szakképzési hozzájárulás 2021

Szakképzési hozzájárulás 2021 – változások 2021. július 1-től

Szakképzési hozzájárulás 2021 – változások 2021. július 1-től

 

A Magyar Közlöny 119. számában került kihirdetésre a 2021. évi LXXXIII. törvény, amely pontosította a szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettség szabályait. A jogalkotó pontosan meghatározza, hogy ki kötelezett és ki nem kötelezett szakképzési hozzájárulás fizetésére. A változások 2021. július 1-én léptek hatályba és a szakképzési hozzájárulás megszűnéséig, azaz 2022. június 30-ig maradnak érvényben. A szakképzésről szóló törvény módosítása már a veszélyhelyzettől függetlenül alkalmazandó.

 

Szakképzési hozzájárulás 2021 – Szakképzési hozzájárulásra kötelezettek köre

 

A szakképzési törvény 105. paragrafusának (1) bekezdése értelmében szakképzési hozzájárulásra kötelezett:

 

a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet, az egyéni vállalkozó kivételével,

a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti egyéni vállalkozó, és

a belföldön vállalkozási tevékenységet folytató külföldi adóügyi illetőségű személy, ha belföldön székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkezik, illetve az üzletvezetésének helye belföld.

Továbbá, a módosító törvény egyértelműen meghatározza, hogy nem keletkezik adófizetési kötelezettség, többek között helyi önkormányzatok, közhasznú szervezetek, egyesületek és alapítványok, ideértve a vagyonkezelő alapítványokat és a közalapítványokat is.

Szakképzési hozzájárulás 2021 – Mikor nem kell szakképzési hozzájárulást fizetni?

 

A szakképzési hozzájárulás törvény módosítása azt is rögzíti, hogy a gazdálkodónak nem kell szakképzési hozzájárulást fizetni az alábbi jövedelmek után:

 

az Szja tv. 49/C. §-a alá tartozó vállalkozói osztalékalapot,

az Szja tv. 65/A. §-a alá tartozó az értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelmet,

az Szja tv. 66. §-a alá tartozó osztalékjövedelmeket,

az Szja tv. 67. §-a alá tartozó árfolyamnyereségből származó jövedelmet,

az Szja tv. 68. §-a alá tartozó vállalkozásból kivont jövedelmet.

az Szja tv. 70. §-a alá tartozó egyes meghatározott juttatásokat

az Szja tv. 71. §-a szerinti béren kívüli juttatásokat,

az Szja tv. 72. §-a alá tartozó a kamatkedvezményből származó jövedelmet.

az Szja tv. 1/B. § hatálya alá tartozó természetes személy e tevékenységből származó jövedelmét.

A kisvállalati adó alanya mentesül a szakképzési hozzájárulás bevallása és megfizetése alól, illetve a kisadózó vállalkozók is.

Szakképzési hozzájárulás 2021 – Szakképzési hozzájárulás mértéke

 

A szakképzési hozzájárulás mértéke a szakképzési hozzájárulás alapjának 1,5 százaléka. Ez a bruttó kötelezettség, amely szintén 2021. július 1-jétől a Szakképzési törvényben meghatározott kedvezményekkel csökkenthető.

 

Szakképzési hozzájárulás 2021 – Szakképzési hozzájárulás bevallása, megfizetése

 

Amennyiben nem keletkezik adófizetési kötelezettség vagy a gazdálkodó nem érvényesít adókedvezményt, nincs további adatszolgáltatási kötelezettség sem. A szakképzési hozzájárulásra kötelezett az előleget havonta maga állapítja meg és elektronikus úton vallja be és fizeti meg a tárgyhót követő hónap 12. napjáig.

 

A 2022. adóévben az előleget utoljára 2022. május hónapra vonatkozóan kell megfizetni azzal, hogy a 2022. adóévben befizetett előleg és a 2022. január-június hónapra vonatkozó nettó kötelezettség különbözetét 2022. július 12-éig kell megfizetni, illetve visszaigényelni. A már 2021. június 9-én kihirdetett, egyes adótörvények módosításáról szóló törvény értelmében 2022. július 1-jével a szociális hozzájárulási adó 15,5%-ról 15%-ra csökken.

Szakképzési hozzájárulás kedvezmény 2021

 

Szakképzési hozzájárulási kedvezmény alkalmazható (kötelezettség csökkenthető) az alábbi esetekben:

  • Fenntartói megállapodás, szakképzési megállapodás, együttműködési megállapodás megkötése esetén.
  • Legalább hat hónapos időtartamra fennálló szakképzési munkaszerződésre tekintettel, ha a tanuló sikeres szakmai vizsgát tett.
  • Felnőttképzési jogviszonyban álló képzésben részt vevő személy a szakirányú oktatásban a szakképzési munkaszerződéssel párhuzamosan fennálló foglalkoztatásra irányuló más olyan jogviszonya mellett vesz részt, amelyben a foglalkoztató a duális képzőhelytől eltérő harmadik személy.

 

 

***

Amennyiben a szakképzési hozzájárulást érintő törvénymódosításokkal összefüggésben bármilyen további kérdése merülne fel, forduljon szakértő kollégáinkhoz!