ifrs 16

IFRS 16 Lízingek

IFRS 16 Lízingek

Ebben a bejegyzésben szeretnénk összefoglalni az IFRS 16 Lízing Standard rendelkezésit, illetve esetpéldákon keresztül bemutatni a standard alkalmazását, illetve a lízinggel kapcsolatos közzétételi kötelezettségeket.

 

Az IFRS 16 Standard tárgyi hatálya

Az IFRS 16 Standard minden olyan lízingügyletre alkalmazandó, amely megfelel a lízingügylet tartalmának, az alábbiak kivételével:

  • az ásványkincsek, kőolaj, földgáz és nem megújuló erőforrások feltárására vagy hasznosítására vonatkozó lízingek
  • az IFRIC12 szerinti szolgáltatási koncessziós szerződések
  • IFRS15 Vevőkkel kötött szerződésekből származó (ár)bevételek standard hatálya alá tartozó szellemi termékek licenszbe adás,
  • az IAS41 Mezőgazdaság standard hatálya alá tartozó biológiai eszközök lízingjei
  • az IAS38 Immateriális javak standard hatálya alá tartozó, a filmekre, videofelvételekre, színdarabokra, forgatókönyvekre, szabadalmakra és szerzői jogokra vonatkozó licencszerződések alapján fennálló jogok.

 

Kivételek, mentességek az IFRS 16 Lízing Standard alól

IFRS 16 Standard lehetőséget biztosít a lízingbe vevőnek, hogy bizonyos esetekben a választása alapján ne a IFRS 16 szabályozásait alkalmazza.

A Standard alapján a rövid lejáratú és kis-értékű eszközökre vonatkozó lízingek esetében nem kötelező a gazdálkodónak az általános előírást alkalmaznia. Kis értékű eszközök esetében az irányadó maximális érték 5 000 USD. Amennyiben a társaság él a kivételek alkalmazásával, ezen eszközök esetében a standard megengedi azok költségként való elszámolását a futamidő alatt (jellemzően lineáris módszert alkalmazva).

Egy lízingszerződés akkor minősül rövid távú lízingnek, ha nem tartalmaz vételi opciót és a lízing kezdetekor a lízing futamideje nem haladja meg a 12 hónapot.

IFRS 16 Lízing fogalma

A lízing egy szerződés vagy egy szerződés része, ami tartalmazza egy eszköz (mögöttes eszköz) használati jogának átruházását egy időtartamra, díj ellenében.

Egy szerződés akkor tartalmaz lízingügyletet, ha ellenérték fejében, meghatározott ideig, egy eszköz használati jogának átruházásról rendelkezik.

A használati jog szerződéses jogot biztosít a vevőnek a mögöttes eszköz használatának irányítására, amely irányítás akkor áll fenn, ha a vevő:

  • lényegében jogosult a mögöttes eszköz használatából eredő összes gazdasági haszonra,
  • az eszköz használatára vonatkozó döntéseket jogosult meghozni.

 

IFRS 16 Lízing ügylet, újraértékelés – Esettanulmány

 

Tételezzük fel, hogy Audit Bérlő Kft. 2021. január 1-jén ötéves szerződést kötött egy irodaépület bérletére vonatkozóan. A szerződés szerint Audit Bérlő Kft. jogosult két évvel meghosszabbítani az ötéves futamidőt. Az éves bérleti díj 1.500.000 Ft/hó, az opcionális kétéves időszak 2.000.000 Ft/hó. A bérleti díjak hónap végén fizetendők. 2021. január 1-jén az ötéves járulékos kamatláb 5%. 

Lízing futamidő meghatározás – Audit Bérlő Kft. úgy döntött, hogy nem fog élni az opció adta lehetőségével

 

A kezdeti érték meghatározása során 90.000 E Ft lízingdíjakat kell diszkontálni az ötéves 5 százalékos kamatlábbal. Ez alapján a lízingkötelezettség kezdeti értéke 79.486 E Ft. A használati jog eszköz bekerülési értéke megegyezik a lízingkötelezettség értékével, tekintve, hogy nincs tudomásunk kezdeti költségekről, vagy ösztönzőkről.

