beruhazasi tamogatasok

Beruházási támogatások számviteli elszámolása

Beruházási támogatások számviteli elszámolása 2022. január 1-jétől

 

 

2022. január 1-jétől aktív időbeli elhatárolásként lehet kimutatni az egyéb bevétellel szemben, a rendeltetésszerűen használatba vett immateriális javakhoz és tárgyi eszközökhöz kapcsolódó, jogszabályi előíráson, szerződésen, megállapodáson alapuló, fejlesztési célra adott, beruházási támogatások várható, még el nem számolt összegét.

Beruházási támogatások – összemérés elve

 

A jogalkotó célja a törvény változással elsősorban az volt, hogy megszüntesse a Társaságok üzletszerű működése mellett, a támogatott beruházásokhoz kapcsolódó utólagos finanszírozás miatt felmerült, számviteli alapelvek egyikének, az összemérés elvének sérülését.

Gyakran előforduló probléma volt ugyanis a gazdálkodó társaságoknál, hogy a pályázattal elnyert támogatásokat a finanszírozó csak utólag fizette meg a jogosult részére. Ebben az esetben a támogatásból is finanszírozott beruházás során használatba vett eszközök tárgyévi értékcsökkenése már a tárgyévben költségként elszámolásra került az eredménykimutatásban, de a támogatás utólagos finanszírozása miatt nem biztos, hogy ugyanabban az időszakban a költségtételeket a bevétel ellentételezte.

A régi szabályozás szerint a kapott támogatás összegét az egyéb bevételek között csak pénzmozgással egyidejűleg, vagy akkor lehetett elszámolni, ha a támogató intézmény a támogatások felhasználásának elszámolását elfogadta, figyelembe véve a mérlegkészítés időpontjáig tudomásunkra jutott információkat.

Beruházási támogatások- aktív időbeli elhatárolás

 

Az utólagosan kapott támogatás, még el nem számolt összegén segít az új kedvező szabály, amit a jogalkotó 2021. június 10-én hirdetett ki, amely változást a Társaság már a 2021-es üzleti évében is alkalmazhatja.

Szeretnénk felhívni a figyelmet azonban arra, tekintve, hogy választható szabályról van szó, ezért a gazdálkodó társaság számviteli politikájának is tartalmazni kell a beruházási támogatás elszámolására vonatkozó döntést.

A beruházáshoz kapcsolódó még el nem számolt bevétel aktív időbeli elhatárolásként akkor mutatható ki, ha az gazdálkodó társaság bizonyítani tudja, hogy a támogatási szerződésben fennálló kötelezettségeket, illetve a jogszabályban előírt feltételeket maradéktalanul teljesítette vagy teljesíteni tudja, és várhatóan a támogatást meg fogja kapni.  A hivatkozott új előírás nem tartalmaz arra vonatkozó külön rendelkezést, hogy mi legyen a bizonyítás alátámasztására szolgáló dokumentum. Ebből következően az bármi lehet, ami ennek bizonyítékául szolgál.

Beruházási támogatások – dokumentáció

 

A beruházási támogatások még el nem számolt bevételét abban az esetben lehet aktív időbeli elhatárolásként kimutatni, ha a gazdálkodó szervezet bizonyítani tudja az elhatárolásként történő elszámolás megalapozottságát, és ehhez rendelkezik valamilyen dokumentummal.

A jogszabály nem tartalmaz arra vonatkozóan előírást, hogy mit tartalmazzon a dokumentum, így következésképpen az bármi lehet, ami bizonyítani tudja, a törvény szerinti feltételeket.

 

Véleményünk szerint nem elegendő bizonyíték például az, amikor a vezető nyilatkozik arról, hogy a törvényi előírásoknak megfelelően a támogatott társaság teljesíteni tudja, a törvényben előírt feltételeket és a támogatása folyósítása helytálló.

Ez a nyilatkozat legfeljebb azt bizonyíthatja, hogy a vezetés legjobb tudása szerint úgy véli, hogy az elszámolás megalapozott.

A támogatás megalapozottságát és annak feltételeit érdemes olyan érvekkel, tényekkel alátámasztani és összefoglalni, amelyek hivatkozott tényeket és körülményeket igazolják. (Pl. részletes üzleti terv, árbevétel előrejelzések-megrendelések és szerződések áttekintése.)

Az elszámolás helyességének megítélésénél azt is fontos mérlegelni, hogy a vállalkozó minden, a mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált tényt, körülményt figyelembe vett-e a támogatás összegének bevételként történő elszámolásakor és az akkor rendelkezésére álló körülmények alapján helyesen döntött-e?

 

***

Amennyiben további kérdése merül fel a beruházási támogatások számviteli elszámolásával kapcsolatban, forduljon bizalommal szakértő kollégáinkhoz.