Távmunkavégzést érintő változások

2021. július 3-i hatállyal a 126. számú Magyar Közlöny, jelentősen módosította a veszélyhelyzet során a távmunkával kapcsolatos szabályok alkalmazásáról szóló 487/2020. (XI.11.) számú Kormányrendeletet. A módosítás a munkavédelmi előírásokat (Mt.), a személyi jövedelemadóról szóló törvényt (Szja tv.), illetve a Munka Törvénykönyvét (Mvt.) egyaránt érinti.

Munkavédelmi szabályok módosítása

A módosítás értelmében a távmunkavégzés olyan munkavégzési forma, amelyben a munkavállaló a munkát a munkaidő egy részében, vagy egészében a munkáltató telephelyétől elkülönült helyen végzi.

A jogalkotó a távmunkavégzés fogalma alatt két kategóriát különböztet meg:

  • amelyet számítástechnikai eszközzel végeznek, annak eredményét elektronikusan továbbítják.
  • nem számítástechnikai eszközzel végzett távmunka, amely a munkáltató munkavédelmi szempontból előzetesen megfelelőnek minősített távmunkavégzési helyen folytatható.

A Munkáltatónak a munkaszerződésben meg kell állapodni a munkavállaló távmunkavégzés keretében történő foglalkoztatását illetően, így tehát nincs helye a munkáltató egyoldalú döntésének ebben a kérdésben.

Munka Törvénykönyvét érintő módosítás

Új szabály, hogy a munkavállaló a munkáltató telephelyén a tárgyévben legfeljebb a munkanapok egyharmada esetén végezhet munkát, ám e szabálytól a felek eltérhetnek.

Személyi jövedelemadóról szóló törvény kiigazítás

Az Szja tv. érintő módosítás, hogy a távmunkavégzéssel összefüggésben költségtérítésként kifizethető összeg továbbra is igazolás nélkül költségként elszámolható, azonban legfeljebb a 2021. február 1-től 2021. december 31-ig a 2021. február 1-én érvényes havi minimálbér 10%-ának (16.740 Ft), és az ezt követő évek esetében az adóév első napján érvényes havi minimálbér 10 százalékának megfelelő összeg figyelembevételével.

 

***

Amennyiben a távmunkavégzéssel összefüggésben bármilyen további kérdése merülne fel, forduljon bizalommal szakértőinkhez!