adóellenőrzés, transzferárazás

Transzferárazás új szabályai

Transzferárazás új szabályai a 2022-es adóévre

A transzferárazás szabályai jelentősen változtak az idei évben (2022). A változások több törvényt is érintenek és újra szabályozzák például a határidőket, a transzferár nyilvántartásra -, valamint az adatszolgáltatásra kötelezettek körét, illetve magát a nyilvántartás szabályit is. Ezeket a változásokat tekintjük át röviden a transzferárazásban az adóellenőrzés tükrében.

Transzferár adatszolgáltatásra kötelezettek köre

A társasági adó törvény szabályozza az adatszolgáltatók körét. Alapvetően adatszolgáltatásra kötelezettek azok a társaságok, akik transzferár nyilvántartás készítésére kötelezettek. Azon vállalkozások viszont, akik a társasági adó alanyai, de nem kötelezettek transzferár nyilvántartás készítésére (pl. kisvállalkozók) transzferár adatszolgáltatási kötelezettség alól mentesülnek. Az adatszolgáltatásra nem kötelezett társaságok is kötelesek viszont a transzferár szabályok alkalmazására és betartására, vagyis adóellenőrzés során alá kell tudniuk támasztani a szokásos piaci árnak történő megfelelést egyes ügyleteik tekintetében transzferár dokumentáció nélkül is.

Transzferár nyilvántartásra kötelezettek köre

Alapvetően a transzferár szabályok alkalmazására minden társasági adóalany kötelezett. Kivéve a közös beszerzésre és értékesítésre létrehozott és egyéb feltételeknek megfelelő adózó, továbbá az állam, vagy önkormányzat részére kötelezettségen alapuló juttatás nyújtása esetén, valamint szintén mentesül adózó az adóalap korrekciós kötelezettség alól azon ügylete tekintetében, amely természetes magánszeméllyel köttetett.
Minden más esetben a társasági adóalanyok számára törvényi előírás a transzferár szabályok alkalmazása kapcsolt vállalkozásaik között.
Az új szabály szerint az a meghatározó, hogy a transzferár szabályokat kötelezően alkalmazó társasági adóalanyok közül kit terhel transzferár nyilvántartási kötelezettség.

A társasági adó törvény szerint: Transzferár nyilvántartás készítésére kötelezett az adóév utolsó napján kisvállalkozásnak nem minősülő gazdasági társaság, egyesülés, külföldi vállalkozó, de közülük mentesülést élvez a nonprofit gazdasági társaság, amennyiben közhasznú, továbbá az az adózó, amelyben az állam rendelkezik közvetlen, vagy közvetett befolyással, valamint a kisvállalkozásnak minősülő adózó.

A kivételek tehát a nyilvántartás készítés kötelezettsége alól mentesülnek, viszont adóalap korrekciós kötelezettséggel bírnak. Az ő esetükben – bár nem kötelező – előnyös lehet transzferár nyilvántartás vezetése, mivel egy adóellenőrzés során bizonyítandó az alkalmazott árak piaci árnak való megfelelése valamennyi kapcsolt féllel történt ügylet során. A bizonyítás pedig a teljesítéskori dokumentumok meglétét feltételezi. Ehhez pedig szükséges lehet a nyilvántartás, mely ugyan nem kötelező, de a jövőbeni kockázatokat lecsökkentheti.

Milyen határidők vannak a transzferárazásban?

A transzferár nyilvántartás elkészítésének végső határideje a tárgyévről beadott társasági adóbevallás beadásának napja, de legkésőbb naptári éves adózók esetében tárgyévet követő év május 31. napja. A naptári évtől eltérő adózók esetén az adóévük utolsó napjától számított ötödik hónap utolsó napjáig.
Fontos tudni azt is, hogy ettől az időponttól kezdődhet meg a transzferár nyilvántartás adóellenőrzése is.
A társasági adó összege – mely a transzferár nyilvántartás alapján adóalap korrekciókon keresztül módosulhat – egyébként is az éves beszámoló része, tehát a transzferár nyilvántartásnak már a beszámoló készítése során rendelkezésre kell állnia (praktikusan tehát a törvényben meghatározott határidő előtt).

Transzferárazás és adóellenőrzés

A bírság mértéke 150%-al nőhet, mely azt jelenti, hogy 2 millió forint ügyletenkénti bírság helyett 5 millió Ft bírságot szabhat ki az adóhatóság hiányzó, vagy hiányos transzferár nyilvántartás esetén. Ismétlődő hiányosságnál 4 millió Ft helyett 10 millió Ft bírság vethető ki ügyletenként.

Hogyan kerülhető el az adóbírság?

  • A társaságoknak érdemes a transzferárazással összefüggő folyamatait áttekinteni és biztosítani azt, hogy az új előírásoknak megfeleljen a nyilvántartás. Fontossá vált a transzferár folyamatok tárgyévi nyomon követése, piaci körülmények elemzése, a meglévő szerződések piaci környezethez igazítása.
  • Az egy-két éve megállapított szerződéses feltételeket érdemes újra áttekinteni mind  az árak, mind a szerződéses feltételek tekintetében, vagyis transzferár auditot végezni ezeken. Elévülési időig a korábbi évek transzferár nyilvántartásait érdemes lehet transzferaudit alá vonni.
  • A transzferár nyilvántartásnak általánosságban véve a mai törvényi elvárásoknak kell megfelelnie, ezt tekintetbe véve kell átvizsgálni a meglévő szerződésekre vonatkozóan és a korábbi évekre vonatkozó transzferár nyilvántartásokban.
  • A jogszabály lehetőséget ad a transzferár nyilvántartás módosítására abban az esetben, ha belső felülvizsgálat során megállapításra kerül, hogy nem az akkori jogszabályoknak megfelelően készült el a nyilvántartás, vagy esetleg hibát észlelnek a transzferár audit során.

Cikkünk folytatódik a transzferár nyilvántartás, valamint a szokásos piaci ártartományhoz kapcsolódó új szabályozás áttekintésével.