tao kedvezmeny energiahatekonysag

TAO kedvezmény energiahatékonysági célokat szolgáló  beruházás, felújítás esetén

TAO kedvezmény energiahatékonysági célokat szolgáló  beruházás, felújítás esetén

TAO kedvezmény vehető igénybe az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás, felújítás üzembe helyezése és üzemeltetése esetén. A kedvezmény egy adóéven belül a számított társasági adó legfeljebb 70 százalékáig vehető igénybe.

A kedvezmény az adózó döntése szerint 2 féle módon vehető igénybe

  • vagy a beruházás, felújítás üzembe helyezését követő adóévben
  • vagy pedig a beruházás, felújítás üzembe helyezésének adóévében (majd az ezt követő öt adóévben)

A TAO kedvezmény mértéke

Adózónként és beruházásonként, felújításonként a kedvezmény nem haladhatja meg jelenértéken az elszámolható költségek

1) Budapesten 30 százalékának,
2) Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl vagy Pest régióban 45 százalékának megfelelő mértéket,

de legfeljebb a 15 millió eurónak megfelelő forintösszeget.

A TAO kedvezmény mértéke ugyanakkor 20 százalékponttal növelhető a kisvállalkozásoknak nyújtott támogatás esetén és 10 százalékponttal növelhető középvállalkozásoknak nyújtott támogatás esetében. A korlát számításakor a beruházáshoz, felújításhoz igényelt összes állami támogatással együttesen kell az adókedvezményt figyelembe venni

A kedvezmény igénybevételének feltételei:

  • Az adózónak rendelkeznie kell olyan igazolással, amely alátámasztja, hogy beruházása, felújítása energiahatékonysági célokat szolgál. Az igazolás az adókedvezmény igénybevételének első adóévéről szóló társaságiadó-bevallás benyújtásáig rendelkezésre kell, hogy álljon. (Vannak ugyanis a TAO kedvezmény szempontjából kizárt beruházások, így fontos megvizsgálni még a beruházás előtt, hogy érvényesíthető lesz-e az  adókedvezmény. Továbbá a feltételek teljesítését az adóhatóság ellenőrzi, így a beruházás egyrészt mindenképp meg kell hogy feleljen az előírt feltételeknek, másrészt az előírt dokumentáció rendelkezésre kell, hogy álljon.)
  • Az elszámolható költség a kizárólag a magasabb energiahatékonysági szint elérését elősegítő tárgyi eszköz, immateriális jószág bekerülési értékének egésze is lehet. Amennyiben nem kizárólag energiahatékonysági célokat szolgál a beruházás, felújítás, akkor az ún. különbözeti módszert kell használni. Ennek értelmében az elszámolható költség az a többletköltség, amely egy alternatív, kevésbé energiahatékony beruházáshoz, felújításhoz képest merül fel.
  • Az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás adókedvezménye együttesen nem alkalmazható a fejlesztési adókedvezménnyel ugyanarra a projektre nézve.

Fontos! A TAO kedvezmény nem érvényesíthető, ha a beruházás, felújítás tárgya személygépkocsi, kivéve az úgynevezett nagy rakodóterű személygépkocsit. A tiltás a szabály hatálybalépését követően megkezdett beruházásokra, felújításokra vonatkozik!

 

***

Amennyiben további kérdése merül fel a a tao támogatásokkal, társasági adóval kapcsolatban, forduljon bizalommal szakértő kollégáinkhoz.