Transzferár szabályozás 2023

Transzferár szabályozás 2023

Ismét módosult a transzferár szabályozás. Bár a szabályozás 2022 december 31-től hatályos, fontos tudni, hogy a módosítások egy részét a 2022. adóévre is alkalmazni kell (A. pont), más részét viszont csak 2024-től kell majd elkészíteni egyes 2023-as nyilvántartásokra vonatkozólag (B. pont)

A. Transzferár szabályozás 2023 – 2022. adóévre vonatkozó változások

A transzferár szabályozás módosításának egyik legjelentősebb pontja a megemelt értékhatár mellett az új adatszolgáltatási kötelezettség bevezetése, ezért ezzel kezdjük:

1. Az új adatszolgáltatási kötelezettség

Mostantól több a transzferár dokumentációhoz köthető információt kell majd benyújtaniuk az adózóknak. Ezt a társaságiadó-bevallási nyomtatvány részeként tehetik majd meg és a következőket kell tartalmaznia ügyletenként (esetleg összevont ügyletenként):

  • ügylettípus megnevezése
  • TEÁOR-kód
  • tranzakcióban részt vevő kapcsolt vállalatok neve, adószáma
  • tranzakció forintban meghatározott nettó értéke
  • amennyiben volt, a társaságiadóalap-módosításának összege
  • szokásos piaci ár megállapításának módszere
  • árazás megnevezése
  • alkalmazott számviteli szabályok felsorolása
  • jövedelmezőségi mutató szokásos piaci értéke
  • árazás értéke

Csökkentett adattartalommal, de az adózónak információt kell szolgáltatnia a magánszeméllyel nem egyéni vállalkozóként kötött szerződések, a költségátterhelések, illetve az ingyenes pénzeszközátadás és -átvétel esetében. Nem terheli adatszolgáltatási kötelezettség a 100 millió forint alatti tranzakciókat (Lásd 2.es pont az értékhatár módosulására vonatkozóan) a tőzsdei ügyleteket, illetve a hatósági ár vagy jogszabályban egyedileg meghatározott konkrét ár alkalmazásával megvalósuló ügyleteket. Ezzel szemben a meglévő előzetes ármegállapítási megállapodásokat (APA) teljes körű adatszolgáltatási kötelezettség terheli.

2. A nyilvántartási kötelezettség értékhatára emelkedett

A transzferár-nyilvántartási kötelezettség alól mentes tranzakciók értékhatára 100 millió forintra növekedett, tehát csak a 100 millió forint összegű teljesítést meghaladó ügyletekre kell transzferár nyilvántartást készíteni. ( korábban 50 millió Ft volt az értékhatár)

3. Bővített fogalom meghatározások

Kibővítésre került a fogalmak köre. Pontosításra került például a funkcionális elemzés fogalma, kiegészítve azon funkciók felsorolásával, amelyek bemutatása – természetesen az adózó és az ügyletekben érintett felek tevékenységének figyelembevételével – szükséges a nyilvántartási kötelezettség teljesítése esetén.

B. Transzferár szabályozás 2023 – 2023. adóévtől kezdődően alkalmazandó változások 

1. Nyilvántartások száma

A kiegészítés szerint a transzferár dokumentáció helyi dokumentumát 2023-ra vonatkozóan már két részre kell megbontani: az adózószintű közös részre és az ügyleti szintű részére.

 

2. Tranzakciók összevonhatósága

A tranzakciók összevonhatóságának feltételeit pontosították, eszerint pedig nem lesz összevonható a beszerzés a beszerzett anyagokból gyártott termékek értékesítésével, illetve a ráfordításokat érintő ügylet sem lesz összevonható az elsősorban bevételeket érintő ügylettel.

 

3. Pénzügyi adatok bemutatása

Korábban is be kellett mutatni azt, hogy a felhasznált pénzügyi adatok hogyan köthetők az adózó éves beszámolójában szereplő adatokhoz. Az új kiegészítés a beszámolóban foglalt adatok (főkönyvi számlák, költséghelyek- és költségviselők,  munkaszámok) bemutatását kéri. Továbbá ki kell térni a költség felosztás módjára és felosztási kulcsokra, amennyiben költségfelosztás történt.