transzferár nyilvántartási kötelezettség

Kinek kell transzferár nyilvántartást készítenie?

Kinek kell transzferár nyilvántartást készítenie? Fontos tudnivalók a vállalkozások számára

A hazai jogrend minden kapcsolt vállalkozás számára kötelezővé teszi a többszintű transzferár dokumentáció elkészítését, kivéve, ha a törvény meghatározott kivételek alá sorolja őket. Azoknak a vállalkozásoknak, amelyek mentesülnek a transzferár nyilvántartás készítésének kötelezettsége alól, ugyanúgy alkalmazniuk kell a szokásos piaci ár elvét. Ez azt jelenti, hogy meg kell vizsgálniuk, hogy a kapcsolt vállalkozások közötti ügyletek megfelelnek-e a piaci áraknak, és ha nem, akkor korrigálniuk kell az adóalapjukat.

Ki mentesülhet a nyilvántartási kötelezettség alól?

A Tao törvény meghatározza, hogy mely entitások kötelezettek dokumentáció készítésére. Ezek jellemzően gazdasági társaságok, külföldi vállalkozók, szövetkezetek, egyesülések, európai részvénytársaságok. Az alábbi entitások mentesülhetnek:

 • Közhasznú nonprofit gazdasági társaságok
 • Az állam többségi befolyása alatt álló adózók
 • Kisvállalkozások, ha nem haladják meg az 50 főt, vagy a 10 millió eurós forgalmat vagy mérlegfőösszeget. Az értékhatárok elérését a teljes cégcsoportra vonatkozóan kell vizsgálni.

Speciális esetek a mentesülésre

Három speciális eset is létezik, amikor a nyilvántartási kötelezettség és az adóalap korrekciós kötelezettség sem áll fenn:

 1. Magánszeméllyel kötött szerződések, kivéve, ha az magánszemély egyéni vállalkozóként vagy egyéni cégként szerepel.
 2. Versenyhátrány megszüntetésére létrejött vállalkozások, amelyek közös beszerzésre és értékesítésre kötnek szerződést.
 3. Állam vagy önkormányzat részére ingyenes eszközátadás.

Mentesülés konkrét ügyletek esetében

Néhány ügylet tárgyi mentességet élvezhet:

 • Előzetes adómegállapítási eljárásban meghatározott szokásos piaci ár esetén.
 • Haszonkulcs nélküli továbbszámlázás.
 • Tőzsdei ügyletek és hatósági rögzített árak (kihirdetett árak esetén).
 • Ingyenes pénzeszköz átadás és átvétel.
 • Olyan ügyletek, amelyek piaci áron összevont értéke nem éri el a 100 millió forintot.

Kapcsoltság megállapítása

A kapcsoltság megállapítása és a kapcsolt kör feltárása összetett feladat. Transzferárazás szempontjából a társasági adótörvény (továbbiakban: Tao tv.) kapcsolt vállalkozás fogalma az irányadó. A társasági adótörvény (Tao tv.) szerint kapcsolt vállalkozásnak minősülnek azok a cégek, ahol a többségi befolyás érvényesül, amely az 50%-nál nagyobb szavazati arányt jelent. A Tao tv. a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) többségi befolyás definíciójára hivatkozik. A kapcsoltság akkor is fennáll, ha valamely tulajdonos rendelkezik a vezető tisztségviselők többségének kiválasztási jogával, vagy ha gyakorlati irányítást biztosító jogokkal bír a cégcsoporton belül.

Tipikus kapcsolt vállalkozások közé tartoznak:

 • Anyavállalat és leányvállalat, valamint testvérvállalatok.
 • Egy magánszemély vagy közvetlen hozzátartozói csoport által birtokolt vállalkozások.

A közvetlen hozzátartozók szavazatainak összeszámításakor először cégenként kell meghatározni a többségi befolyást, majd ezek alapján határozni a kapcsolt felek körét.

Speciális Esetek

 • Egy magánszemély, aki ügyvezető több kapcsolt cégben is, akkor a két vállalkozás között kapcsolt viszony jön létre.

A cégvezető személyének azonossága nem keletkeztet kapcsolt viszonyt, mivel a cégvezető jogilag nem bír teljes döntési kompetenciával.

Fióktelepek és Külföldi kapcsolatok

A Tao tv. szerint kapcsolt vállalkozásnak minősülnek:

 • Magyar vállalat és külföldi fióktelepe.
 • Külföldi vállalat és magyarországi fióktelepe.

Fontos megjegyezni, hogy a kisvállalkozókra vonatkozó mentesítés nem vonatkozik a fióktelepekre, így rájuk is vonatkoznak a transzferár szabályok.

 

***

Mint megbízható könyvvizsgáló társaság, szívesen állunk rendelkezésére transzferár dokumentáció elkészítésére.