Adóváltozások 2024-re – hogyan adózunk jövőre?

Adóváltozások 2024-re avagy hogyan adózunk jövőre? Nyári adócsomag – Összefoglaló a jövő évi adótörvényváltozásokról

 

Adóváltozások 2024-re – Társasági adó

Veszteségelhatárolás – megszűnik az időbeli korlát

Megszűnik a 2014-ben kezdődő adóév utolsó napjáig és az azt megelőző üzleti években keletkezett és még fel nem használt elhatárolt veszteség felhasználására vonatkozó időbeli korlát (2030.12.31). Ezek után korlátlan ideig lehet érvényesíteni a 2015-ig keletkezett veszteséget.

Termőföldből átminősített ingatlanvagyont tulajdonában tartó társaság fogalma

Szigorodik és kiegészül a termőföldből átminősített ingatlanvagyont tulajdonló társaság fogalma, azzal az esettel, amikor az ingatlant a társaság a mérlegfordulónapot követően szerzi meg, és azt még abban az évben értékesíti, vagy kivezeti a könyveiből. Ilyenkor az arányszámot az értékesítést, kivezetést megelőző napra vonatkozó főkönyvi nyilvántartásban szereplő adatok alapján kell kiszámolni.

Adóalap módosító tételek

A szabályozás pontosítja a kedvezményezett eszközátruházás esetén a számviteli törvényben használt tartalomnak megfelelően az alkalmazható és alkalmazandó adóalap-módosító tételeket. A törvényi változás azonban nem jelent tartalmi változást az adózó részére, továbbra is az adóalap módosításkor az elszámolt bevétel és az átadott eszközök könyv szerinti értékét meghaladó eredményt kell figyelembe venni.

Ezentúl nem szükséges az adózónak igazolással rendelkeznie, amennyiben a Nemzeti Összefogás Számlaszám javára adomány jogcímen visszafizetési kötelezettség nélkül ad támogatást. A korábbi szabályozáshoz képest, ezen a jogcímen adott támogatás elismert ráfordításnak minősül.

Az új törvényi szabályzás értelmében megszűnik a reklámadóról szóló törvény szerinti reklám közzétételével összefüggésben elszámolt költségek levonhatóságának tételes tilalma, melynek értelmében a 30 millió forintot meghaladó reklám-közzétételi költség bizonyos feltételek esetén nem számolható el.

Fejlesztési adókedvezmény – Új jogcím

Új átmeneti fejlesztési adókedvezmény igénybevételére van lehetősége az adózóknak, a számított társasági adófizetési kötelezettség maximum 80%-ig olyan beruházás megvalósítása esetén, amely a nulla nettó kibocsátási célt szolgáló gazdaságra való átállás szempontjából stratégiai jelentőségű beruházás.

Az adózó által igénybe vehető átmeneti fejlesztési adókedvezmény forintösszegének mértéke nem haladhatja meg jelenértéken a beruházás elszámolható költségének:

  1. a) Budapesten 15 százalékát;
  2. b) Budapesten kívüli településen megvalósított beruházás esetén 35 százalékát.

Az átmeneti fejlesztési adókedvezmény iránti kérelmet az adópolitikáért felelős miniszter legkésőbb 2025. december 31. napján veszi nyilvántartásba.

Adóváltozások 2024-re – Helyi adók

Helyi iparűzési adó

A légitársaságokat érintő új szabályozás – Telephely szabályozás

A légi személyszállítást végző Társaságoknak, (azon vállalkozók, akik nettó árbevételének legalább 75%- légi személyszállítási szolgáltatásból és azzal együtt nyújtott szolgáltatásokból származik az adóévben) helyi iparűzési adó telephelynek minősül annak az önkormányzatnak az illetékességi területe, ahol a repülőtér található, és ahonnan a járatok indulnak.

A szabályozást már a 2023-ban kezdődő, 2023. december 31.-ét magában foglaló adóévük adókötelezettségének megállapítása során is alkalmazhatják a társaságok.

A munkaerő-kölcsönzőket érintő változások – Telephely szabályozás

A munka törvénykönyvéről szóló törvény szerinti munkaerő-kölcsönzést végző vállalkozó esetén minden olyan önkormányzat illetékességi terület telephellyé válik, ahol a vállalkozó által kölcsönzött munkavállalók az adóéven belül összesen legalább 21 000 óra időtartamban munkát végeznek.

Új növelő tétel az IFRS-eket alkalmazó társasgok számára – Új adóalap növelő

Kiegészül a helyi iparűzési adóalap nettó árbevétel meghatározása 2024 január 1-jétől. Új adóalap növelő tétel az emissziós jogok értékesítéséből származó bevétel.

