extraprofit adó 2022

Itt az extraprofit adó – 2022

Itt az extraprofit adó – 2022

2022. június 4-én megjelent a Magyar Közlöny 2022/93. számában a 197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet, amely mintegy nyolc gazdasági szektor különadó részletszabályait tartalmazza, illetve más meglévő már ismert különadó szabályainak változását is bemutatja. Ismertetjük az extraprofit adó legfontosabb szabályait és a kapcsolódó adó módosításokat.

Extraprofit adó 2022- Hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások, biztosítók különadója

A pénzügyi intézményeket érintő új adóteher alapja a megelőző adóév éves beszámolója alapján kalkulált Helyi adó tv. szerinti nettó árbevétel.

A különadó mértéke 2022-ben 10%, amit két egyenlő részletben szükséges megfizetni az adóalanyoknak 2022. október 10 és december 10-ig, 2023-ban 8% lesz a várható adóteher, amit három egyenlő részletben 2023. június 10-ig, október 10-ig és december 10-ig kell megfizetni.

Pénzügyi tranzakciós illeték

Továbbá kiterjesztik a pénzügyi tranzakciós illetékre kötelezettek körét a pénzforgalmi szolgáltatást, a hitel- és pénzkölcsönnyújtási, a pénzváltási, a pénzváltás-közvetítési tevékenyégeket Magyarországon határon átnyúló szolgáltatásként végző személyekkel.  Az adó mértéke megegyezik a Pti. törvényben meghatározott mértékkel, az adóalap 0,3 %-a, de maximum 10.000 forint tranzakciónkként, a korábbi 6 ezer forint helyett.

Biztosítók – biztosítási pótadó

A biztosítók 2022. július 1. és 2023. december 31. közötti időszakban pótadó fizetésére kötelezettek. Az extraprofit adó alapja a biztosítási díj, mértéke sávosan meghatározott. A biztosítóknak adóelőleg-bevallási kötelezettségük keletkezik, amit 2022. november 30-ig, illetve 2023. május 31-ig kell bevallani. A tényleges adót 2023. január 31-éig és 2024. január 31-éig szükséges bevallani és megfizetni.

Extraprofit adó 2022- Energetikai ágazatok („Robin Hood-adó”)

Energiaellátók jövedelemadója

A 2022. és 2023. adóévre vonatkozóan a feldolgozóipari gyártók is a különadó fizetésre kötelezett körébe tartoznak.

Feldolgozóipari gyártó: bioetanol gyártó, a keményítő és keményítőtermék gyártó, valamint a napraforgóolaj gyártó.

A különadó alapja az adóévi korrigált adózás előtti eredmény, mértéke megegyezik a 2008. LXVII. törvényben meghatározott adómértékkel (31%).

Az adóalany a 2022. adóévre a várható fizetendő adóelőleget önadózás során állapítja meg, amit 2022. szeptember 20-ig kell bevallani és ettől a naptól havonta egyenlő részletekben megfizetni minden hónap 20. napjáig.

A kőolajtermék-előállítók különadója

A kőolajtermék-előállító a 2022. és a 2023. adóévre vonatkozóan önadózás útján különadó megfizetésére kötelezett. A különadót 2022. szeptember 20. napjáig kell megállapítani, bevallani és megfizetni.

A különadó alapja az Oroszországi Föderációból származó kőolaj világpiaci árkülönbözetének és a tárgyhónapban beszerzett, az Oroszországi Föderációból származó nyersolaj hordóban mért mennyiségének a szorzata.

A különadó mértéke 25%.

A villamos energia kötelező átvételére jogosult termelők különadója

Különadó megfizetésére kötelezettek a villamos energia kötelező átvételére jogosult, KAT, illetve METÁR rendeletek hatálya alá tartozó termelők, valamint a METÁR rendelet hatálya alá tartozó zöld prémium típusú támogatásra jogosult termelő.

A különadó mértéke 65%.

A különadót 2022. szeptember 20. napjáig kell megállapítani, bevallani és megfizetni. Az extra adó alapja a tárgyhónapban a villamosenergia-hálózatra betáplált villamosenergia-mennyiség utáni árbevétel és ennek a mennyiségnek a tárgyévre alkalmazandó kötelező átvételi vagy támogatott ár szorzatának a pozitív különbözete.

