menedzsmentszolgaltatasok

Menedzsmentszolgáltatások a transzferár dokumentációban

Menedzsmentszolgáltatások a transzferár dokumentációban

 

A menedzsmentszolgáltatások témaköre évek óta nagy figyelmet kap mind a hazai, mind a nemzetközi gyakorlatban. Korábban inkább csak az igénybe vevői oldalt érintették a magyar adózók esetében a szolgáltatások, ma már azonban, a hazai cégcsoportok fejlődésével egyre inkább gyakoribb lett a menedzsmentszolgáltatásokat nyújtó hazai vállalkozások száma.

A menedzsmentszolgáltatások elsődleges célja a napi működés közvetett támogatása, a csoporton belül az üzleti folyamatok hatékonyságnak növelése, jellemzően az anyavállalat által, amelyek a központi stratégia irányvonalát határozzák meg.

A menedzsmentszolgáltatások leggyakrabban költség+haszon típusú árképzésen alapulnak és az alábbi tevékenységeket foglalják össze: pénzügyi, számviteli szolgáltatások, treasury, kontrolling, jogi és adótanácsadás, stratégiai tervezési szolgáltatás, IT szolgáltatások, (központi) marketing és PR tevékenységek, HR, egyéb adminisztratív szolgáltatás, ügyvezetéssel kapcsolatos tevékenységek stb.

Az allokációs kulcsok megválasztása esetén egyértelműen a tartalmi szemlélet dominál, ezért az egyes szolgáltatások jellegével leginkább kapcsolatban lévő vetítési alapot szükséges alkalmazni.

Az árazáson kívül azonban egyre nagyobb hangsúlyt kap a szolgáltatások tartalmai vizsgálata (Benefit test), abból a megközelítésből, hogy milyen üzleti előnyökkel jár a szolgáltatás az igénybe vevők szempontjából. Amennyiben a gazdasági előnyök nem azonosíthatóak, az adóhivatal részéről a felmerült költségek elszámolhatóságának korlátozása vagy teljes megtagadása felmerülhet, még abban az esetben is, ha az árképzés összhangban van a szokásos piaci ár elvével.

A vizsgálat során az alábbi kérdéseket érdemes körbejárni:

  • A nyújtott szolgáltatást az igénybe vevő maga is elvégezhette volna, vagy harmadik fél által is igénybe vehette volna akár kedvezőbb áron;
  • A szolgáltatások és az igénybe vevő saját maga által végzett tevékenység között nincs átfedés;
  • A nyújtott szolgáltatás összetettsége arányban áll-e az igénybe vevő társaság üzleti tevékenységével;
  • A szolgáltatások valóban értékteremtéssel járnak-e az igénybe vevő üzleti tevékenységében;

A fentiekből is látható, hogy az adóhatósági ellenőrzések gyakorlata változik, ezért az adózók a transzferár dokumentáció vizsgálat során összetett szakmai átvilágításra számíthatnak, mind transzferár, mind a jogi szempontokat figyelembe véve.

***

Amennyiben transzferárazással kapcsolatban bármilyen további kérdése merülne fel, forduljon bizalommal szakértőinkhez.