KKV-k szekhely szerinti adozas

Fontos fejlemények az Európai Unió jövedelemadózásában 2.

Fontos fejlemények az Európai Unió jövedelemadózásában – A nagyvállalatok és a KKV-k is érintettek (2. rész)

Mint a korábbi blogbejegyzésünkben ismertettük, 2023. szeptember 12-én az Európai Bizottság kulcsfontosságú javaslatcsomagot fogadott el, amely megreformálja az európai jövedelemadózást. Ez lényeges lépés évtizedek óta, mivel az eddigi európai adóharmonizációs törekvések elsősorban a közvetett adózást érintették. Blogbejegyzésünk második részében az előreláthatóan 2026. január 1-én hatályba lépő transzferárirányelv és a KKV-k székhely szerinti adózási irányelve („HOT”) javaslatokat ismertetjük.

Transzferárirányelv-javaslat

A javaslat célja, a transzferár-szabályok harmonizálása az EU-n belül, valamint a transzferár-problémák közös megközelítésének biztosítása. A javaslat beépíti az uniós jogba a szokásos piaci ár elvét és a legfontosabb transzferár-szabályokat, tisztázza az OECD transzferár-képzési iránymutatásainak szerepét és státuszát, és lehetőséget teremt arra, hogy a szabályok egyes aspektusaira vonatkozóan közös, kötelező erejű szabályokat állapítsanak meg az Unión belül.

Kiemelünk néhány, a magyar szabályozás szempontjából érdekes aspektust a teljesség igénye nélkül:

az Európai Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy rendeletben szabályozza a transzferár-dokumentáció részleteit az előírt sablon, nyelvi követelmények, határidők és kötelezett adóalanyi kör tekintetében.

A javaslat növeli az adózási biztonságot, csökkenti a jogviták, és a kettős adóztatás kockázatát. Ezen túlmenően szűkíteni fogja a vállalatok azon lehetőségeit is, hogy a transzferárakat agresszív adótervezési célokra használják.

A KKV-k székhely szerinti adózási irányelvjavaslat („HOT Proposal”)

A javaslat lehetőséget adna a határokon átnyúlóan, állandó telephelyeken keresztül működő KKV-knak arra, hogy csak a székhely szerinti adóhatósággal kerüljenek kapcsolatba ahelyett, hogy több adórendszernek kellene megfelelniük.

Ez azt is jelenti, hogy a KKV-k csak a székhelyük szerinti tagállam adószabályai alapján számolnák el az a jövedelemadójukat. Egyetlen adóbevallást nyújtanának be a székhelyük adóhatóságához, amely ezt a bevallást megosztaná a többi tagállammal, ahol a KKV működik. A székhely szerinti tagállam ezt követően az ebből származó adóbevételeket is átutalná az állandó telephelyek szerinti országoknak.

Fontos, hogy az irányelv hatálya az állandó telephellyel rendelkező önálló KKV-kra korlátozódna, tehát, nem terjedne ki a leányvállalatokkal rendelkező KKV-csoportokra, amelyek nem lesznek jogosultak az egyszerűsített keretrendszerre.

A megfelelési költségek várható csökkenése különösen a beruházásokat és a határokon átnyúló terjeszkedést fogja ösztönözni az EU-ban. A különböző tagállamokban működő KKV-k képesek lesznek a letelepedés szabadságát és a tőke szabad mozgását teljes mértékben kihasználni anélkül, hogy szükségtelen adóügyi akadályokat kellene leküzdeniük.

Az arra jogosult KKV az egyszerűsített rendszer iránti választását év múlva változtathatja meg. Ez a rendelkezés a potenciális adótervezési gyakorlatok, nevezetesen a központi irodának egy alacsony adózású országba történő szándékos áthelyezését a visszaszorítását célozza meg.

***
Amennyiben további kérdéseik merülnének fel a transzferár-megfeleléssel vagy a KKV-k adózásával kapcsolatosan, forduljon szakértőinkhez.