csoportos társasági adóalanyiság

Közeleg a csoportos társasági adóalanyiság döntésének határideje

A Társasági adó rendszerében 2019 óta van lehetőség TAO csoport kialakítására. A csoportos adóalanyiság nem csak jelentős finanszírozási és adminisztrációs terhet vesz le a társaságok válláról, de akár adótervezési lehetőségeket is magába foglal.

 

Feltételek a csoportos társasági adóalanyiságra

Csoportos társasági adóalanyiság kialakítására, akkor van lehetőség, ha a leendő tagok megfelelnek a 1996. évi LXXXI. törvény (Tao.tv.) 2/A§-ban meghatározott „hármas” feltételrendszernek, illetve az erre irányuló kérelmüket az adóeljárási szabályoknak megfelelően benyújtják az adóhatóság felé.

 

Az említett „hármas” kritériumnak megfelelően, csoportos társasági adóalanyiságot csak olyan belföldi kapcsolt vállalkozások alakíthatják ki, amelyek:

 

Abban az esetben, ha a vállalatcsoport egyes tagjai a magyar számviteli törvény, más tagok pedig IFRS-ek szerinti beszámolót készítenek, akkor nem tudnak alkotni egyetlen TAO csoportot, de arra van lehetőségük, hogy külön-külön létrejöjjön IFRS-ek szerinti, illetve a magyar számviteli törvény szerinti TAO csoport.

 

Csoportos társasági adóalanyiság – eljárási szabályok

 

Elsőként a tagoknak ki kell választaniuk a csoportképviselőt, ő lesz, aki a csoport nevében az adóhatóság felé eljár. Az erre irányuló kérelmet a tagok közösen terjesztik elő, a csoportképviselő székhelye szerinti illetékes adóhatóság felé a T118 számú „Bejelentő és változásbejelentő lap a csoportos társaságiadó-alanyisággal kapcsolatos közös kérelem benyújtásához”. A naptári év szerint működő társasági adóalany vállalkozások esetén a 2022. január 1-jétől kezdődő csoportos társasági adóalanyiság 2021. november 1. és 20. között kérvényezhető. Szeretnénk kiemelni, hogy a rendelkezésre álló határidő jogvesztő, vagyis abban az esetben, ha az adózók elmulasztják, egy év múlva lesz lehetőségük tao csoportot alakítani.

 

Csoportos társasági adóalanyiság – speciális esetek

 

A naptári évtől eltérő üzleti évvel rendelkező vállalkozások az adóév utolsó előtti hónapjának első napjától ugyanezen hónap 20. napjáig kérvényezhetik a csoportos adóalanyiságot.

Működő csoport esetén a kérelmet az új tag, illetve a csoportképviselő együttesen nyújtja be az adóhatósághoz. Társasági formaváltás során, a jogutód automatikusan a csoport tagjává válik.

Adminisztrációs terhek csökkenése a csoportos társasági alanyisággal összefüggésben

 

Kedvező előírás a csoporttagok részére, hogy a tagoknak az egymással folytatott jogügyletekre főszabály szerint nem keletkezik transzferár-dokumentációs kötelezettségük, illetve nem kötelesek alkalmazni társasági adóalap-korrekciókat. Szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a csoporton kívüli kapcsolt vállalkozásokkal folytatott jogügyletekre a mentesítés nem vonatkozik.

További kedvező előny, hogy csoportszinten egy darab 29-es bevallást kell benyújtani a társasági adónemre, amit a csoportképviselő nyújt be a csoportazonosító szám alatt. Az egyéb adónemek, mint pl. innovációs járulék kapcsán továbbra is az adózók egyedi adószámuk alatt teljesítik a kötelezettségeiket.

 

Adómegtakarítás

 

Lényeges eleme a csoportos társasági adóalanyiságnak, hogy a csoportszintű veszteség akár még a keletkezésének az adóévében felhasználható, a csoportszintű adóalap csökkentéseként. Ennek ellenére nincs mód az adóalapok nettósítására, azaz nem vonhatóak össze az adóalapok teljes egészükben egymással. A csoport adóalapja az elhatárolt veszteség levonását is figyelembe véve el kell, hogy érje a veszteségleírás figyelembevétele nélküli nem negatív adóalap összegének 50%-át.

A törvény bevezetése óta a jogalkotó többször is módosította a Tao. tv vonatkozásában a csoportos társasági adó alanyiságra vonatkozó szabályokat, ezért azok pontos és szakszerű értelmezése sok esetben szakértői támogatást kíván. A Central Audit csapata segít Önnek eligazodni a jogszabályok megértésében és jogszerű alkalmazásában.

 

***

Amennyiben a csoportos társasági adó alanyisággal vagy adózással kapcsolatos bármilyen további kérdése merülne fel, forduljon adószakértő kollégáinkhoz!