Eszköz felvétele 2021.01.01:

T Eszköz   K Éven túli Lízingkötelezettség   79.486 E FT

 

Éven belül lízingdíjak átsorolása rövid lejáratú lízingkötelezettségek közé:

T Éven túli Lízing Köt.   K Éven belül Lízingkötelezettség   12.373 E FT

 

Értékcsökkenés elszámolása 2021.12.31 (5 éves hasznos élettartam mellett)

T Értékcsökkenés   K Eszköz   15.897 E FT (12*1.325 E FT)

 

Kamatráfordítás elszámolása 2021.12.31:

T Kamatráfordítás   K Lízingkötelezettség   3.649 E FT

 

Tőketörlesztés

T Lízingkötelezettség   K Pénz   14.352 E FT (12 havi)

 

Lízing futamidő meghatározás – Audit Bérlő Kft. úgy döntött, hogy élni fog az opció adta lehetőségével

 

Az Audit Bérlő Kft.  2021. decemberében úgy döntött, hogy kapacitás bővítés végett, további egy teljes emeletet fog bérelni a lízingbeadótól 2022. január 1-jétől 4 évre. Ez a Társaság számára olyan gazdasági ösztönzőt jelent, amely miatt újraértékelte az opció lehívásának kérdését, és úgy döntött, hogy élni fog a meghosszabbítási opció adta lehetőséggel. 2022. január 1-jén érvényes hatéves járulékos lízingbe vevői kamatláb 6 százalék.

A lízingfutamidő módosításában 2022 elején bekövetkezett változás elszámolása előtt a lízingkötelezettség értéke 66 358 E Ft, míg a használati jog eszköz értéke 63 589 E Ft. Az IFRS 16 alapján a lízingkötelezettséget a lízingfutamidő hosszának megváltozásakor a felülvizsgált lízingdíjakkal és a felülvizsgált diszkontrátával kell újraértékelni. A lízingbe vevő megnöveli a lízingkötelezettség értékét az újraértékelt lízingkötelezettség és a korábbi közötti különbséggel.

Az Audit Bérlő Kft. fentieket figyelembe a lízingkötelezettség értékét a hátralévő 4 évre a 18.000 E FT/év (1.500 E FT*12), valamint az opció időszaka alatt érvényes (12*2000= 24 000 E Ft-os) lízingdíjak 6 százalékos kamatlábbal való diszkontálásával kell megállapítania. A lízingkötelezettség új értéke így 99. 389 E Ft. A módosítás miatti kötelezettségváltozást a lízingkötelezettség növekedéseként kell elszámolni a használat jog eszközzel szemben (99.389E FT- 66.358 E FT = 33.031 EFT).  A használati jog eszköz a lízingfutamidő alatt lineárisan értékcsökkentésre kerül, figyelembe véve az újraértékelés hatására megnövekedett hátralévő futamidőt.

T Használati jog eszköz   K Lízingkötelezettség   33.031 E FT.

Számviteli törvény szerinti elszámolása

 

A számviteli törvény szerint az ügylet operatív lízingnek minősül, mivel a szerződés alapján a lízingbe vevő nem szerez jogosultságot arra, hogy az eszköz felett az Audit Bérlő Kft.  vagy az általa megjelölt személy tulajdonjogot szerezzen. A fizetendő lízingdíjakat az eredménykimutatásban időarányosan kell elszámolni.

 

Közzétételi kötelezettség

 

A gazdálkodó olyan tájékoztatást köteles nyújtani, amely alapján a pénzügyi kimutatások felhasználói fel tudják mérni a lízingnek a lízingbeadó pénzügyi helyzetére, pénzügyi teljesítményére és pénzforgalmára gyakorolt hatását.

***

Amennyiben az IFRS 16 Lízingek Standard elszámolással összefüggésben bármilyen további kérdése merülne fel, forduljon szakértő kollegáinkhoz!