KIVA adozas 2022

KIVA adózás 2022

KIVA adózás 2022 – A Kisvállalati adó előnyei, áttérési szabályok

 

2022 január 1-jétől a KIVA mértéke vagyis a kisvállalati adókulcs 11 százalékról 10 százalékra csökken, így a Kisvállalati adózási forma, azaz a KIVA adózás 2022 -ben már sokkal vonzóbb lehet, azon Társaságok számára is, akik jelenleg társasági adó szabályai szerint teljesítik adófizetési kötelezettségüket. Tevékenységi köröket tekintve, elsősorban szolgáltató cégeknek lehet előnyös a KIVA adózási forma, ahol a személyi kiadások magasabbak.

Az adónemváltás számos előnnyel járhat azoknál a gazdálkodóknál, amelyeknél a bértömeg meghaladja a vállalkozás eredményét, azonban az áttérés előtt mindig legyünk alapos körültekintéssel, végezzünk kalkulációkat, hogy érdemes-e áttérnie a gazdálkodónak a társasági adóról, illetve, gondoljuk végig milyen adminisztrációs lépések merülnek fel adónem váltás során. Ebben tud segíteni Önöknek a Central Audit szakértő csapata.

KIVA 2022 – Tudnivalók, változások

 

Mik a KIVA feltételei 2022-ben?

 • átlagos statisztikai állományi létszáma a kapcsolt vállalkozások adataival együttesen várhatóan nem haladja meg az 50 főt,
 • a kapcsolt vállalkozások adataival együttesen kiszámított bevétele várhatóan nem haladja meg a 3 milliárd forintot,
 • mérlegfőösszege várhatóan nem haladja meg a 3 milliárd forintot.

 

Mit vált ki a KIVA?

A KIVA adózást választók a nyereségadó és munkáltatói járulékok (társasági adó és a szociális hozzájárulási adó) megfizetése alól mentesülnek. Tekintve, hogy a szakképzési hozzájárulás 2022. január 1-jétől megszűnik, így már nem csak a KIVA adózók, de más vállalkozások sem kötelezettek rá.

 

Ki jogosult a KIVA választására – KIVA adózás 2022

 • a betéti társaság (Bt.),
 • a korlátolt felelősségű társaság (Kft.),
 • a zártkörűen működő részvénytársaság (Zrt.),
 • az egyéni cég (Ec.),
 • a közkereseti társaság (Kkt.),
 • a szövetkezet és a lakásszövetkezet,
 • az erdőbirtokossági társulat,
 • a végrehajtó iroda,
 • az ügyvédi iroda és a közjegyzői iroda,
 • a szabadalmi ügyvivői iroda,
 • a külföldi vállalkozó,
 • a belföldi üzletvezetési hellyel rendelkező külföldi személy.

 

Mi a KIVA alapja?

A KIVA adóalapja az alábbi tételek összegéből tevődik össze, de legalább a személy jellegű kifizetések összege kell, hogy legyen (minimum adóalap).

 • Személyi jellegű ráfordítások,
 • A tagok részére kifizetett tőke, osztalék,
 • A pénztár (tehát a készpénzállomány) növekménye, de legfeljebb a pénztár értékének az ún. mentesített értéket meghaladó része,
 • Nem a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségek összege,
 • A megfizetett bírság, pótlék.

Az adóalapot csökkenti a tőkebevonás esetén a saját tőke növekedéseként elszámolt összeg, a kapott osztalék, a pénztár értékének csökkentése, valamint az elhatárolt veszteség.

Szeretnénk hangsúlyozni, hogy társasági adóalanyiság alatt keletkezett negatív adóalapnak azt a részét, amelyet a társasági adóalap csökkentéseként korábban nem vett figyelembe a gazdálkodó elhatárolt veszteséget a Katv. 20§ (6a) szerint figyelembe lehet venni.

Miért válasszuk a KIVA-t 2022-től?

 1. Személy jellegű ráfordításokban jelentős megtakarítást könyvelhet el a gazdálkodó:

A KIVA választásával lényegesen kedvező lehet, hogy az adózók 2022. január 1-jétől nem a 13% -os mértékű SZOCHO-t fizetik, hanem csak 10%-os KIVA-t, ami szintén vonatkozik a megmaradt béren kívüli juttatásokra is.

