reprezentacio

Reprezentáció

Online rendezvényen nyújtott juttatások adókötelezettsége- reprezentáció

 

Reprezentáció jelentése

A reprezentáció az Szja tv. 70§ (4) bekezdés értelmében egyes meghatározott juttatásnak minősül.

A reprezentáció, az Szja tv. 3. § 26. pontja alapján: „reprezentáció: a juttató tevékenységével összefüggő üzleti, hivatali, szakmai, diplomáciai vagy hitéleti rendezvény, esemény keretében, továbbá az állami, egyházi ünnepek alkalmával nyújtott vendéglátás (étel, ital) és a rendezvényhez, eseményhez kapcsolódó szolgáltatás (utazás, szállás, szabadidőprogram stb.) azzal, hogy az előzőek nem minősülnek reprezentációnak, ha a juttatásra vonatkozó dokumentumok és körülmények (szervezés, reklám, hirdetés, útvonal, úti cél, tartózkodási hely és idő, a tényleges szakmai, illetve hitéleti program és a szabadidőprogram aránya stb.) valós tartalma alapján a rendeltetésszerű joggyakorlás sérelme akár közvetve is megállapítható.

Reprezentációs költség

Reprezentációs költségként elszámolhatóak, az olyan rendezvények, amelyek a kifizető tevékenységével összefüggő, meghatározott célokra szerveződtek, és jellegük, időtartamuk alapján általában nem kerülhető el a résztvevők társadalmi normák szerint szokásosan elvárt ellátása, megvendégelése.

Nem számítanak reprezentációs költségnek ugyanakkor azon kiadások, melyek az esemény lebonyolításának feltételeit szolgálják, mivel ezek nem a vendéglátással összefüggő költségeknek minősülnek. Ilyen költségek például a rendezvény helyszínének, műszaki feltételeinek biztosítását szolgáló költségek, a terembérlet díja, a bemutató eszközök használati díja, valamint a kizárólagosan a rendezvény szakmai részéhez (pl. előadások, oktatási célú programok) kapcsolódó költségek.

Ezek a költségek a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült, elszámolható költségnek minősülnek, a magánszemélyek szempontjából pedig nem számítanak bevételnek [Szja törvény 4. § (2) bekezdés].

Reprezentációs költség adózása – szocho mentesség

A reprezentáció és üzleti ajándék révén juttatott jövedelem alapján a kifizetőnek 2021.06.10-től 2021. december 31.-ig a juttatás értéke 1,18- szorosa után 15% szja fizetési kötelezettsége keletkezik, tehát az adóteher a juttatás értékének 17,7%-a.

Online csapatépítés – juttatások adózása

Napjainkban gyakran felmerülő kérdés, hogyan is kell kezelni adózási szempontokat szem előtt tartva az online térben rendezett események juttatásait.

Egy reprezentációs esemény megtartható személyes, illetve online formában is. A juttatásra vonatkozó dokumentumokat nem lehet taxatív felsorolni, ezért csak az esemény összes körülményét ismerve lehet megállapítani, hogy a vendéglátás a Szja tv. 3. § 26. pontja szerinti reprezentációnak minősül-e.

Szakértői álláspontunk szerint, a juttatás abban az esetben felel meg a reprezentáció fogalmának, amennyiben a munkáltató közvetlenül maga biztosítja a juttatást munkavállalónak.

Így amennyiben, a munkavállaló maga rendeli saját otthonába például az étel-italt, melynek költségét a munkáltató később kifizeti, véleményünk szerint az nem tekinthető reprezentációs eseményhez köthető vendéglátásnak, ahhoz ugyanis az is követelmény, hogy az étkezésre például ez esemény keretében kerüljön sor, amely eseményt (helyszínt) és az étel-italt a munkáltató biztosítsa a munkavállaló számára. Így véleményünk szerint ezen fajta juttatás a felek között fennálló jogviszony alapján adókötelesnek kell tekinteni.

Továbbá szeretnék hangsúlyozni, hogy a kifizető kötelezettsége annak igazolása, hogy a vendéglátás megfelel-e a reprezentáció fogalmának az Art. 77§ bekezdése szerint. Ezért a kifizető feladata, igazolni az esemény hivatalos, szakmai jellegét, dokumentumok és iratok bemutatásával.

Egy online esemény dokumentálásra szolgál például az online meghívó, esemény rögzítése, képernyőkép, programleírás, illetve a csatlakozáshoz szükséges linkek mentése.

Amennyiben a reprezentáció elszámolással vagy reprezentáció adózásával kapcsolatban bármilyen további kérdése merülne fel, forduljon adószakértő kollegáinkhoz!

 

***

Amennyiben további kérdése merül fel a beruházási támogatások számviteli elszámolásával kapcsolatban, forduljon bizalommal szakértő kollégáinkhoz.