Bányajáradék változások

2022. augusztus 1-től változnak egyes bányajáradék mértékek és számítási szabályok. Új feltételként jelenik meg az, hogy a bányavállalkozó 2022-ben és 2023-ban is legalább a 2021. évben kitermelt mennyiségű szénhidrogént köteles kitermelni.

Extraprofit adó 2022- Egyéb ágazatok különadója

Légitársaságok hozzájárulása

A hozzájárulás fizetésére nem a légitársaságok, hanem a földi kiszolgálást végző gazdálkodók kötelezettek (ún. ground handling szolgáltatók).

A hozzájárulás mértéke – ide nem értve Fehéroroszországot, Oroszországot és Törökországot – az utas végső úti céljától függően 3.900 Ft, illetve 9.750 Ft.

Gyógyszerforgalmazók kötelezettsége

A kormányrendelet alapján 2022-ben és 2023-ban a gyógyszerek és tápszer forgalmazása kapcsán kétkulcsos adó kerül bevezetésre.

A 10 000 forintot meghaladó termelői áras gyógyszerek esetén 28%-os, a 10 000 forintot meg nem haladó termelői áras gyógyszerek esetén marad a 20%-os befizetési kötelezettség.

Az új adómérték befizetési kötelezettsége első alkalommal 2022.július 20-ig esedékes.

Távközlési pótadó

Távközlési pótadó alanyai az elektronikus hírközlési szolgáltatást nyújtó személyek.

A távközlési pótadó mértéke a nettó árbevétel. Az adó mértéke:

a) 1 milliárd forintot meg nem haladó része után 0 százalék,

b) 1 milliárd forintot meghaladó, de 50 milliárd forintot meg nem haladó része után 1 százalék,

c) 50 milliárd forintot meghaladó, de 100 milliárd forintot meg nem haladó része után 3 százalék,

d) 100 milliárd forintot meghaladó része után 7 százalék.

A pótadót az adóalanyoknak 2022. november 30-ig kell megállapítaniuk, a 2021-ben kezdődő adóévben elért nettó árbevételük alapján.

Kiskereskedelmi adó

Pótadó fizetésére a kiskereskedelmi adóról szóló 2020. évi XLV. törvény szerinti adóköteles tevékenységet végző adóalanyok kötelesek. A kiskereskedelmi adó alanyait 2022. július 1-jét magában foglaló, vagy az említett dátumot követően 2022. november 30-ig egyszeri pótbefizetési kötelezettség terheli.  A 2021. évben kezdődő adóév kiskereskedelmi adójának az adóéve naptári napjai alapján 365 napra számított (évesített) összege 80 százalékával azonos összegű kiskereskedelmi pótadót kell megállapítania, megfizetnie.

A 2023-ban kezdődő adóévében a következő adómértéket kell alkalmazni.

a) az adóalap 500 millió forintot meg nem haladó része után 0 százalék,

b) az adóalap 500 millió forintot meghaladó, de 30 milliárd forintot meg nem haladó része után 0,15 százalék, (idei 0,1 százalék volt),

c) az adóalap 30 milliárd forintot meghaladó, de 100 milliárd forintot meg nem haladó része után 1 százalék (az idei 0,4 százalék volt),

d) az adóalap 100 milliárd forintot meghaladó része után 4,1 százalék, (korábban 2,7 százalék volt).

Extraprofit adó 2022- Cégautóadó

2022. július 1. és 2022. december 31. között a cégautóadó havi mértéke közel megduplázódik.

Gépjármű hajtómotorjának teljesítménye (kW)

0-4 környezetvédelmi osztály-jelzés

6-10 környezetvédelmi osztály-jelzés

5,14-15 környezetvédelmi osztály-jelzés

0-50

16.500 Ft

helyett 30.500 Ft

8.800 Ft

helyett 16.000 Ft

7.700 Ft

helyett 14.000 Ft

51-90

22.000 Ft

helyett 41.000 Ft

11.000 Ft

helyett 20.000 Ft

8.800 Ft

helyett 16.000 Ft

91-120

33.000 Ft

helyett 61.000 Ft

22.000 Ft

helyett 41.000 Ft

11.000 Ft

helyett 20.000 Ft

120 felett

44.000 Ft

helyett 81.000 Ft

33.000 Ft

helyett 61.000 Ft

22.000 Ft

helyett 41.000 Ft

 

Amennyiben adózással kapcsolatban bármilyen további kérdése merülne fel, forduljon bizalommal szakértőinkhez.