Covid 19 és a transzferár dokumnetáció

Transzferár dokumentáció és a COVID

COVID-19 hatása a 2021.évi transzferár dokumentációra

 

A COVID-19 világjárvány közegészségügyi válságot váltott ki, és súlyos zavarokat okozott a világ országaiban. Az ellátási láncok akadozott működése, az üzemek időszerű leállása, a munkaerő megtartása és az otthoni munkavégzésre való átálláson kívül, a vállalkozásoknak az adóhatáság által bevezetett, a nyomás enyhítésére és a gazdaság élénkítésére irányuló adószabályoknak is eleget kellett tenniük. Az üzleti és adózási aggályok közepette a transzferárazás, a transzferár dokumentáció készítési kötelezettség ugyan egy tétel a sok közül, mégis olyan kérdéseket vethet fel, amelyekre különösen érdemes figyelmet fordítani a 2021-es üzleti év zárása során.

Kik a transzferárazás alanyai

Transzferárazás tárgya a kapcsolt vállalkozások egymás közötti szerződéses kapcsolatának vizsgálatára irányul, tehát azoknak a vállalkozásoknak, amelyeknek a vizsgált üzleti évben merült fel üzleti tranzakciója kapcsolt vállalkozással, foglalkozni kell a transzferárazás szabályaival.

Kik minősülnek kapcsolt vállalkozások?

A kapcsolt vállalkozások fogalma az egyes hazai törvényekben nem egységes. A hazai transzferárszabályozási környezetben a kapcsolt vállalkozások fogalma többek között az 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról (Tao.) 4.§. 23. pontjában található.

Kapcsolt vállalkozás:

  1. „a) az adózó és az a személy, amelyben az adózó – a Ptk. rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával – közvetlenül vagy közvetve többségi befolyással rendelkezik,
  2. az adózó és az a személy, amely az adózóban – a Ptk. rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával – közvetlenül vagy közvetve többségi befolyással rendelkezik,
  3. az adózó és más személy, ha harmadik személy – a Ptk. rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával – közvetlenül vagy közvetve mindkettőjükben többségi befolyással rendelkezik azzal, hogy azokat a közeli hozzátartozókat, akik az adózóban és a más személyben többségi befolyással rendelkeznek, harmadik személynek kell tekinteni,
  4. a külföldi vállalkozó és belföldi telephelye, valamint a külföldi vállalkozó telephelyei, továbbá a külföldi vállalkozó belföldi telephelye és az a személy, amely a külföldi vállalkozóval az a) -c) alpontban meghatározott viszonyban áll,
  5. az adózó és külföldi telephelye, továbbá az adózó külföldi telephelye és az a személy, amely az adózóval az a) -c) alpontban meghatározott viszonyban áll.

Összefoglalva, a kapcsolt vállalkozás, többségi befolyás alapján vagy ügyvezetői azonosság alapján merülhet fel.

A többségi befolyás közvetlenül, vagy közvetetten is érvényesülhet. Kapcsolt viszony jön létre, ha egy jogi vagy természetes személy az adózóban többségi befolyással bír, vagy adózó bír valamely személyben többségi befolyással.

A többségi befolyás, mint definíció a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyv (továbbiakban: PTK) alapján határozható meg, amely olyan kapcsolat, amely révén a természetes vagy jogi személy a szavazatok több, mint 50%-ával rendelkezik, vagy jogosult a vezető tisztségviselők kiválasztására, visszahívására.

Határidők a transzferár szabályozásban

Az adózóknak a 2021-es adóévre is szükséges elkészíteniük a transzferár nyilvántartásaikat. A normál üzleti év szerint működő társaságoknak a 2021. évi társasági adóbevallás beadási határideje 2022. május 31. Tekintve, hogy a szabályok szerint a transzferár dokumentáció elkészítésének határideje a társasági adóbevallás benyújtásának napja, de legkésőbb a társasági adóbevallás benyújtására előírt határidő, ezért az adóhatóság is kérheti és ellenőrizheti attól a naptól a transzferár dokumentációt.

Fontos azonban tudni, hogy a nyilvántartás elkészítése során számos körülményt kell és lehet figyelembe venni, ami a piaci ár megismerhetősége szempontjából jelentőséggel bír, ezért a lehetőségekhez mérten érdemes időben elkezdeni a dokumentáció készítését.

A jogszabály szerint mentesülnek a transzferár-dokumentációs kötelezettség alól, a kisvállalkozásnak minősülő társaságok, a közhasznú nonprofit társaság, az állami többségi befolyás alatt álló társaságok. A kisvállalkozás minősítéssel kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy a minősítés során a vállalkozás mutatóit cégcsoportszinten össze kell számítani. Így előfordulhat, hogy az egyéni szinten kisebb mutatókkal rendelkező vállalkozást nem illeti meg kisvállalkozói címen történő minősítés.

Pandémia hatása a transzferárazásra

A pandémia kialakulása előtt jellemzően a társaságok jól kiszámítható árazási stratégiát követtek kapcsolt tranzakciós ügyleteik során, ismerték a piac körülményeit, a várható piaci tendenciák kiszámíthatóak voltak. Jelen piaci környezetben azonban, ez már nem elmondható. Az iparági trendek hektikusan változnak, a piaci árra vonatkozó általános irányvonal nem látható.

Várhatóan a NAV nagyobb figyelmet fog fordítani a magyar adózók transzferár nyilvántartásaira, és a nemzeti adóbevételek megtartására, amelyek a COVID-19 által érintett adóévekre vonatkoznak. Ezért nagyobb odafigyelést igényel, a kapcsolt vállalkozások közötti elszámoló ár kialakítása a csoportok részéről.

Az OECD négy területen ad iránymutatást a COVID -19 miatt megváltozott piaci környezet kezelésére, melyek az összehasonlító elemzés módszertana, a veszteségek és a COVID-19-nek tulajdonított specifikus költségek felosztása, a kormányok támogatási programjai, továbbá a feltételes adómegállapítások (APA határozatok). Az OECD javaslatok iránymutatásként szolgálnak, azonban a magyar adóhatóság álláspontja, bizonyos témakörök kezelésénél eltér, ezért javasoljuk helyi transzferár szakértők bevonását.

***

Amennyiben további kérdése merül fel a transzferárakkal, transzferár nyilvántartással kapcsolatban, forduljon bizalommal szakértő kollégáinkhoz.