Szeptember 30.- Külföldi általános forgalmai adó visszaigénylésének határideje

Jogszabályi háttér

Az EU tagállamok esetében az 2008/9/EK tanácsi irányelv (8. direktíva) szabályozza, hogy az egyik tagállamban nyilvántartásba vett adóalany által egy másik tagállamban igénybe vett szolgáltatás vagy onnan beszerzett termék áfatartalma milyen jogszabályok alapján kérhető vissza.

A 2020. évi számlákra vonatkozóan az áfa levonásra jogosult belföldi adóalanyoknak, 2021. szeptember 30-ig van lehetőségük a külföldi áfa visszatérítési kérelem benyújtására, mely határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

Az Áfa visszatérítés menete

A kérelmet a belföldi adóalanyok az NAV Általános Nyomtatványkitöltő (ÁNYK) keretprogramjának ELEKAFA nyomtatványon, elektronikus úton nyújthatják be a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz, országonként külön-külön.

A kérelemhez kötelezően csatolandók a gazdasági tevékenység teljesítését tanúsító számlák és azok mellékletei (például megrendelő bizonylat, teljesítési igazolás, fuvarokmányok, vámokmányok).

Fontos kiemelni, hogy a külföldi áfa visszatérítésnél minden esetben az adott tagállam szabályrendszere mérvadó.

A visszatérítés feltételei

  • a kérelmező az adó-visszatérítéssel érintett tagállam vonatkozásában külföldi adóalanynak minősüljön,
  • az adott tagállamban a kérelem időszakában ne rendelkezzen gazdasági letelepedettséggel,
  • az adott tagállamban a kérelem időszakában helyi teljesítésű ügylet nem valósult meg.

A kérelmeket legkésőbb a visszatérítési időszakot követő év szeptember 30-ig van lehetőség benyújtani. Egy naptári évre vonatkozóan öt kérelem nyújtható be, melyek egyike sem szólhat három hónapnál rövidebb időre.

Az adóhatóságok a kérelem jóváhagyásáról, illetve annak elutasításáról minden esetben írásban értesítik az adóalanyokat. A jóváhagyott áfa összeg visszautalásáról a visszatérítés helye szerinti adóhatóság 10 munkanapon belül intézkedik.

A nem uniós országok esetében az visszatérítési kérelmeket nem a magyar, hanem közvetlenül az érintett adóhatóságokhoz kell benyújtani.

***

Amennyiben külföldi áfa visszatérítéssel kapcsolatban kérdése merülne fel, úgy keresse szakértő kollégáinkat!