termekdij valtozas

Termékdíj változás

Környezetvédelmi termékdíj változás

Ahogy azt a Környezetvédelmi termékdíj törvény változásairól szóló cikkünkben már nagy vonalakban összefoglaltuk, a hulladék kezeléssel kapcsolatos szabályok átalakulnak 2023.07.01-jétől. Alábbi cikkünk pedig környezetvédelmi termékdíj változás tételeit, illetve az új termékdíjszámítási módszert mutatja be.

Termékdíj változások

A tárgynegyedévet követő hónap 20. napjáig továbbra is fennáll a termékdíj-kötelezettség az EPR rendszerrel (EPR rendszer = Kiterjesztett gyártói felelősség rendszere) párhuzamosan, azonban azoknál a termékeknél, melyek mindkét rendszerben érintettek a termékdíj összegéből levonható a már megfizetett EPR díj.

1. A törvény eddig az úgynevezett csekély mennyiségű kibocsátóknál az elektromos és elektronikai termékeken belül konkrét határértékeket adott meg az egyes berendezéstípusokra is. Ez 2023 júliusától megszűnik, és csak a teljes termékkörre vonatkozó 100 kg-os korlát marad meg (megjegyzés: az „elektronikai” szó „elektronikus”-ra változik a megnevezésben).

2. Az eldobható elektronikus cigaretta elektronikus berendezésnek minősül, így díjkötelessé válik.

3. Megszűnik az alábbi, korábban érvényben levő kötelezettség: A Magyarországon begyűjtött, felújítás céljából külföldre szállított gumiabroncsok visszahozatalakor a hozzáadott anyagmennyiség tömege alapján termékdíjat kellett fizetni.

4. Forgalomba hozatalként nevesíti a törvény a „külföldön letelepedett gyártó által elektronikus szolgáltatásként belföldre, végfelhasználók részére történő átruházását”. Ezáltal az elektronikus kereskedelem szereplőinek szélesebb köre kerül be a termékdíj-fizetői kötelezettek körébe.

5. Megszűnik az egyéni hulladékkezelés

Az új termékdíjszámítási módszer

A termékenként és anyagáramonként fizetendő termékdíjtételeket meghatározó általános formula: T = (AT – F)

T: két tizedes pontossággal kiszámított, és a kerekítés általános szabályai szerint forintra kerekített termékdíjtétel (Ft/kg) azzal, hogyha (AT – F) eredménye negatív összeg, a T értéke nulla,

AT: a 2. pont szerinti táblázatban meghatározott, az adott termék- vagy anyagáramra vonatkozó általános termékdíjtétel (Ft/kg)

F: az adott termék- vagy anyagáramra vonatkozó, a termékdíj-megállapítási időszak első napján hatályos, Ht. szerinti kiterjesztett gyártói felelősségi díj (Ft/kg).

Az első díjközlés időpontja legkésőbb 2023. április 30.

Csomagolószer esetén az abból előállításra kerülő csomagolás után fizetendő Ht. szerinti kiterjesztett gyártói felelősségi díjat kell figyelembe venni.

Azon termék- és anyagáramok esetén, amelyekre a Ht. szerinti kiterjesztett gyártói felelősségi díj nem kerül megállapításra, az F értéke nulla.

***

Amennyiben adózással kapcsolatban bármilyen további kérdése merülne fel, forduljon bizalommal szakértőinkhez.