági környezetben lévő országokból származó adatok.
  1. Adatok forrása és megbízhatósága: Az adatoknak megbízható forrásból kell származniuk. Ez lehetnek vállalati pénzügyi kimutatások, külső adatbázisok, közgazdasági statisztikák stb. A források hitelességének és relevanciájának ellenőrzése elengedhetetlen.
  1. Gazdasági összefüggések: Az adatokat érdemes olyan gazdasági és piaci összefüggésekkel is kiegészíteni, amelyek befolyásolhatják a tranzakció árait. Ilyenek lehetnek például a piaci trendek, makrogazdasági mutatók stb.

Fontos, hogy az adatbázis összeállításakor tartsuk szem előtt a transzferár szabályokat és azokat az iránymutatásokat, amelyeket az adott jogrendszer előír. Az adatoknak reprezentatívnak és megbízhatónak kell lenniük annak érdekében, hogy a transzferárazási elemzés eredménye megfelelő legyen és támogassa a megfelelőséget a transzferár szabályokkal.

***

Amennyiben további kérdése merül fel a transzferárazással kapcsolatban, forduljon bizalommal szakértő kollégáinkhoz.