Innovációs járulék

Az elfogadott törvény alapján az innovációs járulék alapja transzferárazási szempontból összhangba került a helyi iparűzési adó alapjával, a Htv. 39. § (1) bekezdése alapján – a Htv. 39. § (11) és (12) bekezdésére figyelemmel.

Gépjárműadó

A törvénymódosítás értelmében az egyesület és az alapítvány mellett a köztestület is adómentessé válik.

Adóváltozások 2024-re – Extraprofit adókat érintő változások

Korábbi bejegyzésünkben részletesen ismertettük 197/2022. (VI. 4.) Korm. Rendelet, az extraprofit adó legfontosabb szabályait. A most elfogadott szabályozás kisebb változásokat tartalmaz csupán, illetve 2023. augusztus 31.-i hatállyal átemel bizonyos különadókat (pénzügyi tranzakciós illeték, értékpapír tranzakciós illeték) a saját, ágazati törvények alá.

A korábban kivetett különadókat meghosszabbítják 2024.12.31-ig

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény módosítása

A határon átnyúló átalakulások esetében az átalakulás során a Számviteli törvény rendelkezésein túl, a határokon átnyúló átalakulás során a 136-141. § rendelkezéseit a tőkeegyesítő társaságok határokon átnyúló átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról és egyéb jogharmonizációs célú törvénymódosításról szóló törvény előírásait is figyelembe véve kell alkalmazni.

Adóváltozások 2024-re – Általános forgalmi adó

E-nyugta – környezettudatosság

A szabályozás fogalmi meghatározásokat tartalmaz az e-nyugta intézményének bevezetésére. (nyugta, e-pénztárgép, nyugtatár, nyugtatár szolgáltató, pénztárgép, vevői alkalmazás).

A kötelezően visszaváltási díjas, nem újrahasználható termékek visszaváltási díjával összefüggő módosítások.

Az új törvényi szabályozás értelmében a visszaváltási díjas rendszert működtető adóalanynál termék értékesítésnek minősül a visszaváltási díjas, nem újrahasználható termékek, amennyiben azt nem váltották vissza. A fizetendő adó megállapításának időpontja a naptári év utolsó napja, a vissza nem váltott termékek (forgalomba hozott termékek és a visszaváltott termékek mennyiségének különbözete) visszaváltási díját alapul véve.

Bővül a jogutódással történő megszűnés – Kiválás

A csoportos adóalanyiságból történő kiválás és állami feladatátszervezések jogutódlással történő megszűnésnek minősül áfa szempontból, így nem keletkezik áfa fizetési kötelezettség a kiválás során a termékek átadása, szolgáltatások nyújtása esetén.

Haladéktalan számlakibocsátási kötelezettség

Haladéktalan számlakibocsátási kötelezettségáll áll fenn, ha a vevő az ellenértéket megfizette a számla teljesítésig.

Belföldi ingatlanbeszerzések áfája EU-ban letelepedett adóalanyok számára

Az új szabályozás egyben könnyítés is, miszerint az EU-ban letelepedett adóalanyok magyarországi ingatlanbeszerzéseik kapcsán a levonható áfát az (ELEKÁFA) keretében is érvényesíthetik. Korábban erre nemzeti áfa bevallás keretében volt lehetőség.

Adóváltozások 2024-re – Jövedéki adó

Emelkedik az üzemanyagok jövedéki adója, a következők szerint:

  • A benzin jövedéki adója abban az esetben, ha a kőolaj világpiaci ára hordónként 50 USD/hordó értéket meghaladja, a benzin adója 120 forint/ liter 152,55 forint/ liter növekszik.
  • A petróleum jövedéki adója hordónkénti 50 USD világpiaci kőolajár felett 124,2 forintról 152,55 forintra nő, 50 dolláros kőolajár alatt 129,2-ről 157,55 forintra emelkedik,
  • A gázolaj üzemanyagként vagy tüzelő- / fűtőanyagként történő felhasználása esetén az adó 50 USD világpiaci olajár fölött 110,35-ről 142,9 forintra nő literenként, 50 dolláros olajár alatt 120,35 forintról 152,9 forintra.

Adóváltozások 2024-re – Népegészségügyi termékadó

A törvényi szabályozás az extraprofit adó rendeletben előírt szabályokat változatlan tartalommal emeli be a népegészségügyi termékadó (NETA) törvénybe. A módosítás táblázatba foglalja a NETA fizetéssel érintett termékek körét, ami a NETA tv. mellékletében lesz elérhető.

További adóváltozások cikkünk 2. részében:

Adóváltozások 2024-re – hogyan adózunk jövőre? 2. rész

***

Amennyiben bármilyen további kérdése van az adóváltozások 2024-re vonatkozó részleteivel kapcsolatban, forduljon adószakértő kollegáinkhoz!