A szociális hozzájárulási adót érintő foglalkoztatással összefüggő kedvezmények többsége a KIVA-t választók esetében is érvényesíthető. A közfoglalkoztatottak után érvényesíthető SZOCHO kedvezmény a kisvállalati adóban nem elérhető.

 1. A vállalkozásba visszaforgatott nyereség nem képez adóalapot, csak a vállalkozásból kivont nyereség (osztalék) után kell adózni:

Amennyiben a Társaság úgy dönt, hogy profitját nem kívánja osztalékként kifizetni a tulajdonosok részére, inkább visszaforgatja azt, nem kell KIVA-t fizetnie a vállalkozásban tartott eredményre. Amikor a vállalkozás tulajdonosai úgy döntenek, hogy osztalék kifizetésre kerül sor, az esetben 10%-os KIVA-t megfizetni.

 1. A veszteség levonhatósága a személyi jellegű kifizetésekből új beruházás esetén:

Az új beruházások ösztönzése kiemelt szerepet kap a kisvállalati adó szabályozásában. Így amennyiben a beruházások tőke bevonását igénylik, költségük a minimumadó, azaz a személyi jellegű kifizetések terhére is leírható az adóalapból.

KIVA iparűzési adó 2022

A KIVA-t választó adózóknak lehetőségük van, hogy az iparűzési adót egyszerűsített módon határozzák meg. A bejelentést legkésőbb az adóévről szóló bevallás benyújtására előírt határidőig (például 2021-re a 2022. május 31-ei adóbevallásban) kell megtenni az adóhatóságnál. Az egyszerűsített adóalap lehet:

 • 8 millió forintot meg nem haladó nettó árbevétel esetén – 12 hónapnál rövidebb adóév esetén napi arányosítással számítva időarányosan – a nettó árbevétel 80 százaléka,
 • a kisvállalati adó alapjának 20 százalékkal növelt összege.

 

KIVA áttérés szabályai társasági adóról – KIVA adózás 2022

KIVA alá történő bejelentkezés nem csak év végén, hanem akár év közben is lehetőség a gazdálkodó részére. Főszabály szerint az adóalanyiság az adóhivatalhoz történő bejelentését követő hónap első napjával jön létre. A változásbejelentést a 21T201 nyomtatvány A07-es lap 28. rovat, 21T201T nyomtatvány A04-es lap 16.rovatban lehet megtenni.

Évközi adónem váltáskor az adózónak az adott naptári éven belül önálló üzleti év keletkezik, a KIVA adóalanyiság keletkezésének napjával. Ezért az üzleti év kezdetét megelőző nappal, az üzleti évről a társaságnak a 2000.évi C törvény szerint beszámolót kell készítenie, amit az általános szabályokkal megegyezően letétbe kell helyezni és közzé kell tenni.

Társasági adóalanyiság megszűnése

A gazdálkodó az éves beszámoló mellett, a társasági adóalanyiság megszűnése miatt záró bevallást készít, (71. számú bevallás) és benyújt, az áttérés hónapját követő 5. hónap utolsó napjáig. Az adózó a záró társasági adóbevallásban adóelőleget nem vall be Katv. 28§ (2) alapján, és a bejelentést követő adóévre már társasági adóelőleget nem fizet. A korábban bevallott adóelőleget a NAV hivatalból törli.

KIVA megfizetése

Az adózónak negyedévente, a tárgynegyedévet követő hónap 20.-ig kell a KIVA előleget bevallania és megfizetnie.

***

 

Amennyiben további kérdése merül fel adózással kapcsolatban, vagy a kisvállalati adóalanyiság áttérésével kapcsolatban, forduljon bizalommal szakértő kollégáinkhoz.

 

A Central Audit adótanácsadás szolgáltatásai az alábbiak:

Adóbevallások összeállítása, benyújtása

Adózási kérdések megoldásainak kidolgozása

Adótervezés

Tranzakciós szolgáltatások

Kötelező szakmai képviselet

Transzferár szolgáltatás