adovaltozasok-2024-2. resz

Adóváltozások 2024 2. rész

Adóváltozások 2024 – 2023. évi őszi adócsomag tartalma

Adóváltozások 2024 2. rész

2024 adóváltozások 1. cikkünket folytatjuk ezzel a bejegyzéssel a jövő évet érintő, aktuális adóváltozásokkal kapcsolatban.

SZJA 2024-es változások

Az amerikai-magyar kettős adóztatás kizáró egyezmény megszűnéséhez kapcsolódó változások

2024. január 1-jétől az értékpapírból vagy kamatból származó jövedelem már nem számít egyéb jövedelemnek abban az esetben, ha az értékpapírt kibocsátó vagy a kamatot fizető személy olyan OECD tagállamban van bejegyezve, amellyel Magyarországnak nincs érvényben lévő kettős adóegyezménye.

Az ellenőrzött tőkepiaci ügylet továbbra is fennmarad, ha azt egy az Egyesült Államokban működő pénzpiaci szolgáltató közreműködésével kötötték. Ez lehetővé teszi az adott évben keletkező veszteség és a későbbi nyereség szembeállítását.

A külföldön megfizetett adó beszámítására vonatkozó szabályok változnak. Belföldi illetőségű magánszemély esetében, aki külföldről származó külön adózó jövedelmet (pl. osztalék) szerez, a törvény lehetővé teszi a külföldön megfizetett adó beszámítását.

Az előadóművészek és sportolók jövedelemszerzésének helyére vonatkozó szabályokat pontosítják. A belföldi jogszabályok alapján a tevékenység végzésének helye szerinti állam jogosult adóztatni, még akkor is, ha a jövedelem nem közvetlenül a magánszemélynél keletkezik, hasonlóan a kettős adóztatást elkerülő egyezményekhez.

Adómentes juttatások

Az adómentes juttatások körében újdonság, hogy az induló vállalkozásokban dolgozó munkavállalók vagy vezető tisztségviselők számára ingyenesen vagy kedvezményesen elérhető tagsági jogot megtestesítő részesedés (például üzletrész, részvény) adómentes lehet, feltéve, hogy a jogot vagy részvényt a tulajdonos legalább 3 évig nem értékesíti.

Az „induló vállalkozás” is új fogalom a törvényben, ami egy legfeljebb öt éve bejegyzett, tőzsdén nem jegyzett mikró- és kisvállalkozást jelent, amely még nem osztott nyereséget, és nem jött létre egyesülés vagy szétválás útján.

2024. január 1-jétől a csekély értékű ajándékot három alkalommal évente lehet majd adni, a minimálbér 10%-át meg nem haladó mértékben.

2023. december 1-jétől adómentessé válik a borásztól vásárolt bort tartalmazó ajándék, (palackozott, oltalmi megjelöléssel ellátott). Fontos feltétel, hogy a nyilvántartásokból egyértelműen megállapítható legyen a beszerzés forrása és a bor felhasználásának módja.

Szociális hozzájárulási adó 2024-es változások

2024. január 1-jétől a munkaerőpiacra belépők számára érvényes kedvezményt már nemcsak a magyar állampolgárságú munkavállalók esetén lehet alkalmazni, hanem kiterjesztik a lehetőséget a Magyarországgal határos, nem az Európai Gazdasági Térséghez (EGT) tartozó államokból, például Szerbiából és Ukrajnából származó állampolgárok foglalkoztatása esetén is.

2023. december 31-jétől a kifizető, aki a kutatás-fejlesztési tevékenység után igénybe vehető szociális hozzájárulási adókedvezményt szeretné alkalmazni, nem élhet ezzel a lehetőséggel, ha az adott adóévre a kutatás-fejlesztési tevékenység társasági adókedvezményét választotta.

Társadalombiztosítás 2024-es változások

Nemzetgazdasági szintű bruttó átlagkereset

A törvénybe bekerül a nemzetgazdasági szintű bruttó átlagkereset fogalma, mely a teljes munkaidőben alkalmazásban állókra vonatkozó bruttó átlagkeresetet jelenti. A Központi Statisztikai Hivatal teszi közzé ezt az értéket a Hivatalos Értesítőben.

