ESG jelentés

ESG jelentés és könyvvizsgálat

ESG jelentés és könyvvizsgálat

Az elmúlt években az ESG-jelentés és az ESG-teljesítmény szerepe egyre növekszik az üzleti világban, tekintve, hogy egyre több vállalat és befektető ismeri fel az ESG szempontok hosszú távú értéket teremtő potenciálját és az átláthatóság fontosságát.

Mi az ESG és mi a szerepe a vállalatok számára?

Az ESG (Environment, Social, Governance) egy olyan keretrendszer, amely a vállalatok és szervezetek teljesítményének értékelésére és jelentésére szolgál környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szempontból.

Az ESG fókusz három fő területet ölel fel

1. Környezet (Environment): Ide tartoznak a környezeti fenntarthatóság témái, például üvegházhatású gázok kibocsátása, energiatakarékosság, vízhasználat, hulladékkezelés és egyéb környezetvédelmi gyakorlatok.

2. Társadalmi tényezők (Social): Ebbe a kategóriába tartoznak a munkavállalók jólétével, emberi jogokkal, társadalmi sokszínűséggel, munkahelyi biztonsággal és azonos bánásmóddal kapcsolatos kérdések.

3. Vállalatirányítás (Governance): Ide tartozik a vállalat vezetési és irányítási struktúrája, etikai normák, igazgatósági gyakorlatok, részvényesi jogok és egyéb olyan tényezők, amelyek hatással vannak a vállalat hosszú távú értékteremtésére és fenntarthatóságára.

Az ESG szerepe abban áll, hogy segít az üzleti és pénzügyi felhasználóknak jobban megérteni és értékelni a vállalatok hosszú távú teljesítményét, valamint azok hatását a környezetre és a társadalomra. Az ESG előnyei között szerepelnek a hosszú távú értékteremtés elősegítése, a kockázatok jobb kezelése, a társadalmi elvárásoknak való megfelelés, az ügyfelek és befektetők bizalmának növelése, valamint a fenntartható üzleti modell kialakítása.
Az ESG-jelentés készítése azoknak a vállalatoknak és szervezeteknek kötelező, amelyek a CSRD irányelv hatálya alá tartoznak, vagy amelyeknek fontos az ESG-teljesítményük átlátható kommunikációja a befektetők, ügyfelek és a nyilvánosság felé.

Az új uniós irányelv (CSRD)

Az új uniós irányelv, a Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), kibővíti és szigorítja az ESG-jelentési követelményeket az európai vállalatok számára.

Néhány fontos elvárás és követelmény, amelyek a CSRD irányelvben szerepelnek:

1. Bővül a kötelezettek köre: A CSRD irányelv kiterjeszti a nagyobb méretű vállalatok kötelezettségét az ESG-jelentések készítésére.

2. Tartalom és minőség: A CSRD várhatóan részletesebb jelentési követelményeket határoz meg az ESG-területen. Ez magában foglalhatja a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási teljesítmény kulcsfontosságú mutatóit és adatokat.

3. Mérhető célok: Az új irányelv elvárja majd, hogy a vállalatok határozzanak meg konkrét és mérhető célkitűzéseket az ESG-teljesítményük javítására és a fenntarthatósági célok elérésére.

ESG jelentés és könyvvizsgálat

A könyvvizsgálóknak fontos szerepük van az ESG kérdésekben, feladatuk, hogy támogassák a vállalatokat, hogy pontosan és megbízhatóan tudják bemutatni az ESG-teljesítményüket és -kockázataikat.
Az ESG fókusz is bekerül az audit folyamtokba, amely segít a vezetőségnek és a befektetőknek megbízható és összehasonlítható információkat szolgáltatni.

Hogyan támogathatja a könyvvizsgáló az ESG jelentést?

1. Adatok és információk ellenőrzése: A könyvvizsgálók átvizsgálják és értékelik az ESG-jelentésekhez kapcsolódó adatokat és információkat. Meggyőződnek arról, hogy ezek megbízhatóak és összhangban vannak-e a vállalat valós teljesítményével.

2. Kockázatok és lehetőségek értékelése: A könyvvizsgálók segíthetnek a vállalatoknak azonosítani az ESG-kockázatokat és lehetőségeket, és ezen információk alapján értékelhetik a vállalatok stratégiáját és üzleti terveit.

3. Jogszabályoknak való megfelelés: A könyvvizsgálók ellenőrzik, hogy a vállalatok milyen mértékben felelnek meg az alkalmazandó jogszabályoknak és szabványoknak az ESG-területen, és segítenek a hiányosságok azonosításában.

4. Közzétételi és jelentéstételi követelmények: A könyvvizsgálók segíthetnek a vállalatoknak megérteni és betartani az ESG-jelentési követelményeket, beleértve az új jogszabályokat és szabványokat, mint például az uniós CSRD irányelvet.

5. Kommunikáció és transzparencia: A könyvvizsgálók hozzájárulnak a megbízható és átlátható ESG-teljesítményről és -kockázatokról szóló információk közvetítéséhez a befektetők, ügyfelek és a nyilvánosság felé.

6. Javaslatok és tanácsadás: A könyvvizsgálók tanácsokat adhatnak a vállalatoknak a jobb ESG-irányítás és -teljesítmény elérése érdekében. Ezzel hozzájárulnak a hosszú távú értékteremtéshez és fenntartható üzleti modellek kialakításához.

Az ESG-teljesítmény széleskörű értékelése a vállalatok hosszú távú fenntarthatóságához és sikeréhez járul hozzá. A könyvvizsgálók szerepe abban áll, hogy megbizonyosodjanak az ESG-jelentések megbízhatóságáról és hozzájáruljanak az ESG-kockázatok kezeléséhez.

Az új irányelv részletei még nem ismertek, és országonkénti jogi szabályozástól is függően eltérhetnek. Az Európai Bizottság előreláthatólag további részleteket hoz nyilvánosságra az irányelvvel kapcsolatban, ahogy az elkészül.

 

***

Amennyiben bármilyen további kérdése van könyvvizsgálattal, ESG-vel kapcsolatban, forduljon könyvvizsgáló kollegáinkhoz!