tao támogatás

Tao támogatás, Társasági adó felajánlások

Társasági adó felajánlás, tao támogatás hatása a társasági adóalapra 2022 -ben

 

A társasági adóalanyok számos jogcímen ajánlhatnak fel támogatást más adózóknak, némi adóelőny megszerzése érdekében. Az alábbiakban a közhasznú szervezetek, illetve a látvány-csapatsportágak valamelyikében működő sportszervezeteknek nyújtott támogatások társasági adóalapra gyakorolt hatását vizsgáljuk.  A Central Audit szakértői segítséget nyújtanak a tao támogatás kérdéskörében, illetve a társasági adó tanácsadásban is.

Társasági adó – adomány fogalma

A TAO tv. 4. § 1/a pontja értelmében adománynak minősül:

 • a közhasznú szervezet részére a törvényben meghatározott közhasznú tevékenysége támogatására,
 • egyházi jogi személy részére a törvényben meghatározott tevékenysége támogatására,
 • közérdekű kötelezettségvállalás szervezőjének közérdekű kötelezettségvállalás céljára az adóévben visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, illetve térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értéke.

Fenti felsorolást figyelembe véve tehát három juttatásban részesülő körnek nyújtott támogatás minősülhet adománynak: közhasznú szervezetek részére, az egyházi jogi személyek és a közérdekű kötelezettségvállalás szervezőjének biztosított támogatás.

Milyen formában adatható tao támogatás a juttatásban részesülő körének?

A társasági adóalany támogatás, juttatás, térítés nélkül átadott eszköz vagy térítés nélkül nyújtott szolgáltatás formájában ajánlhat fel támogatást más adózóknak.

A tao ámogatások adóalapra gyakorolt hatása

Az adóalany által adott juttatás, térítés nélkül átadás a társasági adóalapra alapvetően négyféle hatást gyakorolhat:

 1. Nem a vállalkozás érdekében felmerült költségek, ráfordítások, összegükkel növeljük a társasági adóalapot:

A Tao. tv. 3. számú melléklet 13.pontja értelmében, ha az adózó nem rendelkezik a juttatásban részesülő megfelelő tartalmú nyilatkozattal, akkor a juttatást, mint nem a vállalkozás érdekében felmerült költség, adóalap növelő tételként kell számításba venni.

 1. A vállalkozás érdekében felmerült elismert költségek, ráfordítások, összegüknek nincs hatása az adó alapra:

Elismert költségek és ráfordítások feltétele a juttatásban részesülő által kiállított és megfelelő tartalmú nyilatkozat, illetve, hogy az adózó a támogatás összegét elszámolja az eredmény terhére. A nyilatkozat birtokában nem kell visszanövelni a társasági adóalapot az adózónak.

 1. Vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások, összegünknek bizonyos hányada adóalap-csökkentő tétel:

Adóalap kedvezményre jogosító tao támogatások, ingyenes juttatások olyan elismert költségek, ráfordítások, amelyek összegének meghatározott százalékával tovább csökkenthető az adó alapja. A kedvezmény érvényesítésének szintén alapfeltétele a juttató részéről kiállított nyilatkozat. A csökkentő tétel mértéke függ a támogatott szervezet jellegétől.

A TAO tv. 7. § (1) bekezdés z) pontja alapján csökkenti az adózás előtti eredményt a közhasznú szervezetnek a közhasznú szervezettel kötött adományozási szerződés keretében, a Civil törvény szerinti közhasznú tevékenység támogatására, a Magyar Kármentő Alapnak, a Nemzeti Kulturális Alapnak, illetve a felsőoktatási intézménynek felsőoktatási támogatási megállapodás keretében az adóévben visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás.

Közhasznú szervezeteknek tartós adományozási szerződés keretében nyújtott támogatás 40%-a érvényesíthető kedvezmény, egyéb esetben 20%-a.

A Magyar Kármentő Alapnak, a Nemzeti Kulturális Alapnak adott támogatás 50%-a figyelembe vehető kedvezmény.

 1. Vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások, összegük után adókedvezmény érvényesíthető:

A társasági adóalanyok jelenleg két olyan adókedvezmény mellett dönthetnek, melynek összege csökkenti a társaság számított adóját, ezek a látvány-csapatsport, illetve a filmalkotások támogatása. Az adózó, támogatott részére alap és kiegészítő támogatást nyújt, majd adókedvezményt érvényesít a juttatás éve és az azt követő adóévek adójából, döntése szertini megosztásban, de legkésőbb a naptári évet követő nyolcadik naptári évben lezáruló adóév adójából.

Sportcélú adókedvezmény a társasági adóban

A Tao. tv. 4.§41. pontja értelmében a hazai cégek hat látványcsapatsport (labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, vízilabda, röplabda és jégkorong) közül választhatnak adóelőny megszerzése érdekében.

Az adókedvezmény alap és kiegészítő támogatás esetén vehető figyelembe. A kiegészítő sportfejlesztési támogatás összege nem minősül elismert költségnek a társasági adóban, ezért annak összegével vissza kell növelni az adóalapot.

A kiegészítő támogatás összege az alaptámogatás 9 százalékos adókulccsal számított értékének legalább 75 százaléka.

Abban az esetben, ha az adózó a kiegészítő támogatást az alaptámogatás teljesítésének adóévében, de legkésőbb az érintett adóév társasági adóbevallás benyújtásig átutalja, legfeljebb a támogatási igazolásban szereplő összeg 80 százalékáig vehet igénybe adókedvezményt.

Közös szabály, hogy mindkét adókedvezményt a fejlesztési adókedvezménnyel csökkentett számított adó legfeljebb 70 százalékig lehet figyelembe venni.

A látvány-csapatsport támogatás az alábbi feltételek teljesülése esetén érvényesíthető:

 • rendelkezésre áll a támogatási szándéknyilatkozat
 • az adózó rendelkezzen a sportági szakszövetség vagy sportigazgatási szerv által kiállított támogatási igazolással
 • az adózó köztartozásmentes legyen
 • az adózó az alap és kiegészítő támogatást a támogatott szervezet részére átutalja
 • az adózó az alap és kiegészítő támogatás befizetését az adóhatóság részére 30 napon belül lejelenti

A látvány-csapatsport, illetve a filmalkotások támogatása nem csak adókedvezmény formájában érvényesíthető, de ugyanezen kedvezményezetti kör javára az adózó adóelőleg, illetve az éves adó meghatározott részét is felajánlhatja.

Fontos megemlíteni, hogy a két típusú adókedvezmény együttesen nem alkalmazható. Amennyiben az adózó él az adójóváírás lehetőségével, ugyanazon adóévben a társasági adóbevallásban nem érvényesíthető adókedvezmény látvány-csapatsport, illetve a filmalkotások támogatására.

***

Amennyiben további kérdése merül fel a a tao támogatások adózásával kapcsolatban, forduljon bizalommal szakértő kollégáinkhoz.