iparűzési adó 2022

Iparűzési adó csökkentése, támogatás könyvelése

Iparűzési adó csökkentése, támogatás könyvelése

A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében a 639/2000 XII. 22. Korm. rendelet (a továbbiakban: „Kormányrendelet”) szerint azon vállalkozások, amelyek megfelelnek a törvényben előírt mikor-, kis- és középvállalkozás fogalmának a KKV törvény szerint, helyi iparűzési adó könnyítésére jogosultak.

Iparűzési adó támogatás adminisztrációs feladatai

A 2022. adóévben esedékes helyi iparűzési adóelőleg 50%-os csökkentésének továbbra is feltétele a 2021-ben az önkormányzat irányába tett 21NYHIPA bevalláson tett bejelentés. Hiánya esetén (beleértve azokat az eseteket is, amikor 2021. április 1. óta újabb önkormányzatoknál létesített telephelyeket) a nyilatkozat 2022. február 25-ig volt pótolható a 22NYHIPA jelű nyomtatványon.

Az adócsökkentés állami támogatásnak minősül az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerint. A 2022. év vonatkozásában a támogatás a vállalkozó döntésétől függően átmeneti támogatásként nyújtható vagy – a vállalkozó tevékenységének függvényében:
az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti általános csekély összegű támogatásként,
az 1408/2013/EU bizottsági rendelet szerinti mezőgazdasági csekély összegű támogatásként vagy
a 717/2014/EU bizottsági rendelet szerinti halászati csekély összegű támogatásként vehető igénybe.

Nem illeti meg a választási jog azt az eltérő üzleti éves adózót, amely 2022. július 1-je és 2022. december 31-e között kezdi meg tevékenységét. Az ilyen adózó köteles, de minimis támogatásként érvényesíteni az adókönnyítés révén elért állami támogatás összegét.
Helyi iparűzési adó csökkentésére jogosultak köre

A jogosultak köre a KKV törvény 3. § (1) bekezdése alapján, azon mikro-, kis- és középvállalkozások, ahol az éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió euró (kb. 18 milliárd forint), VAGY mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió euró (kb. 15,48 milliárd forint) ÉS az összes foglalkoztatotti létszám kevesebb, mint 250 fő.
A Kormányrendelet azonban a nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg értékhatárra vonatkozó részt, akként szigorítja, hogy csak azok a vállalkozások jogosultak az iparűzési adó mértékének csökkentésében, amelyek esetében legalább az egyik említett mutató maximális értéke 4 milliárd Ft-ot nem haladja meg.
Tevékenységüket 2021-ben kezdő eltérő üzleti éves adózók is érvényesíthetők az iparűzési adó könnyítést az ismertetett feltételek szerint.

Adókönnyítés és a társaságiadó-bevallás kapcsolata

Gyakori kérdésként merül fel az adózók részéről, szükséges-e a gazdálkodónak a 2021-es társasági adó bevallásában szerepeltetni a helyi iparűzési adóban érvényesített adócsökkentést.
A 2129 Tao bevallásban 02-es lapjain a Tao.tv szerinti közvetett és közvetlen támogatásokról kell adatot szolgáltatni. A Htv. 51/N. § (1) bekezdése alapján érvényesített adótámogatás, nem a Tao. Tv. biztosítja, ezért nem kell feltüntetni a 2129-es társasági adó bevallásban.

Adókönnyítés számviteli elszámolása

Másik aktuális kérdés, a hipa támogatás számviteli elszámolása. A gyakorlatban a gazdálkodók kétféle könyvelési elszámolást alkalmaznak a támogatás elszámolásra.

Az egyik módszer, amikor egyéb bevételként a teljes előleget előírja az adózó. Az 1 százalékos hipa támogatást (legyen az átmeneti vagy csekély összegű) csak akkor lehet „96 Egyéb bevételként” könyvelni, amikor az önkormányzati adóhatóság azt visszaigazolta például az éves bevallás alapján azt az adófolyószámláján előírja.

A másik elszámolás szerint, a helyi iparűzési adó könnyítésre jogosult adózónak, 1 százalékos mértékben kell előírni az adó kötelezettséget, melyet a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 81. § (2) bekezdés e) pontja alapján egyéb ráfordításként kell a számviteli nyilvántartásában kimutatnia. Tehát nem kell a meg nem fizetett adó összegét egyéb bevételként elszámolni. Így az átmeneti támogatás összege nem befolyásolja a társasági adó hatálya alá tartozó adóalanyok esetében a jövedelem minimum adóalap összegét sem.

***
Amennyiben további kérdése merül fel az iparűzési adóval kapcsolatban, adótanácsadásra van szüksége, forduljon bizalommal adószakértő kollégáinkhoz.

 

A Central Audit adótanácsadás szolgáltatásai az alábbiak:

Adóbevallások összeállítása, benyújtása

Adózási kérdések megoldásainak kidolgozása

Adótervezés

Tranzakciós szolgáltatások

Kötelező szakmai képviselet

Transzferár szolgáltatás