kornyezetvedelmi termekdij

Környezetvédelmi termékdíj 2023

Környezetvédelmi termékdíj 2023

Jelentősen átalakul a környezetvédelmi termékdíj szabályozása 2023 július 1-től. Az EU jogharmonizáció miatt bekerültek a kiterjesztett gyártói felelősséggel kapcsolatos rendelkezések a Hulladékgazdálkodáról szóló törvény (2012. évi CLXXXV. tv) módosításaiba. A kiterjesztett gyártói felelősség a bevezetésre kerülő koncessziós rendszer egyik meghatározó eleme, melynek részletes és elfogadott szabályi később fognak megjelenni.  A jogszabályváltozás egyébként további adminisztratív terheket ró a vállalkozások nagy részére. Cikkünkben áttekintjük a termékdíj-szabályozás változásait.

 

A környezetvédelmi termékdíj – törvényváltozások

1. A termékdíj meghatározási módszere – változások

A kiterjesztett gyártói felelősségi díj levonható lesz a környezetvédelmi termékdíjból.

2. Külföldi webáruházak magyarországi távértékesítései termékdíj-kötelezettsége – változások

A termékdíjköteles forgalomba hozatal fogalma a külföldön letelepedett gyártó által elektronikus kereskedelmi szolgáltatásként belföldre, végfelhasználók részére történő átruházásával bővült. Az ilyen átruházás magában foglalja a más termék tartozékaként vagy alkotórészeként történő átruházást, illetve a csomagolószer csomagolás részeként történő átruházást is.

3. A csekély mennyiségű elektromos, elektronikus berendezések – változás
Módosult a csekély mennyiségű termékdíjköteles termékek köre, megszüntették a korábbi tíz alkategória szerinti bontást, és egységesen az elektromos, elektronikus berendezések 100 kg-ában határozták meg a mennyiségi határt.

4. Egyéni hulladékkezelés és kollektív teljesítés fogalmának megszűnése
Megszűnik a termékdíj-kötelezettség egyéni hulladékkezelőként történő teljesítésének, illetve a kollektív teljesítés lehetősége.

5. Termékdíjköteles termékek köre – változás
A termékdíjköteles napelemek fogalma pontosításra került illetve az elektronikus berendezések köre kibővült az eldobható elektronikus cigarettával.

6. A vámtarifaszámok megállapítása – változás
A díjköteles termékek vámtarifaszámait a megelőző év január 1-jén hatályos szabályok alapján kell megállapítani.

7. A használt gumiabroncs külföldön történő felújítása: díj eltörlése
A Magyarországon gyűjtött használt gumiabroncs külföldön történő felújítását követően a felújított gumiabroncs Magyarországra történő behozatala esetén a felújítás során hozzáadott anyagmennyiség után fizetendő környezetvédelmi  termékdíj kötelezettség törlésre került.

A kiterjesztett gyártói felelősség (tervezet alapján)

1. A kiterjesztett gyártói felelősség és a koncessziós rendszer bevezetése

A 2023. július 1-jén induló koncessziós rendszer keretében működő kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerben a gyártó viseli a pénzügyi felelősséget a termék életciklusa során a hulladékká válást követően a hulladékkezelésért. A hulladékgazdálkodási kötelezettségek teljesítését a koncessziós társaság valósítja meg, mindezt a gyártók által fizetendő kiterjesztett gyártói felelősségi díjból kollektív teljesítés keretében.

2. A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer alá tartozó termékek

A kiterjesztett gyártói felelősség alá tartozó termékek gyakorlatilag átfedést mutatnak a környezetvédelmi termékdíjköteles termékekkel, az új rendszerben azonban a vámtarifaszám helyett a „körforgásos kód” („KF kód”) lesz a termékek egyértelmű azonosítója.

Kiterjesztett gyártói

felelősség

Környezetvédelmi

termékdíj

csomagolások csomagolószer
meghatározott egyszer használatos
műanyagtermékek
egyéb műanyag termék;
egyéb vegyipari termék
elektromos és elektronikus berendezések elektromos és elektronikus berendezések
elemek és akkumulátorok akkumulátor
gépjárművek
gumiabroncs gumiabroncs
irodai papír irodai papír
reklámhordozó papír reklámhordozó papír
sütőolaj, zsír
meghatározott textil termékek
fabútorok
egyéb kőolaj termékek

A kiterjesztett gyártói felelősségi díj

A kiterjesztett gyártói felelősség hatálya alá tartozó gyártók kiterjesztett gyártói felelősségi díj fizetésére válnak kötelezetté, amennyiben a terméket forgalomba hozzák, a forgalomba hozatal után.

 

Amennyiben adózással kapcsolatban bármilyen további kérdése merülne fel, forduljon bizalommal szakértőinkhez.