szep kartya rendelet

Szép kártya rendelet

A Szép-kártya rendelet módosul 2023 augusztus 1-től

A sokféle felhasználású SZÉP-kártya a munkáltatók kedvenc cafeteria eleme már évek óta, ami a juttatásokat illeti. A módosuló szép-kártya rendelet 237/2023. (VI. 19.) Korm.rendelet egyfelől bővülő felhasználási lehetőségeket biztosít 2023. augusztus 1-től egészen 2023. december 31-ig: Ebben az időszakban a kereskedő által értékesített élelmiszer vásárlására is felhasználható lesz a SZÉP-kártya.

Másfelől ugyanebben az időszakban béren kívüli juttatásnak minősül a munkáltató által egyszeri alkalommal juttatott, legfeljebb 200 ezer Ft összegű SZÉP-kártya juttatás.

A SZÉP-kártya,  vagyis béren kívüli juttatás éves rekreációs kerete továbbra is 450 000 forint (munkaviszony napjaival arányosan). A rekreációs keretet az Szja törvény 71. §-a szabályozza. A juttatási érték után 15 százalék személyi jövedelemadót és 13 százalék szociális hozzáárulási adót fizet a munkáltató. A 450 000 forint/év rekreációs keretet meghaladó összeg már az Szja törvény 70. §-a alá tartozik. A fizetendő adómértékek azonosak, azonban az adóalap megállapításánál már 1,18-as szorzót kell alkalmazni.

Az új – átmeneti – szabályozás (mely érvényes 2023 december 31-ig, tehát csak ebben az évben érdemes tervezni vele)  két alapvető változást fogalmaz meg:

1. Változás az adóztatásban – jelentős egyszeri béren kívüli juttatás adható

A rekreációs összeg továbbra is 450 000 forint/év marad, amely továbbra is időarányosan értendő. Ez az összeg egy egyszeri juttatással „megtoldható” lesz a munkáltató döntése alapján. Ennek a többletjuttatásnak az összege legfeljebb 200 000 forint, közterhe pedig összesen 28% (15% személyi jövedelemadó és 13% szociális hozzájárulási adó) – akkor is, ha egyébként már teljesen felhasználta az éves rekreációs keretösszegét. Erre a pótlólagosan adott juttatásra 2023. december 31-éig van lehetőség. Fontos, hogy a decemberi fizetés, melyet január elején utalnak, már a 2024-es szabályoknak szerint adózik!

2. Változás a felhasználási lehetőségekben – élelmiszer vásárlásra is felhasználható lesz a Szép-kártya

Az új Szép-kártya rendelet tovább bővíti a felhasználási lehetőségét. 2023. augusztus 1-jétől egészen az év végéig:  Az egyenleg kereskedő által értékesített élelmiszer vásárlására is felhasználható lesz. A kereskedő, valamint az élelmiszer fogalmi meghatározása lényeges:

A kereskedő fogalma

A kereskedő a kormányrendeletben meghatározott főtevékenységet folytató gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, egyéni cég, őstermelő vagy családi gazdaság, aki a 76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet alkalmazásában szolgáltatónak minősül, pontosan: 76/2018. (IV. 20.) kormányrendelet 1. §. 3. pontja értelmében szolgáltatónak minősül a pénzforgalmi szolgáltatóval szerződéses jogviszonyban álló természetes személy, jogi személy vagy egyéb gazdálkodó szervezet, amely az e rendeletben meghatározott szolgáltatásokat ténylegesen nyújtja, ide nem értve a szolgáltatás közvetítőjét.

A TEÁR kóddal meghatározott kedvezményezett főtevékenységek:

TEÁOR kód Gazdasági tevékenység
       4711 Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
       4721 Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme
       4722 Hús-, húskészítmény kiskereskedelme
       4723 Hal kiskereskedelme
       4724 Kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskedelem
       4729 Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem
       4781 Élelmiszer, ital, dohányáru piaci kiskereskedelme

 

A kereskedő – a Széchenyi Pihenő Kártyával kezdeményezett fizetés elfogadása esetén a főtevékenysége körében élelmiszer belföldi értékesítését végezheti a munkavállaló és társkártyával rendelkező közeli hozzátartozója részére. (Hangsúlyozni kell, hogy élelmiszer értékesítésről van szó.)

Praktikusan ez azt jelenti, hogy SZÉP-kártyával fizethetünk – többek között – a paradicsomért a zöldségesnél, zsemléért, kávéért a pékségekben vagy kávézókban. A  nem élelmiszernek minősülő termékeket is értékesítő üzleteben az ilyen termékek esetében az eladó nem fogadhatja el a SZÉP-kártyát, így előfordulhat, hogy az áru egy részét Szép-kártyával, más részét bankkártyával fizethetjük ki.

Az élelmiszer fogalma

Ide tartozik a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról szóló, 2021. október 12-i (EU) 2021/1832 bizottsági végrehajtási rendelet 1. melléklete szerinti

  • I–IV. áruosztályba tartozó termékek, ide nem értve az alkoholtartalmú folyadékokat, valamint a dohány és feldolgozott dohánypótló termékeket, továbbá
  • áruosztályba tartozó termékek közül a só.
2021/1832 bizottsági végrehajtási rendelet érintett áruosztály besorolása
       I. Áruosztály élő állatok; állati termékek
       II. Áruosztály növényi termékek
       III. Áruosztály állati, növényi vagy mikrobiális zsír és olaj, és ezek bontási termékei; elkészített ételzsír; állati vagy növényi eredetű viasz
       IV. Áruosztály élelmiszer-készítmények; italok, alkoholtartalmú folyadékok és ecet; dohány és feldolgozott dohánypótlók; égés nélküli belégzésre szánt termékek, nikotintartalommal is; az emberi szervezetbe való nikotinbevitelre szánt más nikotintartalmú termékek
       V. Áruosztály ásványi termékek

Praktikusan tehát élőállatok és állati termékek, növényi termékek, étkezési zsír, italok, cukor, kakaó és a só vásárolható lesz mint élelmiszer, a dohánytermékeket csak úgy mint az alkoholt viszont nem adhatják majd SZÉP-kártyára.

***

Amennyiben Szép-kártyával, adózással kapcsolatban bármilyen további kérdése merülne fel, forduljon bizalommal szakértőinkhez.