2023. december 1-jétől a minimálbér bruttó összege 266.800 forintra emelkedik, míg a garantált bérminimum összege 326.000 forintra nő.

Egyszerűsített foglalkoztatás 2024-es változások

2024-től az egyszerűsített foglalkoztatás után fizetendő külön közterhet szociális hozzájárulási adónak minősítik. Fontos kiemelni, hogy a közterhet továbbra is az Efo tv. rendelkezéseinek megfelelően kell teljesíteni, és az egyszerűsített foglalkoztatás esetén a szociális hozzájárulási adó kedvezményei nem alkalmazhatóak rá. Emellett érdemes megjegyezni, hogy a Szocho törvényben meghatározott mentességek és kedvezmények az egyszerűsített foglalkoztatás esetén nem lesznek alkalmazhatóak.

Általános forgalmi adó 2024-es változások

E-Áfa bevezetése

2024. január 1-jétől az adózók hagyományos áfabevallási nyomtatványok (ÁNYK) mellett az eÁfa rendszeren keresztül és az M2M (gép-gép kapcsolat) adatszolgáltatás keretében is benyújthatják áfabevallásukat.

E-nyugta

Az e-nyugtát kizárólag elektronikus formában lehet majd kiállítani és kibocsátani. 2025. január 1-jétől az e-nyugta akkor minősül kibocsátottnak, amikor beérkezik a nyugtatárba. A terméket beszerző vagy a szolgáltatást igénybe vevő kérelmére, valamint a jogszabály által meghatározott esetekben rendelkezésre kell bocsátani a papír alapú másolatot. Az adóalanyoknak szükségük lesz az e-nyugtákon a termékek vagy szolgáltatások pontos megnevezéseinek feltüntetésére, továbbá a termékek globális kereskedelmi áruazonosító számának megadására, emellett kötelesek lesznek jelezni az adómentességre vonatkozó információkat.

Adókulcs változások

Az adócsomag által történő változások érintik a különleges gyógyászati célú anyatej-helyettesítő tápszerek, az anyatej-helyettesítő tápszerek és az anyatej-kiegészítő tápszerek adókulcsát. Ezekre a termékekre az 5%-os kedvezményes áfakulcs lesz alkalmazva. Ugyanakkor a desszert jellegű sajtkészítmények, mint például a túrórudi, az 18%-os áfakulcs alá kerülnek besorolásra.

Nyilatkozattétel az ingatlanhoz kapcsolódó tevékenységek fordított adózási rendszerében

Az ingatlannal kapcsolatos építési-szerelési és egyéb szolgáltatások esetében a fordított adózás alkalmazása azt jelenti, hogy az adót a szolgáltatást igénybe vevője fizeti meg, feltéve, hogy az ingatlanra vonatkozó tevékenység hatósági engedélyhez vagy bejelentéshez kötött. Korábban a fordított adózás alkalmazásához a szolgáltatást igénybe vevőjének kellett nyilatkoznia, azonban 2024. január 1-től a nyilatkozattételi kötelezettség megfordul.

Virtuális, online rendezvények teljesítési helye

A kulturális, művészeti, tudományos, oktatási, szórakoztatási, sport- vagy hasonló eseményekre, rendezvényekre szóló belépést biztosító szolgáltatások esetében a teljesítési hely, ahol a rendezvényt ténylegesen megrendezik. 2025. január 1-jétől, ha a rendezvény vagy esemény részvételét virtuálisan, online módon szervezik meg, akkor a teljesítési hely meghatározása az általános szabályoknak fog megfelelni. E szerint a teljesítési hely az lesz, ahol a szolgáltatást igénybe vevő adóalany gazdasági céllal letelepedett, vagy ahol a szolgáltatást igénybe vevő nem adóalany letelepedett. Ennek a hiányában a lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye szerint határozható meg a teljesítési hely.

 

***

Amennyiben bármilyen további kérdése van az adóváltozások részleteivel kapcsolatban, forduljon adószakértő kollegáinkhoz!