szokásos piaci ár 2023

Szokásos piaci ár

Új adatszolgáltatás a szokásos piaci ár tekintetében a társasági adóban – transzferár változások 2023

 

A társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 2022. augusztus 26-tól hatályos módosítása szerint, a hazai transzferárazással kapcsolatos kötelezettségekben 2023-tól több jelentős változással kell számolnunk. Egyéb transzferárazást érintő változások mellett fontos teendő lesz például az egyes ügyletek vonatkozásában a szokásos piaci ár vagy ártartomány meghatározása. Nézzük részletesen:

Milyen ügyletekre terjed ki az új adatszolgáltatás a társasági adóbevallásban?

Az adatszolgáltatás azon ügyletekre terjed ki, ahol az adóévben az általános forgalmi adó nélkül számított szokásos piaci áron a 100 millió Ft-ot meghaladja az ügylet értéke, és erről helyi transzferár nyilvántartást kell készítenie a társaságnak.

Az értékhatár 50 millió Ft-ról emelkedett 100 millió Ft-ra, ez a magasabb határ már a 2022-ben kezdődő adóév tekintetében alkalmazható és vonatkozik az adatszolgáltatási kötelezettségre is.

 

Nézzük a legfontosabb változásokat az adatszolgáltatásban, milyen adatokat szükséges megadni?

 

1.Ügyletre vonatkozó adatok

Az adatszolgáltatás az ügylet megnevezésével kezdődik, amit be kell sorolni az az NGM Rendelet előre megadott 53 elemű ügylettípus-lista szerint.

2. Tevékenységi kód megadása

Az adatszolgáltatásban az ügyletenként legjellemzőbb tevékenységi kódot kell az adózónak megadnia. Minden esetben egyetlen kód kiválasztása lehetséges.

3. Nettó ellenérték

Az új transzferár adatszolgáltatás keretében a társasági adóbevallásban meg kell adni továbbá az ügyleten ténylegesen elszámolt általános forgalmi adó nélküli ellenértéket kapcsolt felek szerinti bontásban.

4. Transzferár módszer meghatározása

Az azonosított ügyletek vonatkozásában a társasági adóbevallásban fel kell tüntetni a szokásos piaci ár megállapítási módszert ügylettípustól függően.

Ha a piaci ár a viszonteladási árak, a költség és jövedelem módszer vagy az ügyleti nettó nyereség módszer segítségével került dokumentálásra, akkor a jogszabály által használható 7 mutató közül kell kiválasztani azt a jövedelmezőségi mutatót, amellyel a szokásos piaci ár meghatározása történt.

Abban az esetben, ha az azonosított ügylet szolgáltatási tevékenység, vagy jogdíjmérték, és az összehasonlítható független árak módszere alkalmazható, meg kell adni a szolgáltatási díj, vagy százalékos jogdíj alapját, ami az értékesítés értékesítés nettó, vagy bruttó árbevétele, az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye, vagy egyéb alap.

A kölcsönügyletekre vonatkozó adatokat esetében, amennyiben az összehasonlító független árak módszere alkalmazható, az alkalmazott kamatlábat (pl. Bubor, Libor, stb. vagy fix kamatláb), a szokásos piaci mértékű kamatfelárat, vagy fix kamatnál a tényleges kamatlábat kell megadni.

5. Alkalmazott számviteli sztenderd

Az adatszolgáltatás során adatot kell szolgáltatni a releváns számviteli sztenderdről.

6. Szokásos piaci ár vagy ártartomány meghatározása

További fontos teendő az egyes ügyletek vonatkozásában a szokásos piaci ár vagy ártartomány meghatározása. A társasági adóbevallásban meg kell adni az ügylet során szokásos piaci értékét, vagy tartományát is.

Amennyiben szükséges az adott ügylet vonatkozásában adóalap-módosítás, akkor szükséges a ténylegesen alkalmazott értékek megadása is az alkalmazott adóalap-módosítással együtt. partnerenkénti bontásban, forintban megadva.

Az adatszolgáltatás forrásaként a helyi transzferár nyilvántartás, valamint a benchmark elemzés, és annak alapján készülő kalkulációk szolgálhatnak.

***

Amennyiben a transzferár-szabályok alkalmazásával, transzferár nyilvántartással kapcsolatban bármilyen további kérdése merülne fel, forduljon bizalommal szakértőinkhez.